Márk evangéliuma 11,12-19
2024. március 7.
Mindennek megvan a maga helye


… kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak és vettek, felborította a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit, és nem engedte, hogy bármit is átvigyenek a templomon. (Márk 11,15–16)
Slide1

A vasárnapi istentiszteletre a hívők ünneplő ruhában mennek. A római Szent Péter Székesegyházba az őrök nem engedik be a nem illendően felöltözött turistákat. Sok templom épületében még Bibliát sem árulnak. Mi az oka? Ugyanaz, amiért Jézus is megtisztította a Templomot.


Azután Jeruzsálembe értek. Bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak és vettek, felborította a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit, és nem engedte, hogy bármit is átvigyenek a templomon. Azután így tanította őket: Nincs-e megírva: „Az én házam imádság háza lesz minden nép számára”? Ti pedig rablók barlangjává tettétek. (Márk 11,15–17)


Márk evangéliuma 11,12-19

12 Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett, 13 és messziről meglátva egy zöldellő fügefát, odament, hátha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje. 14 Megszólalt, és ezt mondta a fának: Senki ne egyen rólad gyümölcsöt soha többé! A tanítványai is hallották ezt. 15 Azután Jeruzsálembe értek. Bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak és vettek, felborította a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit, 16 és nem engedte, hogy bármit is átvigyenek a templomon. 17 Azután így tanította őket: Nincs-e megírva: „Az én házam imádság háza lesz minden nép számára”? Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ézs 56,7; Jer 7,11 18 Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis tőle, mert az egész sokaság álmélkodott a tanításán. 19 És amikor beesteledett, Jézus és a tanítványai kimentek a városból.


Az ókori zsidók számára Jeruzsálem városában épült Templom volt az egyetlen szent hely, ahol imádhatták Istent. Az áldozat bemutatásával fejezték ki hálájukat és kérték Isten bűnbocsánatát. A messziről érkező zarándokok nem hozhatták magukkal az áldozati bárányt, de megvehették az állatot a templomnak azon az udvarán, amit eredetileg a pogányok számára építettek. Ez a hatalmas udvar Jézus korában egy-egy Páska ünnepen inkább hasonlított egy zsúfolt piactérre, mintsem az imádság házára. Az állatok zaja, az alkudozók kiabálása behallatszott a szentélybe is. Nemcsak az állatokat árulták, de idetelepültek a pénzváltók is, mivel a templomi adót, amit Páska idején kellett megfizetni, csak a templomi pénzben lehetett leróni. A kereskedés, a piac az élet velejárója, de ennek is megvan a maga helye és ideje. Jézus azon háborodott fel, hogy az Atyja Házában, azon belül is űzik ezt, amit arra szántak, hogy a pogányok is megismerhessék az egy Istent. Jézus jogos haraggal űzte ki az árusokat és a pénzváltókat, azért, hogy minden a helyére kerüljön. Kint a piacnak van a helye, bent az áhítatnak és az imádságnak. A te életedben minden a helyén van? Győrffy EszterHallgasd meg a Tied minden hódolat (Worthy Of It All) című számot a háttérinfóknál a Szombat5 előadásában.

Márk evangéliuma
Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.