János első levele 4,1-6
2024. január 30.
Ki van a középpontban?


Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. (1János 4,1)
Slide1

A világ és a világban élő ember mindig megpróbált válaszokat adni az őt körülvevő jelenségekre, és mindig is voltak olyan emberek, akik a saját világlátásuk és tapasztalataik alapján befolyásolni próbálták a többieket. Sajnos gyakran megesett és előfordul ma is, hogy annak érdekében, hogy nagyobb hangsúlyt adjanak elméleteiknek, Isten tanításaként tüntetik fel azokat. Pedig a becsületes az volna, ha saját nevük alatt adnák elő gondolataikat.


Az Isten Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mi Istentől valók vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévelygés lelkét. (1János 4,2-6)


János első levele 4,1-6

1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. 2 Az Isten Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. 3 Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. 4 Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. 5 Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. 6 Mi Istentől valók vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévelygés lelkét.


Ez első hallásra különösen is ijesztően hangozhat: honnan tudhatjuk, hogy mi Isten igazsága, valódi tanítása, és ezzel szemben: mi emberi elképzelés csupán? János apostol, aki maga is olyan környezetben élt, ami tele volt hamis tévtanokkal, nagyon praktikus megoldásra szólít fel. Ne higgyünk el mindent, hanem vizsgáljuk meg, hogy Istentől jött-e, és hogy milyen lélek áll a próféta és a tanítása mögött. Ennek módszere: Isten Lelke mindig a testben eljött Jézus Krisztusra mutat. A Szentlélek legfontosabb munkája a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel, és az Ő dicsőítése. Amelyik lélek másról beszél, mást tanít, mást követ, az nem Isten Lelke, hanem Krisztus ellenfeléé, az antikrisztusé. A hamis próféták akár bizonyítékokat is produkálhatnak, hogy igazolni próbálják állításuk valódiságát, de ez nem jelenti azt, hogy Istentől valók. A csodatévő erő önmagában nem bizonyítja azok igazát, akik gyakorolják. Egyiptomban is voltak varázslók, akik meg tudtak ismételni néhány csodát, amelyet Isten tett Mózes által (2Móz 7,22), mégsem Istentől valók voltak, ahogy Simon mágus sem, Samáriában. (ApCsel 8,11) Ami ellentmond a Biblia tanításának, bármennyi csodás jellel támasztanák is alá, nem származhat Istentől, mert Ő nem mond ellent annak, amit korábban kijelentett. Az Istent nem ismerő, és az ellene lázadó világ vonzódik a hamis prófétákhoz és ígéreteikhez, mert a vágyaik egybeesnek. De nem kell megijednünk: hiszen nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. A hamis próféták mandátuma csupán erre a világra szól. Jézus Krisztus azonban legyőzte ezt a világot és követőinek adta az örök életet. Nagyon fontos, hogy felismerjük, a Biblia hol húzza meg a határvonalat az igazság és a tévelygés között, és hogy mi magunk is ott húzzuk meg azt. Ehhez fontos alaposan ismernünk Isten igéjét, amit a Bibliában találunk és az igehirdetés által érthetünk meg. Keresd az igeolvasás és hallgatás lehetőségeit gyülekezetedben! Ha eddig nem tetted, csatlakozz gyülekezeted Ifi-csoportjához, és állj elő bátran a kérdéseiddel! Blatniczkyné Hammersberg Ganczstuckh JúliaJános első levele

Szeretsz a nagyszüleiddel vagy más idős emberekkel beszélgetni? Szívesen hallgatod a régi történeteket? Örömmel veszed a tanácsaikat, intelmeiket és gondolataikat? Az sem zavar, hogy időnként eltérnek a témától, majd újra visszatérnek hozzá?
János első levelét olvasva pontosan ugyanezt fogod érezni. Az idős János apostol „szeretteinek”, „fiacskáinak” akart írni, de úgy, mintha ott lennének vele, és csak beszélgetne velük. Nem szerkesztette meg előre a levelet, nem építette fel, hogy honnan hová szeretne eljutni. Azonban, amit a hitről és a szeretetről tudni kell, azt mind leírta benne. Igyekezett megismertetni az igazságot, hogy a tévtanítók ne tudják becsapni az övéit. Leírta, hogy Isten világosság és Isten szeretet. Aki ezt felismeri, azt ma sem tudják becsapni semmiféle hamis magyarázattal.
Úgy olvasd ezt a levelet, mintha neked írta volna a nagypapád, aki a legfontosabb útravalóval akart ellátni!