Márk evangéliuma 1,1-8
2024. január 2.
Készítsétek az Úr útját!


Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! (Márk 1,3)
Slide1

Keresztelő János kapcsán arra gondolnánk, hogy a mi feladatunk az, hogy segítsünk másokhoz eljuttatni az Urat és az örömhírt. Részben igaz ez. De csak részben.


Íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat; kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! (Márk 1,2-3)


Márk evangéliuma 1,1-8

1 Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. 2 Amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat; Mal 3,1 3 kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!”, Ézs 40,3 4 megjelent Keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. 5 Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke és a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. 6 János teveszőr ruhába volt öltözve, derekán bőrövet viselt, sáskát evett és vadmézet. 2Kir 1,8 7 Ezt hirdette: Utánam jön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam. 8 Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. ApCsel 1,5


Felelősségünk egyik fele az, hogy saját magunkhoz megérkezhessen Jézus. Ez minden misszió, minden szolgálat, de az Isten dicsőségére való élés alapja is. Ez tesz majd alkalmassá bennünket arra, hogy másoknak beszéljünk Róla a Lélek erejével. Mi az, amit jó volna ebben az évben odébb tolni az életedben, hogy könnyebben utat találjon hozzád az Úr? Gondold végig időbeosztásod, beszéded, kapcsolataidat, az életed! Nagy ajándék, hogy Jézus jön, feléd is érkezik, lépéseket tesz. Készítsd az útját, menj elé, nyiss ajtót! Ő „Szentlélekkel fog megkeresztelni”. Vagyis saját Lelkét tölti ki rád, ha szívedet kitárod előtte. Ha szívesen beszélgetsz olyan valakivel, aki megért, aki tud téged bátorítani, aki bölcs, aki nagyon szeret, akkor a legjobb, ami idén történhet veled, az az, hogy közel kerülsz Jézushoz, mert Ő ilyen. Ha van bármi, amivel szeretnél az Úr kedvére tenni, szolgálni, dicsőíteni Őt, előtte legyen gondod önmagadra, hadd töltsön fel Isten Lelke! Tar ZoltánHallgasd meg: Lásd, Ő jön! (Most Illés napjait éljük)

Márk evangéliuma
Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.