Márk evangéliuma 14,43-52
2024. március 23.
Kardokkal, botokkal


…egyszer csak megjelent Júdás, egy a tizenkettő közül, és nagy sokaság jött vele... kardokkal és botokkal a kezükben. (Márk 14,43)
Slide1

Olyan közel jöhetett hozzá Júdás, hogy meg is csókolhatta Jézust.


Aki elárulta őt, ezt az ismertetőjelet adta meg nekik: Akit megcsókolok, az lesz ő: fogjátok el, és vigyétek el biztos kísérettel! Amikor odaért, azonnal hozzálépett, és így szólt: Mester! - és megcsókolta. Azok pedig megragadták Jézust, és elfogták. (Márk 14,44–46)


Márk evangéliuma 14,43-52

43 Még beszélt, amikor egyszer csak megjelent Júdás, egy a tizenkettő közül, és nagy sokaság jött vele a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől, kardokkal és botokkal a kezükben. 44 Aki elárulta őt, ezt az ismertetőjelet adta meg nekik: Akit megcsókolok, az lesz ő: fogjátok el, és vigyétek el biztos kísérettel! 45 Amikor odaért, azonnal hozzálépett, és így szólt: Mester! – és megcsókolta. 46 Azok pedig megragadták Jézust, és elfogták. 47 Valaki az ott állók közül kirántotta a kardját, lesújtott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. 48 Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik: Úgy vonultatok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. 49 Veletek voltam mindennap a templomban, és tanítottam, és nem fogtatok el. Az Írásoknak azonban be kell teljesedniük. 50 Ekkor mindnyájan elhagyták őt, és elfutottak. 51 De követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt mezítelen testén; őt is megragadták, 52 de ő az ingét otthagyva mezítelenül elmenekült.


El nem tudom képzelni, mi járhatott Júdás fejében azon az éjszakán. Vajon mire gondolt, amikor a katonák előtt lépkedett? Mit érezhetett, amikor odalépett Jézushoz, a Mesterhez, akivel össze volt zárva három teljes éven át? Éjjel-nappal ott volt mellette, látta a csodákat, hallotta a tanításokat. Ismerte Őt úgy, mint csak kevesen. Olyan közel jöhetett hozzá, hogy meg is csókolhatta Jézust. És pont a legmocskosabb módját választotta az árulásnak? Az se lett volna durvább, ha szembe köpi. Vagy ha bemos Neki egyet. Talán nincs mögötte semmi különösebb magyarázat, csak így történt és kész. Abban viszont biztos vagyok, hogy amikor veled bánnak el csúful, bátran jöhetsz Jézushoz panaszkodni. Előtte nincs mit szégyellni. Neki elmondhatsz mindent. Ő pontosan tudja, mit érzel. És nemcsak megért, tud segíteni abban is, hogy tovább láss a gyötrődéseden. Nincs olyan fájdalom, amit Ő nem élt át, és amiből ne tudna győztesen kihozni. Azt mondják, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Én viszont tapasztalatból tudom: Akit nem ölhettek meg (se csókkal, se karddal), Az megerősít. Jobban, mint bármilyen bosszú, káröröm vagy önvigasztalás. Olasz TímeaMárk evangéliuma

Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.