Márk evangéliuma 11,27-33
2024. március 9.
Milyen hatalommal?


Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? (Márk 11,28)
Slide1

Te kinek veted alá magad? Kinek engedelmeskedsz? Szüleidnek, tanáraidnak, barátaidnak, szerelmednek? Miért fogadod el az akaratukat, kéréseiket?


…amikor Jézus a templomban volt, odamentek a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá: Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? Jézus pedig így válaszolt nekik: Kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá, és akkor megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. (Márk 11,27–29)


Márk evangéliuma 11,27-33

27 Ismét bementek Jeruzsálembe. És amikor Jézus a templomban volt, odamentek a főpapok, az írástudók és a vének, 28 és így szóltak hozzá: Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? 29 Jézus pedig így válaszolt nekik: Kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá, és akkor megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. 30 Vajon János keresztsége mennyből való volt-e vagy emberektől? Válaszoljatok nekem! 31 Azok pedig így tanakodtak egymás között: Ha azt mondjuk, a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? 32 Vagy talán mondjuk azt: emberektől? De féltek a sokaságtól, mert Jánosról mindenki úgy gondolta, hogy valóban próféta volt. 33 Ezért így feleltek Jézusnak: Nem tudjuk. Jézus pedig ezt mondta nekik: Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket.


Visszatérő kérdés, amikor Jézus tanit vagy gyógyít, hogy milyen hatalommal teszi? Honnan van rá ereje, felhatalmazása arra, amit tesz? A főpapok, az írástudók kérdése inkább költői, hiszen ők is jól ismerték az írásokat, ezekből egyértelmű, hogy mindaz, amiket Jézus tett, csak Istentől származó erővel tehette. Az Újszövetségben több szó is van a hatalomra, ebben a beszélgetésben azt használják, ami még lehetőséget, képességet is jelent. Minden vallásos zsidó jól tudta, hogy csak isteni erő által lehetséges, hogy a sánták újra járni, a vakok újra látni tudjanak. Ezek egyben messiási jeleknek számítottak. Jézus nem úgy beszélt és tanított, mint az írástudók, akik a hagyományhoz igazodtak és gyakran megelégedtek a külsőségekkel. Ezért nem volt erő a szavaikban. Jézus (Mózeshez és a prófétákhoz hasonlóan) közvetlenül Isten szájából veszi a tanítást. Messiási teljhatalmának bizonysága a templom megtisztítása is (Mk 11,28). Győrffy EszterMárk evangéliuma

Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.