Márk evangéliuma 16,9-20
2024. április 1.
Jel vagy!


…az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel. (Márk 16,20)
Slide1

Nem kell félned, hogy nem fog sikerülni valami a te gyengeséged, vagy alkalmatlanságod miatt. Amikor Jézust képviseled, akkor nem a te erődből fognak történni a dolgok. Csak mondd, amit ő súg, és a veled levő Szentlélek ereje adja a jeleket, mozgatja a hegyeket!


Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak […], betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. (Márk 16,15–18)


Márk evangéliuma 16,9-20

9 Miután a hét első napjának reggelén feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. 10 Ő elment, és megvitte a hírt azoknak, akik ővele voltak, akik gyászoltak és sírtak. 11 Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hittek neki. 12 Azután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. 13 Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. 14 Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. 1Kor 15,5 15 Ezután így szólt hozzájuk: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! 16 Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. 17 Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, 18 kígyókat vesznek a kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. 19 Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. 1Tim 3,16; Zsolt 110,1; Zsid 1,3.13 20 Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel. ApCsel 3,16; Zsid 2,4


Ha Jézus a megváltód és Urad, akkor apostol vagy, azaz küldött. Mindegy, hogy milyen szakmát választasz, mit fogsz dolgozni, milyen társaságokban fogsz forgolódni. Az apostolságod minden helyzetben arra hív, hogy hirdesd az evangéliumot, képviseld azt a Jézust, aki a te életedet is megoldotta. A többieknek is erre van szükségük. És ez a titok nálad van (illetve te vagy nála…). Legtöbbször nem kell prédikálnod. Csak teszed a dolgodat tisztességesen – Jézus nevében – és ez világít! Rá fognak kérdezni a benned levő erőre és szeretetre! Vagy te fogsz Jézus szemével látni, és te fogsz életbevágó kérdéseket feltenni barátaidnak, amin elgondolkodnak. Amikor kimondod az evangélium igazságát, és valaki befogadja, akkor jönnek a jelek és csodák: testi-lelki gyógyulások történnek, az ördögi kötözöttségek leomlanak! Csak fontos, hogy tudd, ki vagy! Jézusé vagy, apostola vagy, és Jézus hatalmával bírsz, mert ő felruház, ha kéred! A keresztyének nem önmagukat valósítják meg, hanem Jézust, az ő akaratát Isten Országa érdekében. Így tekints magadra! Zámbó AndrásHallgasd meg az Életrevaló Együttestől a Csak a szeretet visz, hogy odaérj című dalt a háttérinfóknál.

Márk evangéliuma
Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.