A Zsoltárok könyve 91
2024. február 18.
Mágia vagy kapcsolat?


Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. (Zsoltárok 91,15)
Slide1

Abban a csodában lehet részünk, hogy nem néma bálványokat kell kielégítenünk, hanem valódi kapcsolatunk lehet Istennel, beszélgethetünk vele. Ő várja azt, hogy megszólítsuk Őt.


Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. (Zsoltárok 91,4-5)


A Zsoltárok könyve 91

1 Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, 2 az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! 3 Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Zsolt 124,7 4 Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. 5 Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, 6 sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. 7 Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. 8 A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. 9 Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, 10 nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. 11 Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, Zsolt 34,8; Mt 4,6 12 kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. 13 Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod a fiatal oroszlánt és a tengeri szörnyet. Jób 5,22; Lk 10,19 14 Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. 15 Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Zsolt 50,15 16 Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.


Kicsi koromban, egy időben mindig benéztem az ágy alá, hogy van-e ott valami szörny. Az emberiség régóta tart különféle démoni tevékenységektől, és már nagyon régóta léteznek különféle technikák, babonás szokások, hogy hogyan is lehet ezeket távol tartani. Paszternák Zsivágó doktorában megemlíti, hogy a katonák zsebébe ennek a zsoltárnak a szövege volt bevarrva. A Qumránban megtalált tekercsek között a démonelhárító imádságok között szerepelt a 91. zsoltár is. A kánaánita vallásokkal foglalkozó kutatók szerint az itt felsorolt félelemforrások (nyíl, dögvész, ragály) a korabeli vallásokban szereplő istenek (Rešef, Deber, Qeṭeb) voltak. A zsoltáríró azzal, hogy köznevesíti őket, már megfosztja ezeket attól, hogy istenségként tekintsen rájuk bárki. Persze ettől még élt tovább a zsoltárhoz fűződő babonás hagyomány. Amikor Jézust kísérti az ördög (Mt 4,6), akkor a 91. zsoltár 11-12. versére hivatkozik. Az ördög jól ismeri a Bibliát, és Istent is felismeri, retteg is Tőle. De Jézus nem hagyja magát, hiába hivatkozik az ördög a zsoltár szavaira. Nem baj az, ha éjjel a sötétben, vagy amikor szorongunk, félünk, magányosak vagyunk, eszünkbe jut ez a zsoltár. Jó, ha tudjuk, hogy ezek a dolgok nem bírnak isteni hatalommal, a mi Atyánk sokkal hatalmasabb ezeknél. A zsoltár szövege nem varázsszó, hanem beszélgetés az élő Istennel, akire rábízhatjuk életünk minden percét. Beszélgess Vele minél többet mindenről, ami megrettent! Doroszlainé Jóka RenátaHallgasd meg a CrossYounity ’Életút’ című dalát a háttérinfóknál. 

A Zsoltárok könyve
Előfordult már veled, hogy beszélgettél valakivel és nagyon nehezen tudtad megfogalmazni az érzéseidet, gondolataidat, és hirtelen a másik néhány mondatban, vagy csak egy-két szóban, de pontosan azt mondta el, amit te akartál? Ha volt már ilyen, tudod, hogy ez milyen nagy segítség abban, hogy tovább tudj lépni, más oldalról lásd a helyzetedet vagy észrevedd, hogy mi a feladatod.
A Zsoltárok könyvének olvasása közben pontosan ezt élheted át! Kavarognak benned a gondolatok és érzelmek, erre a zsoltáros azt mondja: ismerem a helyzetedet, én is ezt éreztem, amikor leírtam ezt a verset, és kiöntöttem a szívemet Isten előtt, Ő fölemelt akkor, megvigasztalt, erőt adott és most hálásan dicsőítem Őt.
Nem igazán találsz olyan élethelyzetet, amelyet a zsoltárok között ne írt volna le valaki. Dávid király közel a felét írta a százötven zsoltárnak. De mások is írtak ebben az öt, különböző hosszúságú könyvben olyan költeményeket, dicsérő énekeket (ez a zsoltár jelentése), amelyek egyénileg vagy közösségben is, más-más dallamra vagy különböző hangszerkísérettel énekelhetők.
Ne lepődj meg, ha ugyanazzal az igehellyel jelölve időnként más verset találsz a különböző fordításokban. Meglesz az is, amit keresel, csak lehet, hogy egy fejezettel előbb vagy később. Ugyanis több fordítás a Septuagintát veszi alapul, amely másképpen osztja föl a zsoltárokat.
Nagyon érdekes, hogy ebben a könyvben van a Biblia legrövidebb és a leghosszabb fejezete is. Megtalálod melyek ezek?