Az Apostolok Cselekedetei 15,22-35
2024. június 12.
Jónak látni


Akkor az apostolok és a vének, az egész gyülekezettel együtt jónak látták... (ApCsel 15,22a)
Slide1

Megfigyeled, hányszor szerepel ebben a szövegrészben az, hogy valakik jónak láttak valamit? Azt is érdemes meggondolni, hogy kik, milyen alapon, milyen kérdésekben jutottak ilyen álláspontra.


Akkor az apostolok és a vének, az egész gyülekezettel együtt jónak látták… (ApCsel 15,22a) …egymás között egyetértésre jutva, jónak láttuk… (ApCsel 15,25a) …Mert jónak látta a Szentlélek és mi is… (ApCsel 15,28a) …Szilász jónak látta… (ApCsel 15,34a)


Az Apostolok Cselekedetei 15,22-35

22 Akkor az apostolok és a vének, az egész gyülekezettel együtt jónak látták, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiókhiába: mégpedig Júdást, akit Barsabbásnak hívtak, és Szilászt, akik vezető emberek voltak a testvérek között. 23 Ezt a levelet küldték velük: „Mi, az apostolok és a vének, a ti testvéreitek, az antiókhiai, szíriai és kilikiai pogány származású testvéreknek üdvözletünket küldjük! 24 Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal feldúlták lelketeket – pedig mi nem adtunk nekik megbízást –, Gal 2,12 25 egymás között egyetértésre jutva, jónak láttuk, hogy férfiakat válasszunk és küldjünk hozzátok a mi szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, 26 olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. 27 Elküldtük tehát Júdást és Szilászt, hogy ők maguk is elmondják nektek ugyanezt élőszóban. 28 Mert jónak látta a Szentlélek és mi is, hogy ne tegyünk több terhet rátok a szükségesnél: 29 hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek. Legyetek egészségben!” 30 Ők tehát, miután útnak indították őket, lementek Antiókhiába, összehívták az egész gyülekezetet, és átadták a levelet. 31 Amikor felolvasták, megörültek a bátorításnak. 32 Júdás és Szilász, akik maguk is próféták voltak, sok beszéddel buzdították és erősítették a testvéreket. 33 Azután ott időztek még egy darabig, majd békességgel elbocsátották őket a testvérek azokhoz, akik küldték őket. 34 De Szilász jónak látta, hogy ott maradjon. 35 Pál és Barnabás pedig Antiókhiában maradt, többekkel együtt tanítva és hirdetve az Úr igéjét.


A korábbi részekből kiderül, hogy milyen nagy volt itt a tét. Valójában az üdvösség kérdése forgott kockán. Azzal, hogy egy régen bejáratott, de a Krisztus megváltásához nem tartozó aktust akartak némelyek kötelezővé tenni minden hívő számára, valójában a hit alapjait kérdőjelezték meg. Megszületett a döntés: nincs szükség a zsidó hagyományok követésére a keresztény hithez, ez értelmetlen teher lenne a nem zsidó háttérből érkezők számára. Mostanra pedig kidolgozták a kommunikáció részleteit is. Milyen példát veszel észre a „jónak láttuk” említésekben? Hogy születtek a döntések? Először is a teljes gyülekezet bevonásával. Nem néhány elszigetelt vezető tudta a frankót, hanem bevonták a teljes közösséget. Az érintetteket tájékoztatták az egyetértésről. Nem emberi megfontolás volt csupán, a Szentlélek vezetését is igényelték. Személyes kérdéseket is megfontoltak, imádkoztak, meghallgattak véleményeket. Tapintatos, szívélyes levelet fogalmaztak azok számára, akiknek a bőrére(!) ment a dolog. Gondoljuk meg, milyen izgalommal várhatták a gyülekezetek a lehetetlen helyzet, az ellentétes tanítások feloldását! Egy írás nehezen közvetít érzelmeket, akár személytelennek is tűnhet. Ezért nagyon okosan hiteles személyekre bízták a kézbesítést. Ők aztán a levelet a helyszínen felolvasva tisztázhatták megírásának okát, értelmezhették a tartalmát, válaszolhattak kérdésekre, segíthették az üzenet elfogadását. Figyeld meg magad a következő napokban, hetekben! Hogy döntesz? Mi alapján látsz jónak vagy rossznak valamit? Figyelembe veszed a Biblia tanácsait? Meghallgatod mások véleményét? Imádkozol egy-egy döntésed előtt? Kántor TamásHallgasd meg a MABIM DICS dalát a háttérinfóknál: Te vezetsz engem!

Az Apostolok Cselekedetei
Tudod, hogy mit jelent a pálfordulás? Hallottad már, hogy a keresztyén név először csak gúnynév volt? Tudod, hogy kezdett elterjedni az evangélium? Milyen jó, hogy erre már mások is kíváncsiak voltak! Éppen ezért Lukács evangélista egy előkelő úrnak, Teofilusnak írta le két könyvben mindazt, amit átélt, és aminek utánajárt. Az első könyv Jézus életéről és tetteiről szólt. A második pedig azokról a cselekedetekről, amelyeket Isten Lelke által vitt véghez népe életében Jézus mennybemenetele után. A könyv címe: Az Apostolok cselekedetei. De valójában az evangélium terjedéséről olvashatunk benne. A legtöbbet Pál apostol missziói útjairól tudhatunk meg, hiszen Lukács maga is sok helyen személyesen jelen volt, tehát elsőkézből tudósít bennünket az eseményekről.
Nem volt könnyű dolguk az apostoloknak, szolgatársaiknak, de még a követőiknek sem. Ez a könyv egy izgalmas kalandregénynek is beillene, de ugyanakkor pontos útleírás és történelemkönyv is egyben, ami mind Istenre mutat. Ha szereted a földrajzot, vedd elő a térképet és nyomon követheted a keresztyénség terjedésének kezdeteit. Ha a kalandok érdekelnek jobban, akkor is érdemes elolvasni, mert ebben a könyvben szinte láthatod magad előtt, amint hajótörést szenvednek néhányan, vagy hatalmas katonai sereg szinte lopva menekíti a rabot. Ahogy olvasod az Apostolok cselekedeteit, rá fogsz jönni, hogy ez nem csak történelem, hanem személy szerint neked szóló üzenet. Bár nem fenyeget a veszély, hogy börtönbe zárnak Jézus nevének hirdetéséért, mégis olyan sokszor hallgatunk róla. Te hirdeted Isten szeretetét és Jézus megváltását minden időben?