Mózes első könyve 50,15-26
2024. március 5.
Megbocsátok és kész


Amikor József bátyjai látták, hogy meghalt az apjuk, így tanakodtak: Hátha József bosszút forral ellenünk, és megfizet most nekünk mindazért a rosszért, amit vele szemben elkövettünk. (1Mózes 50,15)
Slide1

Megbocsátok, de nem felejtek? Valami ilyesmit gondoltak Józsefről testvérei apjuk halála után. Kegyetlen dolgokat műveltek, éppen ezért nem csodálkozom, hogy attól féltek, eljön a nap, amikor megfizetnek mindazért, amit tettek. Ugyanakkor az is kiderült, hogy még mindig nem ismerték meg saját testvérüket eléggé.


De József így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket! Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. (1Mózes 50,19–21)


Mózes első könyve 50,15-26

15 Amikor József bátyjai látták, hogy meghalt az apjuk, így tanakodtak: Hátha József bosszút forral ellenünk, és megfizet most nekünk mindazért a rosszért, amit vele szemben elkövettünk. 1Móz 37,18-28 16 Ezt üzenték tehát Józsefnek: Apád megparancsolta nekünk halála előtt: 17 Mondjátok meg Józsefnek: Kérünk, bocsásd meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened! Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái! József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. 18 Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták: Szolgáid vagyunk! 19 De József így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Vajon Isten vagyok én? 20 Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. 1Móz 45,5-7 21 Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket! Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. 22 József Egyiptomban lakott, mind ő, mind apjának a háza népe. Száztíz esztendeig élt József, 23 és megláthatta József Efraim fiait harmadíziglen. Manassé fiának, Mákírnak is születtek gyermekei, és József saját gyermekeivé fogadta őket. 1Móz 48,5-6 24 Azután József ezt mondta testvéreinek: Én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint, és majd elvezet benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak. 2Móz 12,41; 13,19; Józs 24,32; Zsid 11,22 25 Meg is eskette József Izráel fiait: Bizonyosan rátok tekint Isten, akkor vigyétek majd el innen a csontjaimat! 26 Azután meghalt József száztíz éves korában. Bebalzsamozták, és egy koporsóba helyezték Egyiptomban.


Megbocsátok, de nem felejtek? Valami ilyesmit gondoltak Józsefről testvérei apjuk halála után. Kegyetlen dolgokat műveltek, éppen ezért nem csodálkozom, hogy attól féltek, eljön a nap, amikor megfizetnek mindazért, amit tettek. Ugyanakkor az is kiderült, hogy még mindig nem ismerték meg saját testvérüket eléggé. Valószínűnek tartom, hogy ők maguk nem tudtak volna teljesen megbocsátani, éppen ezért feltételeztek Józsefről is hasonlót. Te hogyan szoktál megbocsátani? Akinek Isten megbocsátott, az tud igazán megbocsátani másoknak is. Az az ember, aki megtapasztalta az Úr irgalmát és kegyelmét, úgy fog megbocsátani, ahogyan Istentől látta. József őszintén tudta mondani testvéreinek, hogy ő már rég megbocsátott és elengedett mindent. El tudta engedni szívéből, mert meglátta Isten csodálatos tervét még azokban a helyzetekben is, amikor szenvedett. Lehetséges, hogy nehéz elhinni, de van őszinte bocsánat. Létezik, hogy valaki tényleg, elengedi és nem utalgat vissza, és nem áll bosszút. Úgy gondolom, hogy nagyon sok ember vágyakozik ilyen megbocsátásra a kapcsolataiban. Akár annak ellenére is, hogy nem volt lehetőségük megtapasztalni. Isten így akar megbocsátani minden embernek, aki Hozzá fordul. Elhiszed, hogy amit Isten egyszer megbocsátott az tényleg meg van bocsátva? Krivács ZoltánHallgasd meg Pintér Béla: Homokba írva számát a MEKDSZ feldolgozásában.

Mózes első könyve
Akkor most kezdjük a legelején! Amikor a Bibliát a kezedbe veszed, szerintem te is ritkán lapozol az első oldalra. Gyakrabban olvassuk a zsoltárokat, az evangéliumokat és a leveleket, mint a történeti könyveket, mert általában nem úgy olvassuk ezt a könyvet, mint egy regényt, hogy elkezdjük az első lapon és befejezzük az utolsón. Pedig lehetne így is. Sőt szükséges is, hogy végigolvassuk a teljes Szentírást, hogy ne csak a „kedvenc” történeteinket ismerjük, hanem azokat is, amelyek nehezebben érthetők, vagy nem olyan könnyű olvasmányok. Szóval, most kezdjük az elején, amikor a kezdetek kezdetén, azaz „Kezdetben” Isten megteremtett mindent. Embert is teremtett és egy gyönyörű kertbe helyezte, ahol minden jó volt. De sajnos az első emberpár miatt nehéz idők jöttek minden utánuk született emberre, így ránk is.
Ha Mózes első könyvét olvasod, olyan ismerős neveket találhatsz benne, mint Kain és Ábel, akik Ádám és Éva gyermekei voltak; Noé, aki megmenekült az özönvíz elől; Ábrahám és Sára, akik nagyon sokat vártak Isten ígéretének beteljesülésére; Jákób és Ézsau, akik életében fontos szerepet töltött be egy tál étel, vagy József, aki megmentette családját az éhhaláltól. A történetek is bizonyára ismerősek lesznek. Azonban jönnek majd olyan oldalak, amelyeket nehéz lesz végigolvasni, mert rengeteg ismeretlen név és adat lesz benne. Kérlek, ne ugord át ezeket a fejezeteket sem! Olvasd figyelmesen és nagyon sok érdekességet fogsz találni! Például, hogy ki volt Nimród, vagy hány éves volt Matuzsálem?