Ézsaiás próféta könyve 42,10-25
2024. június 28.
Kik a süketek és vakok?


Ti süketek, halljatok! Ti vakok, nézzetek föl, és lássatok! (Ézsaiás 42,18)
Slide1

Ha nem látunk valamit, ami mindenki másnak szinte kiszúrja a szemét, mire gondoljanak? Valami bajunk kell, hogy legyen.


Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, mint követem, akit küldök? Van-e olyan vak, mint az Úr szolgája? Sokat láttál, de nem ügyeltél rá, nyitva volt a füled, mégsem hallottál. (Ézsaiás 42,19–20)


Ézsaiás próféta könyve 42,10-25

10 Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld határáig, akik tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik! Zsolt 33,3; 40,4; 96,1; 98,1; Jel 5,9; 14,3 11 Zengjen a puszta és városai, a falvak, amelyekben Kédár lakik! Ujjongjanak a kősziklákon lakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak! 12 Dicsőítsék az Urat, hirdessék dicséretét a szigeteken! Zsolt 97,1; 1Pt 2,9 13 Az Úr kivonul, akár egy hős, átjárja a harci kedv, akár egy katonát, harsányan zengi a csatakiáltást, és diadalmaskodik ellenségein. 2Móz 15,3; Zsolt 35,1-3; Ézs 59,17 14 Sokáig hallgattam, némán türtőztettem magam. De most zihálva nyögök és lihegek, akár egy szülő asszony. 15 Pusztává teszek hegyet és halmot, kiszárítok rajtuk minden zöld növényt. A folyókon gázlókat készítek, és kiszárítom a mocsarakat. 16 A vakokat olyan úton vezetem, amelyet nem ismertek, ismeretlen ösvényeken viszem őket. A sötétséget világossággá változtatom előttük, a göröngyös utat egyenessé. Ezeket a dolgokat véghezviszem, nem mulasztom el! Ézs 40,3-4; Jer 2,6; ApCsel 26,18 17 Meghátrálnak, csúfosan megszégyenülnek, akik bálványokban bíznak, akik szobroknak mondogatják: Ti vagytok az isteneink! Zsolt 97,7; Ézs 44,11; 45,16 18 Ti süketek, halljatok! Ti vakok, nézzetek föl, és lássatok! 5Móz 4,32-36; 29,1-3; 32,28; Ézs 6,9-10; 43,8; 53,1; Jer 5,21; Ez 12,2 19 Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, mint követem, akit küldök? Van-e olyan vak, mint az én megbízottam, olyan vak, mint az Úr szolgája? 20 Sokat láttál, de nem ügyeltél rá, nyitva volt a füled, mégsem hallottál. 21 Igazsága érdekében akart az Úr nagy és felséges tanítást adni. 5Móz 4,8; 5,21.23; 2Tim 3,16 22 Ezért lett ez a nép kirabolt és kifosztott; csapdába és verembe estek mindnyájan, és börtönbe vannak zárva. Kirabolták őket, és nem volt szabadító, kifosztották őket, és nem mondta senki: Add vissza! Ézs 42,7; 49,9; 61,1 23 Ki ügyel erre közületek, ki hallgatja figyelmesen a jövő érdekében? 24 Ki engedte meg, hogy kifosszák Jákóbot, és kirabolják Izráelt? Vajon nem az Úr, aki ellen vétkeztünk? Nem akartak útjain járni, és nem hallgattak tanítására. 25 Ezért zúdította rá haragjának hevét és a háború tombolását. Lángolt körülötte, de nem értette, égette őt, de nem szívlelte meg.


A tanulók felnézhetnek az olyan társaikra, akik okosabbak az átlagnál, és még a legnehezebb tantárgyakban is jól teljesítenek. Az idősebbek csodálhatják a fiatalokat, akiknek nem kell szemüveg, hogy jól lássanak vagy hallókészülék, hogy jól halljanak. Amikor Isten azt mondja a 18. versben, hogy „Ti süketek, halljatok! Ti vakok, nézzetek föl, és lássatok!”, nem fizikai gyengénlátásról beszél, vagy olyanról, aki rosszul hall. Azt vizsgálja, mennyire vagyunk nyitottak arra, hogy a törvényének engedelmeskedjünk, és hogy elfogadjuk az Ő hatalmát az életünkre nézve. Ha nem vagyunk hajlandóak követni az iránymutatását, lelkileg „süketek” vagyunk, ha pedig nem látjuk, milyen jó Isten Ő, aki méltó a bizalmunkra, akkor lelki „vakságban” szenvedünk. A 12. versben az egész világ parancsot kap, hogy dicsőítse az Urat az engedelmességével. Ha ezt nem tesszük meg, a 13. vers ígérete ránk is érvényes lesz, amikor eljön Isten visszatérésének a napja, és az ítéletével, nagy haragjával pusztítja el ellenségeit. Soha ne legyen ránk igaz a 20. vers: „Sokat láttál, de nem ügyeltél rá, nyitva volt a füled, mégsem hallottál.” Lederhaas KirkHallgasd meg a Sófártól az Ébredj én lelkem című dalt a háttérinfóknál!

Ézsaiás próféta könyve
A próféta feladata az, hogy Isten szavát tolmácsolja a népnek. Mint tolmács nem válogathat, hogy mit mond el és mi az, ami már kínos lenne, és ezért inkább hallgat róla. Ézsaiás egy olyan próféta volt, aki hatvan éven keresztül végezte ezt a fontos szolgálatot, olyan időkben, amikor Izráelt nagy birodalmak (az asszír, az egyiptomi és a babiloni) vették körül és harcolni kellett ellenük. Négy király is uralkodott ezekben az időkben, akiket Ézsaiás ismert, mert valószínűleg ő is előkelő családból származott. Egy gazdag országban kezdte működését, de egy meghódított és elpusztult országban fejezte be. Feleségét prófétanőként említi. Gyermekei pedig már a nevükben is próféciát hordoztak: „a maradék megtér” és „hamarzsákmány, gyorspréda”.
Ézsaiás próféta stílusa emelkedett, változatos és fordulatos. Méltó ahhoz az üzenethez, amit el kell mondania az eljövendő Messiásról és arról, hogy Isten azt várja, hogy népe szentségben járjon, bánja meg bűneit és engedelmesen várja az Eljövendőt, aki gyermekként adatik, de népe megváltása a feladata. Isten szolgája, a Messiás üdvösséget szerez szenvedése és halála által.
Időnként nehéz olvasni a prófétai szavakat, máskor meg annyi reménységet adnak, hogy másképpen tudsz előre tekinteni. Kívánom, hogy ez a könyv számodra is érthető örömüzenetté váljon!