A Zsoltárok könyve 129
2024. május 5.
Kinek a hibája?


Zarándokének. Sokat gyötörtek ifjúságom óta – vallja meg ezt Izráel! (Zsoltárok 129,1)
Slide1

Ez a néhány vers Izráel történetét sűríti néhány mondatba. Sokan bántották, sokan akarták a vesztét már a születésétől kezdve. De Isten számára mindig értékkel bírt, és nem hagyta meghalni.


Sokat gyötörtek ifjúságom óta, mégsem bírtak velem. Hátamon szántók szántottak, hosszú barázdákat hasítottak. De igazságos az Úr: elvágta a bűnösök kötelét. (Zsoltárok 129,2–4)


A Zsoltárok könyve 129

1 Zarándokének. Sokat gyötörtek ifjúságom óta – vallja meg ezt Izráel! –, 2 sokat gyötörtek ifjúságom óta, mégsem bírtak velem. 3 Hátamon szántók szántottak, hosszú barázdákat hasítottak. 4 De igazságos az Úr: elvágta a bűnösök kötelét. 5 Megszégyenülnek, meghátrálnak majd Sion gyűlölői mind. 6 Olyanok lesznek, mint háztetőn a fű, amely elszárad, mielőtt kitépnék. Ézs 37,27 7 Nem szedi marokra az arató, sem ölébe a kévekötő. 8 Nem mondják az arra járók: Legyen rajtatok az Úr áldása, áldunk benneteket az Úr nevében!


De miért gyötörték és miért hasítottak barázdákat a hátán? Ennek kettő oka volt. Egyrészt bántotta a környezetük szemét, hogy gazdasági és társadalmi területen is gyorsan megerősödtek. Másrészt viszont újra és újra engedetlenné váltak Urukkal szemben, amiért meg kellett tapasztalniuk a bűneik következményeit. Ez jelentette az igazi próbát, mert ha engedelmesek maradtak volna, akkor folyamatosan vissza tudták volna verni az ellenséges támadásokat. De rendszerint néma és élettelen bálványokhoz fordultak, amik önmagukat sem tudták megvédeni. Isten valóban sokszor kimentette őket a szorult helyzetből, de mennyivel jobb lett volna, ha nem pocsékolják el a történelmük legalább felét. Sok időt felemésztenek a kerülőutak. Az újratervezés mindig felesleges energiát igényel. Érdemes azon az úton járni, amit annak ismerője jelölt ki. Legyél te is hálás, amikor visszanézel, de engedd meg Uradnak, hogy megóvhasson, és veszteségek nélkül vezessen előre! Nagy TamásA Zsoltárok könyve

Előfordult már veled, hogy beszélgettél valakivel és nagyon nehezen tudtad megfogalmazni az érzéseidet, gondolataidat, és hirtelen a másik néhány mondatban, vagy csak egy-két szóban, de pontosan azt mondta el, amit te akartál? Ha volt már ilyen, tudod, hogy ez milyen nagy segítség abban, hogy tovább tudj lépni, más oldalról lásd a helyzetedet vagy észrevedd, hogy mi a feladatod.
A Zsoltárok könyvének olvasása közben pontosan ezt élheted át! Kavarognak benned a gondolatok és érzelmek, erre a zsoltáros azt mondja: ismerem a helyzetedet, én is ezt éreztem, amikor leírtam ezt a verset, és kiöntöttem a szívemet Isten előtt, Ő fölemelt akkor, megvigasztalt, erőt adott és most hálásan dicsőítem Őt.
Nem igazán találsz olyan élethelyzetet, amelyet a zsoltárok között ne írt volna le valaki. Dávid király közel a felét írta a százötven zsoltárnak. De mások is írtak ebben az öt, különböző hosszúságú könyvben olyan költeményeket, dicsérő énekeket (ez a zsoltár jelentése), amelyek egyénileg vagy közösségben is, más-más dallamra vagy különböző hangszerkísérettel énekelhetők.
Ne lepődj meg, ha ugyanazzal az igehellyel jelölve időnként más verset találsz a különböző fordításokban. Meglesz az is, amit keresel, csak lehet, hogy egy fejezettel előbb vagy később. Ugyanis több fordítás a Septuagintát veszi alapul, amely másképpen osztja föl a zsoltárokat.
Nagyon érdekes, hogy ebben a könyvben van a Biblia legrövidebb és a leghosszabb fejezete is. Megtalálod melyek ezek?