Péter első levele 3,18-22
2024. április 11.
Krisztus szenvedett egyszer a bűnökért


Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint. (1Péter 3,18)
Slide1

Jézus szenvedése és halála által mi is meghalhatunk a bűnnek, és Istennek élhetünk Őbenne.


Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által, 22aki miután felment a mennybe, Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. (1Péter 3,21–22)


Péter első levele 3,18-22

18 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint. 19 Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, 20 akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelmesen várakozott Nóé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vízen át. 1Móz 6,1-7,24 21 Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által, 22 aki miután felment a mennybe, Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők.


Az élet nem egy sétagalopp. Senkinek sem. Életünk során előbb vagy utóbb valamennyien megtapasztaljuk, milyen a testi-lelki fájdalom. Ez van, és kész! A lényeg, hogy ne lepődj meg rajta, mikor utolér, hiszen ezt valamennyien elszenvedjük: a legjobbak, a legrosszabbak és a kettő köztiek. Egy régi Clint Estwood film nyomán úgy fogalmaznék, hogy ezt egyaránt tapasztalja „a jó, a rossz és a csúf”. Amikor azonban azt olvassuk a Bibliában, hogy „Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket”, akkor a fájdalomnak és szenvedésnek egy egészen más szintjéről van szó: arról, amit Jézus szenvedett el helyettünk. Péternek ugyanebben a levelében olvashatunk arról, hogy Jézus maga hordozta bűneinket a kereszten (2,24). A világ minden szenvedése és gonoszsága kiöntetett rá, mikor értünk szenvedett a Golgotán. A legnagyobb csoda pedig az, hogy Jézus szenvedése és halála által mi is meghalhatunk a bűnnek, és Istennek élhetünk Őbenne (Róm 6,11). Nem meglepő, hogy az évszázadok folyamán a keresztyének még a fájdalmak és szenvedések közt is megtalálták a békességet és megbocsátást, azáltal, hogy hittek Krisztusban és mindabban, amit tett. Ahogy egy idős szent mondta: „A legjobb dolog az, hogy a nehéz időkben is biztos lehetek Isten szeretetében, és ennek fényében élhetek nap, mint nap”. Gus EyreHallgasd meg a Canyon Worship - Burdens to Bear című számát a háttérinfóknál!

Péter első levele
Péter Jézus tanítványaként minden fontos dolognak részese volt: hallotta Mestere tanításait, látta és tapasztalta a csodákat, felismerte, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek Fia. Szomorkodott, amikor Jézust elfogták és megfeszítették, de teljes öröme volt, amikor találkozhatott és beszélgethetett a feltámadott Úrral. Éppen ezért, ha van valaki, aki össze tudja foglalni a keresztyénség lényegét az ő, és ezt meg is tette első levelében, amelyet körlevélként küldött el a „szétszórtságban” élőknek 63-64 tájékán. Akkoriban ő az általa Babilonnak nevezett Rómában volt és ott vezette a helyi gyülekezetet.
A levelet nem saját maga írta, hanem társa, Szilvánusz jegyezte le. De nem a betűk formája, vagy a kifejezések szépsége a fontos, hanem az üzenet, amit Péter mindenkivel meg akart értetni, hogy a keresztyén embernek van reménysége és elhívatása, és nem mindegy hogyan viselkedik a környezetével és a gyülekezetével. Luther azt mondta erről a levélről: „Az apostol semmit nem felejtett el itt abból, amit egy keresztyénnek tudnia kell.” Kíváncsi vagy rá, hogy milyennek kell lenned Krisztus követőjeként? Akkor olvasd sorra mind az öt fejezetet és megtudod, hogy miként lehet még a szenvedésben is dicsőíteni Istent!