Az Apostolok Cselekedetei 14,19-28
2024. június 7.
Kapunyitás a pogányoknak


… nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. (ApCsel 14,27)
Slide1

Ennek a mondatnak köszönhető, hogy a zsidóságon kívül mások is megismerhették Jézus szabadításának örömhírét. Ha akkor Isten nem nyitja meg a kapukat a pogányok előtt, akkor mi most Európában nem lehetnénk Krisztus-követői. Hálásak vagyunk-e Istennek ezért?


Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Azután hosszabb időt töltöttek ott a tanítványokkal (ApCsel 14,27-28)


Az Apostolok Cselekedetei 14,19-28

19 Antiókhiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbujtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. 2Kor 11,25 20 De amikor körülvették a tanítványok, felkelt, és visszament a városba. Másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. 21 Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokakat tanítvánnyá tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókhiába. 22 Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Mt 10,22; Róm 5,3-4; 2Thessz 1,4; 2Tim 2,12; Zsid 10,36 23 Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva ajánlották őket az Úrnak, akiben hittek. 24 Azután Piszidián áthaladva eljutottak Pamfíliába, 25 hirdették az igét Pergében, és lementek Attáliába. 26 Innen Antiókhiába hajóztak, ahonnan Isten kegyelmébe ajánlva indították el őket a most elvégzett munkára. 27 Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. 28 Azután hosszabb időt töltöttek ott a tanítványokkal.


Elterjedt nézet, hogy az európai keresztyénség erőszakos térítés eredménye. Sajnos voltak ilyen történelmi korszakok is, de fordítottjára is bőven akadt példa. Mindjárt a kezdeteknél az apostolok azt tapasztalhatták, hogy erőszakos elutasítás fogadta az evangéliumot, főleg a zsidó honfitársaik között. Bibliai szakaszunkból kiderül, hogy az apostolok nem fegyverrel, hanem Isten Lelkének vezetésével szelíden hirdették az Igét a pogányok között is. Amikor az apostolok azt tapasztalták, hogy sok esetben a pogányok nyitottabbak az örömhírre, mint a zsidók, megértették, hogy ez csak azért lehetséges, mert ez az Atya akarata. Ezért válhattak Krisztus-követőkké az ókori pogányok, általuk a későbbi Európa népei és mi magyarok is. Imádkozzunk, hogy napjainkban is legyenek olyan népek, és honfitársaink is, akik az Atya akaratából megtérhetnek. Győrffy EszterMég jobban megértheted, hogy mi történt Pál apostollal és társaival a missziói útjain, ha megnézed az Apostolok Cselekedeteiről a 13-20. fejezetről szóló filmet a BibleProject- től a háttérinfóknál!

Az Apostolok Cselekedetei
Tudod, hogy mit jelent a pálfordulás? Hallottad már, hogy a keresztyén név először csak gúnynév volt? Tudod, hogy kezdett elterjedni az evangélium? Milyen jó, hogy erre már mások is kíváncsiak voltak! Éppen ezért Lukács evangélista egy előkelő úrnak, Teofilusnak írta le két könyvben mindazt, amit átélt, és aminek utánajárt. Az első könyv Jézus életéről és tetteiről szólt. A második pedig azokról a cselekedetekről, amelyeket Isten Lelke által vitt véghez népe életében Jézus mennybemenetele után. A könyv címe: Az Apostolok cselekedetei. De valójában az evangélium terjedéséről olvashatunk benne. A legtöbbet Pál apostol missziói útjairól tudhatunk meg, hiszen Lukács maga is sok helyen személyesen jelen volt, tehát elsőkézből tudósít bennünket az eseményekről.
Nem volt könnyű dolguk az apostoloknak, szolgatársaiknak, de még a követőiknek sem. Ez a könyv egy izgalmas kalandregénynek is beillene, de ugyanakkor pontos útleírás és történelemkönyv is egyben, ami mind Istenre mutat. Ha szereted a földrajzot, vedd elő a térképet és nyomon követheted a keresztyénség terjedésének kezdeteit. Ha a kalandok érdekelnek jobban, akkor is érdemes elolvasni, mert ebben a könyvben szinte láthatod magad előtt, amint hajótörést szenvednek néhányan, vagy hatalmas katonai sereg szinte lopva menekíti a rabot. Ahogy olvasod az Apostolok cselekedeteit, rá fogsz jönni, hogy ez nem csak történelem, hanem személy szerint neked szóló üzenet. Bár nem fenyeget a veszély, hogy börtönbe zárnak Jézus nevének hirdetéséért, mégis olyan sokszor hallgatunk róla. Te hirdeted Isten szeretetét és Jézus megváltását minden időben?