Ézsaiás próféta könyve 41,1-16
2024. június 25.
Merre tart a történelem?


Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. (Ézsaiás 41,10)
Slide1

Hogy érint bennünket az a rengeteg rossz hír, amit az egész világról hallunk? Félelmet keltenek bennünk a háborúkról és terrorista támadásokról szóló hírek? Élhetünk úgy, hogy nem rettegünk a jövőnktől?


Ki tette, ki vitte véghez ezt? Ki hívja elő örök idők óta a nemzedékeket? Én, az ÚR vagyok az első, és én mindvégig ugyanaz maradok. (Ézsaiás 41,4)


Ézsaiás próféta könyve 41,1-16

1 Hallgassatok rám, szigetek! Újuljon meg a nemzetek ereje! Jöjjenek ide, azután beszéljenek, szálljunk perbe egymással! 2 Ki indította el napkeletről azt, akinek lépteit győzelem kíséri? Ki adja hatalmába a népeket, hogy királyokat tiporjon le? Porrá zúzza őket fegyvere, íja előtt szétszóródnak, mint a pelyva. Ezsd 1,1-2; Ézs 45,1-7; 46,11; 48,14-15 3 Üldözi őket, háborítatlanul nyomul előre, lába is alig éri az ösvényt. 4 Ki tette ezt, ki vitte véghez? Ki hívja elő örök idők óta a nemzedékeket? Én, az Úr vagyok az első, és én mindvégig ugyanaz maradok. Ézs 44,6; 48,12; Jel 1,8.17; 4,8 5 Látják ezt a szigetek, és megijednek, a föld szélein is remegni kezdenek, közelednek egymáshoz, és összejönnek. 6 Egyik a másikat támogatja, és ezt mondják egymásnak: Légy erős! Ézs 40,18-20; 44,9-20; 46,6-7 7 Biztatja a kovács az ötvöst, a kalapáccsal egyengető azt, aki az üllőt veri, és ezt mondja a forrasztásról: Jól van! – és megerősíti szegekkel, hogy majd ne inogjon. 8 De te, szolgám, Izráel, Jákób, akit kiválasztottam, barátomnak, Ábrahámnak utóda! 5Móz 7,6; 14,2; 2Krón 20,7; Zsolt 135,4; Ézs 43,10; 44,1.21; 45,4; Lk 1,54; Zsid 2,16; Jak 2,23 9 A föld végén ragadtalak meg, annak legszéléről hívtalak el. Ezt mondtam neked: Szolgám vagy! Kiválasztottalak, nem vetlek el téged! 10 Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Ézs 43,1; ApCsel 18,9-10 11 Megszégyenülnek és gyalázatra jutnak mindazok, akik gyűlölnek téged. Semmivé lesznek, elpusztulnak, akik veled perbe szállnak. 2Móz 23,22; Ézs 60,12 12 Keresed, és nem találod azokat, akik téged támadnak. Megsemmisülnek teljesen, akik ellened harcolnak. 13 Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom a jobbodat, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek! 14 Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel! Én megsegítelek – így szól az Úr, a te megváltód, Izráel Szentje. – Jób 25,6; Zsolt 22,7; Ézs 43,3 15 Új és éles fogú cséplőszánná teszlek. Hegyeket csépelsz és törsz össze, halmokat zúzol pozdorjává. Mik 4,13 16 Feldobod őket, és a szél elhordja, a szélvihar szétszórja őket. Te pedig ujjongani fogsz az Úrnak, dicsekedni fogsz Izráel Szentjével.


Minden olyan esemény, amelynek nem látjuk a célját, értelmetlen számunkra. Jó lenne tudnunk, hova lyukad ki egy történet. Nem hiába szeretjük a „happy end” -et. Isten pedig tudja, hogy erre vágyunk. Ezért is mondja a 4. versben, hogy „Én, az ÚR vagyok az első, és én mindvégig ugyanaz maradok”. Ezzel azt is elárulja, hogy nemcsak a Teremtője mindennek, hanem fenn is tartja, amit alkotott. Sőt, a végső megoldást és az emberi történelem beteljesedését is Ő fogja elhozni. Tudja, mi lesz mindennek a vége. Sokan azt állítják, hogy azért nem hisznek Isten létezésében, mert rengeteg igazságtalanság van a világon. Itt mit olvasunk? Isten minden országot a „tárgyalótermébe” hív. Ő lesz a bírójuk, és nem lesz mivel védeniük magukat, amikor az igazságtalanságaikért jogosan vádolja őket. Az Ő szent jelenlétében megszólalni sem fognak merni, egy érvük sem állja majd meg a helyét. Nemcsak Izráelt, hanem minket is biztosít arról az Úr, hogy azok, akik kihasználtak bennünket és kegyetlenül bántak velünk, nem fognak büntetlenül maradni. Így szól a 10. versben: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” Vigyed ma az Úr elé a jövődet, és tegyél le előtte mindent, ami miatt aggódsz! Lederhaas KirkHallgasd meg az Új Forrás - Hova Mennék című dalát a háttérinfóknál!

Ézsaiás próféta könyve
A próféta feladata az, hogy Isten szavát tolmácsolja a népnek. Mint tolmács nem válogathat, hogy mit mond el és mi az, ami már kínos lenne, és ezért inkább hallgat róla. Ézsaiás egy olyan próféta volt, aki hatvan éven keresztül végezte ezt a fontos szolgálatot, olyan időkben, amikor Izráelt nagy birodalmak (az asszír, az egyiptomi és a babiloni) vették körül és harcolni kellett ellenük. Négy király is uralkodott ezekben az időkben, akiket Ézsaiás ismert, mert valószínűleg ő is előkelő családból származott. Egy gazdag országban kezdte működését, de egy meghódított és elpusztult országban fejezte be. Feleségét prófétanőként említi. Gyermekei pedig már a nevükben is próféciát hordoztak: „a maradék megtér” és „hamarzsákmány, gyorspréda”.
Ézsaiás próféta stílusa emelkedett, változatos és fordulatos. Méltó ahhoz az üzenethez, amit el kell mondania az eljövendő Messiásról és arról, hogy Isten azt várja, hogy népe szentségben járjon, bánja meg bűneit és engedelmesen várja az Eljövendőt, aki gyermekként adatik, de népe megváltása a feladata. Isten szolgája, a Messiás üdvösséget szerez szenvedése és halála által.
Időnként nehéz olvasni a prófétai szavakat, máskor meg annyi reménységet adnak, hogy másképpen tudsz előre tekinteni. Kívánom, hogy ez a könyv számodra is érthető örömüzenetté váljon!