Márk evangéliuma 15,33-41
2024. március 29.
Jézus halála


…a százados, aki ott állt vele szemben (…) ezt mondta: Bizony ez az ember Isten fia volt! (Márk 15,39)
Slide1

Három nap, amikor – Isten rendezésében – minden a feje tetejére fordul. A zsidóknak botrány, a pogányoknak bolondság. Te mihez kezdesz vele?


Jézus pedig hangosan felkiáltva kilehelte a lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt. Amikor pedig a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta: Bizony, ez az ember Isten Fia volt! (Márk 15, 37–39)


Márk evangéliuma 15,33-41

33 Amikor tizenkét óra lett, sötétség támadt az egész földön három óráig. 34 Három órakor Jézus hangosan felkiáltott: Elói, elói, lámá sabaktáni! – ami ezt jelenti: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Zsolt 22,2 35 Néhányan az ott állók közül, amikor ezt hallották, így szóltak: Íme, Illést hívja. 36 Valaki elfutott, és ecettel megtöltve egy szivacsot, nádszálra tűzte azt, inni adott neki, és így szólt: Lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye őt? Zsolt 69,22 37 Jézus pedig hangosan felkiáltva kilehelte a lelkét. 38 Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt. 39 Amikor pedig a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta: Bizony, ez az ember Isten Fia volt! 40 Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték; köztük a magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Salómé, 41 akik követték őt, és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe.


Szent háromnap – így nevezik a katolikus hagyományban a nagycsütörtöktől húsvét hajnalig tartó időt. Valóban így van, ezek a napok összeforrnak, együtt alkotnak egészet. Három nap, amikor minden a feje tetejére fordul, és csupa olyan dolog történik Isten rendezésében, ami emberi számítás szerint nem fordulhatna elő. Nem véletlenül írja Pál, hogy mindez a zsidók számára botrányt jelentett, a pogány görögöknek meg kinevetnivaló bolondságot. (1Kor 1,23) A Jézus haláláról szóló nagypénteki szakaszunkban sok-sok kérdés feszül. Hogyan lehetséges, hogy Isten elhagyja Jézust? Hogy halhat meg az Isten? Emberileg érthetetlen botrány a szentélyt rejtő kárpit kettészakadása, és tragikomikus az, ahogy a körülállók még azt is félreértik, amit érteni vélnek. Végül pont egy, a kivégzést vezető római katona válik hitvallóvá a történtek nyomán, amikor kimondja: „Bizony ez az ember Isten fia volt!” Márk sodró lendületű evangéliumában ez a mondat a csúcspont. Minden leírt szó annak a felismerésnek az irányába mutat, hogy akit testben megismerhettünk, nem volt más, mint Isten Fia, maga a valóságos Isten. Hogy a százados honnan tudta? Emberileg: elég közelről szemlélte Jézust. És: Isten adta meg neki, hogy megragadjon valamit a fölfoghatatlanból. Krisztus keresztjének igazi üzenetét átélni: Isten ajándéka. Amit tehetsz, hogy közelről szemléled mindezt. Ezen a mai napon keress időt erre a csendes szemlélődésre! Győri Gábor DávidHallgasd meg Révész Dániel: Meghalt értem című dalát a háttérinfóknál.

Márk evangéliuma
Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.