Ézsaiás próféta könyve 48,12-22
2024. július 11.
Jön a szabadulás!


Ezt mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az ÚR vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. (Ézsaiás 48,17)
Slide1

Isten mindig a helyes úton vezet minket ‒ de bárcsak hallgatnánk rá! Néha azért nem hallgatunk rá, mert makacsok vagyunk, máskor viszont csupán egyszerűen nem csinálunk helyet az Úr számára a mindennapok zajos pörgésében. Az életben gyakran megesik, hogy döntések előtt állunk: merre tanuljak tovább, kivel randizzak, melyik álláshirdetésre jelentkezzek?


Menjetek ki Babilonból, fussatok ki a káldeusok közül! Ujjongó hangon mondjátok el, hirdessétek és terjesszétek a föld határáig! Mondjátok: Megváltotta az ÚR szolgáját, Jákóbot! (Ézsaiás 48,20)


Ézsaiás próféta könyve 48,12-22

12 Hallgass rám, Jákób! Izráel, akit elhívtam! Én vagyok az első, az utolsó is én vagyok! Ézs 41,4; 42,10; 44,6; 45,5; Jel 1,17; 2,8; 21,6; 22,13 13 Hiszen az én kezem vetett alapot a földnek, az én jobbom feszítette ki az eget. Ha szólítom őket, mind előállnak. Ézs 40,22.26; Róm 4,17 14 Gyűljetek össze mind, és hallgassatok ide! Ki mondta meg közülük azt, hogy akit az Úr szeret, az hajtja végre akaratát Babilonban, és az szerez érvényt hatalmának a káldeusok között?! Ézs 41,1-5.25-29; 44,28; 45,6; 46,10-11 15 Én, én mondtam meg, aztán el is hívtam; vezetem őt, hogy útján sikerrel járjon. Ézs 41,2-3.25 16 Jöjjetek ide hozzám, halljátok meg ezt! Régen sem beszéltem rejtélyesen, és mióta ez történik, én jelen vagyok. Most pedig az én Uram, az Úr elküldött engem, és lelkét adta nekem. 2Móz 19,19; Ézs 40,5; 45,19; 61,1; Mk 14,49; ApCsel 26,26 17 Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Zsolt 32,8; Ézs 30,21 18 Bárcsak figyeltél volna parancsaimra! Akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. 5Móz 5,26; 28,1-14; Zsolt 81,14-17; Ézs 11,9; Ám 5,24 19 Annyi utódod lenne, mint tenger partján a homok, méhed gyümölcse annyi, mint a homokszemek: Nevét nem törölnék ki, és nem veszne ki előlem. 1Móz 22,17; Ézs 10,22 20 Menjetek ki Babilonból, fussatok ki a káldeusok közül! Ujjongó hangon mondjátok el, hirdessétek és terjesszétek a föld határáig! Mondjátok: Megváltotta az Úr szolgáját, Jákóbot! Ézs 52,11; Jer 50,8; 51,6; Jel 18,4 21 Nem szomjaznak, amíg a pusztán át vezeti őket. A kősziklából vizet fakaszt nekik, megnyitja a kősziklát, és víz ömlik belőle. 2Móz 17,6; 4Móz 20,11; Zsolt 78,15; Ézs 41,18; 43,19-20 22 A bűnösöknek nincs békességük! – mondja az Úr. Ézs 57,21


A mai szakasz elején Isten elsőnek és utolsónak nevezi magát ‒ Jézus is ezzel a jelzővel illette magát (Jel 22,13). Isten szavai mögött kirajzolódik Izráel megváltása: elküld majd valakit közülük, hogy megszabadítsa őket, ezúttal a babiloniak hatalmából. De ez a prófécia már egyben utalás arra a pár száz év múlva bekövetkező eseményre is, amikor Isten majd Jézust küldi el, de akkor már nemcsak az izráeliek, hanem minden nép megszabadítására a bűn és halál hatalma alól. Érdekes, hogy Isten Círust, Perzsia királyát, egy nem-zsidót, egy pogányt használ majd arra, hogy kimentse őket a babiloni fogságból. De persze ez is csak azt mutatja, hogy amikor Isten munkához lát, hogy megoldjon valamit, semmi sem korlátozza Őt. Végül a 20.versben egy olyan utasítást olvashatunk, ami a „Missziói parancsra” hajaz (Mt 28, 28-30): „Menjetek (…) és terjesszétek”! Az emberek kiszabadulnak a fogságból és hirdetik Isten jóságát, aki megváltotta őket. Nekünk keresztyéneknek is ez a küldetésünk: menni és terjeszteni az igét, a jó hírt, hogy Jézus megment minket, egészen a föld végső határáig. De persze ne feledkezzünk meg a közvetlenül mellettünk élőkről: szomszédainkról, osztálytársainkról, kollégáinkról sem! James Wheeler-MezeiHallgasd meg az Ararat Worship-től az Első és Utolsó című dalt a háttérinfóknál!

Ézsaiás próféta könyve
A próféta feladata az, hogy Isten szavát tolmácsolja a népnek. Mint tolmács nem válogathat, hogy mit mond el és mi az, ami már kínos lenne, és ezért inkább hallgat róla. Ézsaiás egy olyan próféta volt, aki hatvan éven keresztül végezte ezt a fontos szolgálatot, olyan időkben, amikor Izráelt nagy birodalmak (az asszír, az egyiptomi és a babiloni) vették körül és harcolni kellett ellenük. Négy király is uralkodott ezekben az időkben, akiket Ézsaiás ismert, mert valószínűleg ő is előkelő családból származott. Egy gazdag országban kezdte működését, de egy meghódított és elpusztult országban fejezte be. Feleségét prófétanőként említi. Gyermekei pedig már a nevükben is próféciát hordoztak: „a maradék megtér” és „hamarzsákmány, gyorspréda”.
Ézsaiás próféta stílusa emelkedett, változatos és fordulatos. Méltó ahhoz az üzenethez, amit el kell mondania az eljövendő Messiásról és arról, hogy Isten azt várja, hogy népe szentségben járjon, bánja meg bűneit és engedelmesen várja az Eljövendőt, aki gyermekként adatik, de népe megváltása a feladata. Isten szolgája, a Messiás üdvösséget szerez szenvedése és halála által.
Időnként nehéz olvasni a prófétai szavakat, máskor meg annyi reménységet adnak, hogy másképpen tudsz előre tekinteni. Kívánom, hogy ez a könyv számodra is érthető örömüzenetté váljon!