Ézsaiás próféta könyve 42,1-9
2024. június 27.
Ki látja biztosan a jövőt?


A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. (Ézsaiás 42,9)
Slide1

Vannak olyan élethelyzeteink, amikor nagyon bizonytalanok vagyunk, nem tudjuk, mi fog történni. Nem tudjuk, hogyan döntsünk, és mit tegyünk.


Ezt mondja az ÚRisten, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárddá tette a földet, és abból növényeket sarjaszt, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak: Én az ÚR elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. (Ézsaiás 42,5–6)


Ézsaiás próféta könyve 42,1-9

1 Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Mt 3,17; 12,17-21; Mk 1,11 2 Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. 3 A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt. Zsolt 34,19; 2Kor 12,9 4 Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön; tanítására várnak a szigetek. Ézs 51,5 5 Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárddá tette a földet, és abból növényeket sarjaszt, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak: Ézs 40,22; Zsolt 104,2.30; ApCsel 17,25 6 Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Ézs 49,6.8; Jer 50,5; Mt 5,14-16; Lk 2,32; Jn 8,12; ApCsel 26,23 7 Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket! Ézs 45,13; 49,9; 61,1; ApCsel 26,18 8 Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. 2Móz 3,15; Ézs 48,11 9 A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Ézs 41,22-24; 43,19; 48,6-8


Kiről beszél az Atya Isten Ézsaiáson keresztül? Jézusról, a szeretett Fiáról. Jézus a Fiú Isten, de a földre szolgaként érkezett, hogy az Atya kedvében járjon. A Szentlélek által minden bűnt igazságosan ítélt meg, és mindenki számára egyértelművé tette az Igazságot. Jézus sohasem arra törekedett, hogy hírnevet szerezzen, még ha a csodatettei sokak figyelmét fel is keltették. Mindig gyengéden bánt az elesettekkel, nem lökte őket a reménytelenségbe. Ígéretet is tett arra, hogy mindenkinek igazságot szolgáltat, aki csak élt, él vagy élni fog. Jézus a teremtésünkben is részt vett, egyedül Ő ad életet. Sőt, akkor is szorosan együttműködött az Atyával, amikor bűntelen életet élve közénk jött a földre, hogy megváltson bennünket. Mivel Jézus az Élet, ezt jelenti ki magáról a 8–9. versekben: „Én vagyok az ÚR, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek.” Isten már a világ teremtése előtt elhívott téged magának. Ismeri a múltadat és a jövődet. Engedd el a terveidet és a félelmeidet, és bízz Benne! Lederhaas KirkHallgasd meg a The One Way-től az Ő Megváltóm és Istenem című dalt a háttérinfóknál!

Ézsaiás próféta könyve
A próféta feladata az, hogy Isten szavát tolmácsolja a népnek. Mint tolmács nem válogathat, hogy mit mond el és mi az, ami már kínos lenne, és ezért inkább hallgat róla. Ézsaiás egy olyan próféta volt, aki hatvan éven keresztül végezte ezt a fontos szolgálatot, olyan időkben, amikor Izráelt nagy birodalmak (az asszír, az egyiptomi és a babiloni) vették körül és harcolni kellett ellenük. Négy király is uralkodott ezekben az időkben, akiket Ézsaiás ismert, mert valószínűleg ő is előkelő családból származott. Egy gazdag országban kezdte működését, de egy meghódított és elpusztult országban fejezte be. Feleségét prófétanőként említi. Gyermekei pedig már a nevükben is próféciát hordoztak: „a maradék megtér” és „hamarzsákmány, gyorspréda”.
Ézsaiás próféta stílusa emelkedett, változatos és fordulatos. Méltó ahhoz az üzenethez, amit el kell mondania az eljövendő Messiásról és arról, hogy Isten azt várja, hogy népe szentségben járjon, bánja meg bűneit és engedelmesen várja az Eljövendőt, aki gyermekként adatik, de népe megváltása a feladata. Isten szolgája, a Messiás üdvösséget szerez szenvedése és halála által.
Időnként nehéz olvasni a prófétai szavakat, máskor meg annyi reménységet adnak, hogy másképpen tudsz előre tekinteni. Kívánom, hogy ez a könyv számodra is érthető örömüzenetté váljon!