Márk evangéliuma 3,7-19
2024. május 16.
Jézus nem egy mai celeb


Ő azonban szigorúan rájuk parancsolt, hogy ne fedjék fel, kicsoda ő. (Márk 3,12)
Slide1

Menő dolog, ha valaki jelekkel és csodákkal tudja igazolni, hogy Ő az Isten Fia. Sok like-ot és nézettséget lehetne ilyesmiből kihozni. Jézus mégsem menő vagy celeb akart lenni, hanem Isten engedelmes fia.


Jézus pedig szólt tanítványainak, legyen készen számára egy csónak a sokaság miatt, hogy ne tolongjanak körülötte. Mert sokakat meggyógyított, úgyhogy akiknek valami bajuk volt, hozzá tódultak, hogy megérinthessék. Amikor pedig meglátták őt a tisztátalan lelkek, leborultak előtte, és így kiáltoztak: Te vagy az Isten Fia! (Márk 3,9–11)


Márk evangéliuma 3,7-19

7 Jézus pedig tanítványaival együtt visszavonult a tengerhez, ahová nagy sokaság követte Galileából, Júdeából 8 és Jeruzsálemből, sőt Idumeából, a Jordánon túlról, Tírusz és Szidón környékéről is nagy sokaság ment hozzá, amikor hallottak arról, milyen nagy dolgokat tett. 9 Jézus pedig szólt tanítványainak, legyen készen számára egy csónak a sokaság miatt, hogy ne tolongjanak körülötte. 10 Mert sokakat meggyógyított, úgyhogy akiknek valami bajuk volt, hozzá tódultak, hogy megérinthessék. 11 Amikor pedig meglátták őt a tisztátalan lelkek, leborultak előtte, és így kiáltoztak: Te vagy az Isten Fia! 12 Ő azonban szigorúan rájuk parancsolt, hogy ne fedjék fel, kicsoda ő. 13 Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart; ők pedig odamentek hozzá. 14 Tizenkettőt pedig, akiket apostoloknak is nevezett, kiválasztott arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, 15 és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. 16 Kiválasztotta tehát a tizenkettőt: Simont, akinek a Péter nevet adta, 17 Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét, akiknek a Boanérgesz nevet adta, ami azt jelenti, mennydörgés fiai; 18 továbbá Andrást és Fülöpöt, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot, Alfeus fiát, Taddeust és Simont, a Kananeust 19 és Júdás Iskáriótest, aki el is árulta őt.


Titokban tartani valamit manapság korántsem olyan egyszerű. A bulvársajtó tele van hírekkel celebekről, akik valószínűleg sok mindent megtettek azért, hogy eltitkoljanak személyes eseményeket, de azok valahogy mégis kitudódtak. Megtörtént politikusokkal is, hogy olyan beszélgetések kerültek nyilvánosságra, melyeket nem szerettek volna közölni, de végül mindenki hallhatta. A mi digitális világunknak van egy ilyen hozadéka. Gondolhatnánk, hogy Jézus Krisztus idejében eltitkolni valamit sokkal egyszerűbben ment. A korszakra talán igaz is lenne az előbbi gondolat, de Jézus személye és cselekedetei felforgatták a látható és láthatatlan világot egyaránt. A közszereplőkkel ellentétben Jézus itt nem a privát életét féltette és nem is eltitkolni akart valami rosszat az életéről. Ő az Atya akaratát kereste, és azt helyezte élete első helyére, hogy engedelmeskedjen neki. Éppen ezért parancsolt rá a tisztátalan lelkekre, mert még nem jött el az ideje, hogy az emberek az Istenségéről halljanak. Mert Ő nem híresség akart lenni, hanem a Megváltónk. Nem is azért hallgatott el egy információt magáról, hogy valamitől megfossza az embereket, hanem inkább, hogy megvédje őket. Te mit tettél volna Jézus helyében? Fontosabb, hogy menő legyél, mint Isten akaratát teljesíteni? Kiről szól a te életed, a beszéded, az Instagram-od, a TikTok-od ...? Krivács ZoltánHallgasd meg a Zene nem szól már (The heart of worship) című dalt a háttérinfóknál!

Márk evangéliuma
Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.