Márk evangéliuma 2,13-17
2024. január 10.
Kövess engem!


Amikor továbbment, meglátta Lévit, Alfeus fiát, aki a vámszedőhelyen ült, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az pedig felkelt, és követte őt. (Márk 2,14b)
Slide1

Akiknek beteg a szívük, zavart a lelkük, és akik tele vannak bűnökkel és gonoszsággal, azoknak szükségük van egy lélekgyógyászra, aki kivezeti őket saját lelki sötétségükből a fényre.


Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, így szóltak a tanítványainak: Miért eszik együtt a vámszedőkkel és bűnösökkel? Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt hozzájuk: Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. (Márk 2,16-17)


Márk evangéliuma 2,13-17

13 Azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig odament hozzá, és tanította őket. 14 Amikor továbbment, meglátta Lévit, Alfeus fiát, aki a vámszedőhelyen ült, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az pedig felkelt, és követte őt. 15 És történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is odatelepedett Jézus és a tanítványai mellé, mivel sokan voltak, és követték őt. 16 Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, így szóltak a tanítványainak: Miért eszik együtt a vámszedőkkel és bűnösökkel? 17 Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt hozzájuk: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. 1Kor 1,26-30


Hányszor mondtuk kisgyerekkorunkban: „Kövess!” Magunk sem tudtuk igazán, hova is megyünk, vagy mit is akarunk csinálni, de azért mentünk. Jézus hívása Lévihez (Mátéhoz) korántsem volt bizonytalan, sőt! Egy nagyon komoly felhívás volt arra, hogy gyökeresen változtasson az életén: a Római Birodalom felé elkötelezett adóbehajtóból legyen Jézus tanítványává. Ez az életút bizony gyakran nehéz és fájdalmas volt, sőt, Jézus követői közül sokak számára egyenesen a halálba vitt. Az ilyen életút eredménye ugyanakkor dicsőséges is volt: nyomában sok élet megváltozott, és végül a mennybe vezetett. Lévi számára ez azt jelentette, hogy sok barátját és ismerősét mutatta be Jézusnak, de nemcsak a jókat, hanem az erkölcsteleneket, és azokat is, akiket mindenki utált. A helybeli farizeusok és törvénytudók felháborodtak, hogy a vándortanító nemcsak, hogy szóba áll az ilyenekkel, hanem még egy asztalhoz is telepszik velük. Jézus erre nagyon frappánsan válaszolt: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.” (17. v.). Ez ma is igaz. Akiknek beteg a szívük, zavart a lelkük, és akik tele vannak bűnökkel és gonoszsággal, azoknak szükségük van egy lélekgyógyászra, aki kivezeti őket saját lelki sötétségükből a fényre (Jn 8,12). Jézus a kereszten értünk ontott vére által lehetővé tette számunkra, hogy minden bűntől megtisztuljunk, és az Ő világosságában járjunk. Érted? Jézus nem azokért jött, akik igaznak tartják magukat, hanem azokért, akik tudják magukról, hogy bűnösök - és ha őszinte vagy magadhoz, akkor kimondod: ezek mi vagyunk. Te meg én! Gus EyreHallgasd meg: Utazós dal

Márk evangéliuma
Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.