Ézsaiás próféta könyve 44,21-28
2024. július 4.
Isten szemén át


Gondold meg, Jákób, mindezeket, mert te, Izráel, az én szolgám vagy! Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izráel, nem feledkezem meg rólad! (Ézsaiás 44,21)
Slide1

Néha szemszöget kell váltanod ahhoz, hogy megértsd az Úr munkáit. Mert ami számodra kedvező, az lehet, hogy mások életét nehezebbé teszi. Viszont mindig létezik olyan megoldás, ami minden érintett számára előrelépést jelent. Ezt mi a saját élettapasztalatunkból nem találjuk meg. Szükség van rá, hogy Isten szemén át lássuk a világot, de legalábbis elhiggyük Neki, hogy amit tesz, azt alaposan megfontolta.


Ezt mondja megváltód, az Úr, aki az anyaméhben formált: Én, az Úr, alkottam mindent: egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárddá a földet. (Ézsaiás 44,24)


Ézsaiás próféta könyve 44,21-28

21 Gondold meg, Jákób mindezeket, mert te, Izráel az én szolgám vagy! Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izráel, nem feledkezem meg rólad! Ézs 40,27; 41,8; 43,1; 49,15 22 Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj meg hozzám, mert megváltottalak! Zsolt 103,3; Ézs 1,18; 40,2; 43,25 23 Ujjongjatok, egek, mert ezt tette az Úr, harsogjatok, földnek mélységei! Ujjongásba törjetek ki, hegyek, az erdő és minden fája, mert megváltotta az Úr Jákóbot, megmutatja dicsőségét Izráelen! Zsolt 96,11-13; Ézs 49,13; 55,12; Jel 18,20 24 Ezt mondja megváltód, az Úr, aki az anyaméhben formált: Én, az Úr alkottam mindent: egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárddá a földet. Zsolt 104,2; Ézs 40,22; 45,12; 49,1; Jer 1,5 25 A jósok jeleit semmivé teszem, és a varázslókat bolondokká, a bölcseket meghátrálásra kényszerítem, leleplezem, hogy tudományuk bolondság. Ézs 19,11-15; 29,14; 1Kor 1,19-20 26 De valóra váltom szolgáim beszédét, és követeim tervét megvalósítom. Én mondom azt Jeruzsálemnek: Lakjanak tebenned! – és Júda városainak: Épüljetek újjá! – és romjait helyreállítom. 27 Én mondom a mély tengernek: Apadj ki; a folyóidat is kiszárítom! 2Móz 14,21; Józs 4,23; Zsolt 106,9; 114,3; Jel 16,12 28 Én mondom Círust pásztoromnak, és ő minden kívánságomat teljesíti, amikor azt mondja: Építsék föl Jeruzsálemet, és rakják le a templom alapját! 2Krón 36,22-23; Ezsd 1,1-4; ApCsel 13,22


A minden6ó című filmben Bruce Nolan korlátlan hatalmat kap arra, hogy helyrehozza, ami (szerinte) a világban félrecsúszott. Hamar rájön, hogy bármihez nyúl, katasztrófákat indít el vele. Neked is biztosan volna néhány ötleted, hogy mitől lenne könnyebb az élet. De tudod, mitől válik jobbá az életed? Ha elfogadod, hogy Isten az Ura a világnak, és ez így van jól. Mert így, és csak így fogod felismerni, hogy végül minden a javadra fordul ‒ az is, ami elsőre elég furának tűnik. Talán észrevetted már, hogy Isten nem a legegyszerűbb módokon vezet. Megtehetné, hogy minden akadályt eltávolít az utadból, de néha úgy tűnik, épp azon van, hogy minél több fejfájást okozzon. De csak hogy tudd: így szerzel bajtársakat, tapasztalatokat, képességeket vagy tárgyi eszközöket, ugyanakkor ismereteket magadról, Istenről, a világról. Szóval, ha most épp küszködsz valamivel, két választásod van: bosszankodsz azon, hogy nem megy minden simán, vagy ujjongsz, mert tudod, Isten megint valami nagyszerű kalandot készített a számodra. Ha tudod, hogy Isten nagyon szeret téged, és a legjobbat akarja neked, akkor nem kérdés, melyiket választod. Olasz TímeaHallgasd meg a következő dalt a Simple Grace-től és figyelj a dalszövegre!

You’re Mine:
Ézsaiás próféta könyve
A próféta feladata az, hogy Isten szavát tolmácsolja a népnek. Mint tolmács nem válogathat, hogy mit mond el és mi az, ami már kínos lenne, és ezért inkább hallgat róla. Ézsaiás egy olyan próféta volt, aki hatvan éven keresztül végezte ezt a fontos szolgálatot, olyan időkben, amikor Izráelt nagy birodalmak (az asszír, az egyiptomi és a babiloni) vették körül és harcolni kellett ellenük. Négy király is uralkodott ezekben az időkben, akiket Ézsaiás ismert, mert valószínűleg ő is előkelő családból származott. Egy gazdag országban kezdte működését, de egy meghódított és elpusztult országban fejezte be. Feleségét prófétanőként említi. Gyermekei pedig már a nevükben is próféciát hordoztak: „a maradék megtér” és „hamarzsákmány, gyorspréda”.
Ézsaiás próféta stílusa emelkedett, változatos és fordulatos. Méltó ahhoz az üzenethez, amit el kell mondania az eljövendő Messiásról és arról, hogy Isten azt várja, hogy népe szentségben járjon, bánja meg bűneit és engedelmesen várja az Eljövendőt, aki gyermekként adatik, de népe megváltása a feladata. Isten szolgája, a Messiás üdvösséget szerez szenvedése és halála által.
Időnként nehéz olvasni a prófétai szavakat, máskor meg annyi reménységet adnak, hogy másképpen tudsz előre tekinteni. Kívánom, hogy ez a könyv számodra is érthető örömüzenetté váljon!