Az Apostolok Cselekedetei 18,1-11
2024. június 20.
Kézfogás


…mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. (ApCsel 18,10)
Slide1

Vajon hogy folytassa Pál? Valamit félreértett Istentől? Bár megjönnek a munkatársak, de akik felé szolgálna, ellene szegülnek. Volt már benned is a kérdés: hol van most Isten?


Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Ott is maradt egy évig és hat hónapig, és tanította közöttük Isten igéjét. (ApCsel 18,9–11)


Az Apostolok Cselekedetei 18,1-11

1 Ezek után Pál eltávozott Athénből, és Korinthusba ment. 2 Ott találkozott egy Akvila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priszcillával, mivel Klaudiusz elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, Róm 16,3; 1Kor 16,19; 2Tim 4,19 3 és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott és dolgozott, ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. 4 Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. 5 Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Makedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. 1Thessz 3,5-7 6 Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik: Véretek a ti fejetekre szálljon: Én tiszta vagyok! Mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Mt 10,14; 27,24-25; ApCsel 13,46-47 7 Ekkor eltávozott onnan, és egy Tíciusz Jusztusz nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. 8 Kriszpusz, a zsinagógai elöljáró pedig hitt az Úrban egész háza népével együtt, és a korinthusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek, és megkeresztelkedtek. 9 Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: Jer 1,8 10 mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. 11 Ott is maradt egy évig és hat hónapig, és tanította közöttük Isten igéjét.


Ismerős az az érzés, hogy józan ésszel úgy tűnik, a jó úton haladsz, keresed Istent, igyekszel aszerint élni, amit eddig Tőle megértettél, de egyre inkább elakadsz, és nem jön a visszajelzés? Pált nagyon kimozdította az Úr Jézus a komfortzónájából: athéni útja nem tűnik túl sikeresnek, teli lehetett kérdéssel, „félelemben és rettegésben” (1Kor2,3) érkezik egy új helyre, Korinthusba. A mindenre is elszánt Pálminátor kétkezi munka után kellett nézzen, így a teljes idejű missziói munka heti egy napra korlátozódott, munkatársak nélkül egyedül maradt. Vajon hogy folytassa? Valamit félreértett Istentől? Bár megjönnek a munkatársak, de akik felé szolgálna, ellene szegülnek. Volt már benned is a kérdés: hol van most Isten? Hol van a támogatása? Miért nem ad legalább egy kis „sikert”? A megoldás az lett, hogy Pálnak el kellett engednie mindent, hittel tovább lépni, igaz, csak a szomszédba, ahol befogadják. A pogányok elkezdenek hinni az Úrban, sőt kiderül, hogy Pál zsinagógai munkája se volt tévút, mert most onnan is jelentkeznek friss megtérők. Isten egy hitlépés után nem hagy kétségek között. Ez kegyelem. Pált különleges módon bátorítja: „Ne félj,… ne hallgass… sok népem van ebben a városban...” (9–10. v.) A megoldás az lett, hogy Pál egyvalamit nem engedett el: az Úr Jézus kezét. A megoldás számodra is az lesz, ha az Ő kezét sosem engeded el. Hogyan? Mert Ő fogja a te kezed! Tudsz hálát adni ezért? Tóth KrisztiánHallgasd meg a Kegyelmed elég című dalt a FOURisFive magyar formáció előadásában a háttérinfóknál!

Az Apostolok Cselekedetei
Tudod, hogy mit jelent a pálfordulás? Hallottad már, hogy a keresztyén név először csak gúnynév volt? Tudod, hogy kezdett elterjedni az evangélium? Milyen jó, hogy erre már mások is kíváncsiak voltak! Éppen ezért Lukács evangélista egy előkelő úrnak, Teofilusnak írta le két könyvben mindazt, amit átélt, és aminek utánajárt. Az első könyv Jézus életéről és tetteiről szólt. A második pedig azokról a cselekedetekről, amelyeket Isten Lelke által vitt véghez népe életében Jézus mennybemenetele után. A könyv címe: Az Apostolok cselekedetei. De valójában az evangélium terjedéséről olvashatunk benne. A legtöbbet Pál apostol missziói útjairól tudhatunk meg, hiszen Lukács maga is sok helyen személyesen jelen volt, tehát elsőkézből tudósít bennünket az eseményekről.
Nem volt könnyű dolguk az apostoloknak, szolgatársaiknak, de még a követőiknek sem. Ez a könyv egy izgalmas kalandregénynek is beillene, de ugyanakkor pontos útleírás és történelemkönyv is egyben, ami mind Istenre mutat. Ha szereted a földrajzot, vedd elő a térképet és nyomon követheted a keresztyénség terjedésének kezdeteit. Ha a kalandok érdekelnek jobban, akkor is érdemes elolvasni, mert ebben a könyvben szinte láthatod magad előtt, amint hajótörést szenvednek néhányan, vagy hatalmas katonai sereg szinte lopva menekíti a rabot. Ahogy olvasod az Apostolok cselekedeteit, rá fogsz jönni, hogy ez nem csak történelem, hanem személy szerint neked szóló üzenet. Bár nem fenyeget a veszély, hogy börtönbe zárnak Jézus nevének hirdetéséért, mégis olyan sokszor hallgatunk róla. Te hirdeted Isten szeretetét és Jézus megváltását minden időben?