Péter első levele 5,1-7
2024. április 16.
Jól működő gépezet


…legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen… (1Péter 5,2)
Slide1

Szeretem, amikor minden flottul megy. Amikor a helyemen vagyok, amikor egy csapatban mindenki jól csinálja a dolgát, amikor a fölöttem állókban megbízhatok. Szerencsére a Bibliában számos tanács van arra, hogy kinek miben, hogyan kell helytállnia ahhoz, hogy az isteni rend szerint menjenek a dolgok. Erről olvashatunk ma is.


Ugyanúgy, ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. (1Péter 5,5)


Péter első levele 5,1-7

1 A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: 2 legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, Jn 21,15-17 3 ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. 4 És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. 5 Ugyanúgy, ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Péld 3,34 6 Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Jób 22,29; Mt 23,12; Lk 14,11; 18,14 7 Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. Zsolt 55,23; Mt 6,25


Általában, amikor csapatban dolgozom, azt úgy képzelem el, mint egy gépezetet. Mindenkinek megvan a maga kis feladata, pozíciója, az ehhez tartozó elvárt attitűdje, amiben, ha helytáll, akkor az egész gépezet jól működik. Gyanítom, hogy Istennek is valami ilyesmi elképzelése volt a világunkról, amit sikerült már az elején elrontanunk. De nagyon szeretem Istenben, hogy nem hagy minket a pácban, hanem annyiszor utánunk jön, és szeretetteljesen tanácsol, segít. A mai igénk is ezt tükrözi. Isten Péteren keresztül elénk tárja, hogy szerinte milyennek kell lennie egy jó vezetőnek, egy rendes fiatalnak ahhoz, hogy a gépezet jól működjön. Írd fel magadnak: engedelmesség és alázat. Egyik sem könnyű. Főleg mai fiatalként! Amikor azt gondoljuk, hogy én úgyis jobban tudom, mint az idősebb generáció. Amikor azt látjuk magunk körül, hogy azok a „befutók”, akik nagy hangúak, a „megmondó” emberek. Amikor olyan nehéz segítséget kérni és adni. De valljuk be, mi is tudjuk, hogy nem ez az isteni rend, és valójában mi is szenvedünk az állandó versengéstől, a bizonyítási vágytól, hogy magunk próbálunk kézben tartani mindent. Engedelmesség és alázat. Egyedül nagyon nehéz, de Istennel helyt tudsz állni. Kérd az Ő segítségét ebben is! Néhány kiemelt gyakorlási terület az alázatra, engedelmességre a mai napon: szülőkkel szemben – pl. amikor megkérnek, hogy vállalj valami házimunkát; tanárokkal szemben – pl. amikor úgy gondolod, hogy igazságtalanság ér; testvérekkel, osztálytársakkal szemben – amikor beszólnak… Folytathatod… Kovács RebekaPéter első levele

Péter Jézus tanítványaként minden fontos dolognak részese volt: hallotta Mestere tanításait, látta és tapasztalta a csodákat, felismerte, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek Fia. Szomorkodott, amikor Jézust elfogták és megfeszítették, de teljes öröme volt, amikor találkozhatott és beszélgethetett a feltámadott Úrral. Éppen ezért, ha van valaki, aki össze tudja foglalni a keresztyénség lényegét az ő, és ezt meg is tette első levelében, amelyet körlevélként küldött el a „szétszórtságban” élőknek 63-64 tájékán. Akkoriban ő az általa Babilonnak nevezett Rómában volt és ott vezette a helyi gyülekezetet.
A levelet nem saját maga írta, hanem társa, Szilvánusz jegyezte le. De nem a betűk formája, vagy a kifejezések szépsége a fontos, hanem az üzenet, amit Péter mindenkivel meg akart értetni, hogy a keresztyén embernek van reménysége és elhívatása, és nem mindegy hogyan viselkedik a környezetével és a gyülekezetével. Luther azt mondta erről a levélről: „Az apostol semmit nem felejtett el itt abból, amit egy keresztyénnek tudnia kell.” Kíváncsi vagy rá, hogy milyennek kell lenned Krisztus követőjeként? Akkor olvasd sorra mind az öt fejezetet és megtudod, hogy miként lehet még a szenvedésben is dicsőíteni Istent!