Az Apostolok Cselekedetei 14,8-18
2024. június 6.
Kontraproduktív csoda kontra evangélium


Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak: Emberek, miért teszitek ezt? (ApCsel 14,14–15)
Slide1

Veszéllyel jár, ha az ember evilági csodavágyának beteljesülésén születik valamiféle hit. Az könnyen csodahit lesz és nem valódi Krisztus-hit.


Ezért hangosan így szólt hozzá: Állj a lábadra egyenesen! Ekkor az talpra ugrott, és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak: Az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban! Barnabást Zeusznak mondták, Pált pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeusz papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. (ApCsel 14,10–13)


Az Apostolok Cselekedetei 14,8-18

8 Lisztrában élt egy sánta lábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. 9 Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. 10 Ezért hangosan így szólt hozzá: Állj a lábadra egyenesen! Ekkor az talpra ugrott, és járt. 11 Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak: Az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban! 12 Barnabást Zeusznak mondták, Pált pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. 13 Zeusz papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. 14 Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, 15 és így kiáltottak: Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonlóan emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiábavaló dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Zsolt 147,20 16 Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, 17 bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek és termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet. Jer 5,24 18 Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik.


Az első idők varázslatos idők voltak a keresztyénség életében. A Lélek kiáradásával olyan események történtek, amik felforgatták és megragadták az akkori zsidóságot és pogányságot. Azt mondanánk, hogy olyan elemi erővel jelent meg a Szentlélek egyértelmű, földöntúli ereje, hogy az emberek láttak és hittek! Itt azonban valami durván félremegy! A megtapasztalt csoda hatására nemhogy nem Istent vagy Krisztust magasztalják a szemtanúk, hanem saját megszokott pogány isteneiket. A csoda nem Krisztus-hitet szült, hanem a pogányságot erősítette! Az apostolok pedig elkeseredve szaggatják ruhájukat, mert a nagy csoda kontraproduktív lett! Veszéllyel jár, ha az ember evilági csodavágyának beteljesülésén születik valamiféle hit. Az könnyen csodahit lesz és nem valódi Krisztus-hit. Ez a történet megerősíti, hogy ami igazán helyre teszi a tévelygő szívet, az a Lélek által áthatott evangélium-hirdetés, a beszéden keresztül közvetített ige. Vonzó lehet részesének lenni csodáknak, mert azok misztikus és meggyőző jelenségek, de a hit hallásból van: ami igazán eltalálja a lelket, az a hangzó evangélium, ami nem az érzékeinkkel, érzéseinkkel akar manipulálni, hanem egyértelműen és beazonosíthatóan beszél a hatalom Istenéről. Az Úr célja nem az, hogy csodák legyenek és azok sokakat lenyűgözzenek, hanem hogy az ember Krisztus előtt találja magát, Neki engedjen, Hozzá vágyjon, s Vele örök élete legyen a Mennyben. Keressük Krisztust a hétköznapjaink hitében, amikor leplezetlenül és összetéveszthetetlenül Ő áll előttünk! Blatniczky JánosHallgasd meg a Rád van szükségem című dalt a háttérinfóknál!

Az Apostolok Cselekedetei
Tudod, hogy mit jelent a pálfordulás? Hallottad már, hogy a keresztyén név először csak gúnynév volt? Tudod, hogy kezdett elterjedni az evangélium? Milyen jó, hogy erre már mások is kíváncsiak voltak! Éppen ezért Lukács evangélista egy előkelő úrnak, Teofilusnak írta le két könyvben mindazt, amit átélt, és aminek utánajárt. Az első könyv Jézus életéről és tetteiről szólt. A második pedig azokról a cselekedetekről, amelyeket Isten Lelke által vitt véghez népe életében Jézus mennybemenetele után. A könyv címe: Az Apostolok cselekedetei. De valójában az evangélium terjedéséről olvashatunk benne. A legtöbbet Pál apostol missziói útjairól tudhatunk meg, hiszen Lukács maga is sok helyen személyesen jelen volt, tehát elsőkézből tudósít bennünket az eseményekről.
Nem volt könnyű dolguk az apostoloknak, szolgatársaiknak, de még a követőiknek sem. Ez a könyv egy izgalmas kalandregénynek is beillene, de ugyanakkor pontos útleírás és történelemkönyv is egyben, ami mind Istenre mutat. Ha szereted a földrajzot, vedd elő a térképet és nyomon követheted a keresztyénség terjedésének kezdeteit. Ha a kalandok érdekelnek jobban, akkor is érdemes elolvasni, mert ebben a könyvben szinte láthatod magad előtt, amint hajótörést szenvednek néhányan, vagy hatalmas katonai sereg szinte lopva menekíti a rabot. Ahogy olvasod az Apostolok cselekedeteit, rá fogsz jönni, hogy ez nem csak történelem, hanem személy szerint neked szóló üzenet. Bár nem fenyeget a veszély, hogy börtönbe zárnak Jézus nevének hirdetéséért, mégis olyan sokszor hallgatunk róla. Te hirdeted Isten szeretetét és Jézus megváltását minden időben?