Az Apostolok Cselekedetei 15,13-21
2024. június 11.
Minimál program a maximális közösségért


ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez (ApCsel 15,19)
Slide1

Isten nem szab feltételeket az Őt követőknek, mert nem akarja megnehezíteni, hogy mindenki visszataláljon Hozzá. „Csak” annyit vár el, hogy tartózkodjanak az olyantól, ami csorbítaná az Ő kizárólagos hatalmát.


Ezért én úgy gondolom: ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák. (ApCsel 15,19-21)


Az Apostolok Cselekedetei 15,13-21

13 Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta: Testvéreim, férfiak, hallgassatok meg! 14 Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott már kezdetben Isten arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen magának. Róm 9,26; 15,9-12 15 És ezzel egyeznek a próféták szavai, amint meg van írva: 16 „Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom azt, Ám 9,11-12 17 hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a népek, amelyeket tulajdonomnak neveztem. Így szól az Úr, aki ezeket 18 öröktől fogva ismertté tette.” 19 Ezért én úgy gondolom: ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, 20 hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. 21 Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák.


Az apostolok bölcsessége feloldotta a feszültséget: a pogányoknak nem kell betartani a mózesi törvényeket és előírásokat, ha Krisztus-követőkké lettek. Jézus tanításában óvott a törvények terhétől, a Hegyi beszédben élesen bírálta a farizeusok nyomasztó és egyben képmutató elvárásait. Amikor az apostolok ezt a döntést hozták a pogányból megtért keresztyénekről, akkor a Mesterük akaratát valósították meg. Ahogyan néhány napja olvashattuk, Isten kaput nyitott a pogányoknak az üdvösségre, azt a bölcs döntést nyitva is hagyta. Csak négy előírásra korlátozva azt, hogy mit kell keresztyénként betartaniuk. Ezek olyan elvárások, amik egy elkötelezett Krisztus-hívőnek nem okoznak gondot. A tízparancsolat közül kettő olyan, ami Isten kizárólagosságára mutat, vagyis a bálványimádást és a házasságtörést tiltja. Kettő pedig olyan, ami biztosítja azt, hogy a zsidók és a pogányok asztalközösségben lehessenek egymással, megvalósulhasson a gyülekezet egysége. Győrffy EszterHallgasd meg Dobner Illés - Tudom ezért létezem számát a háttérinfóknál!

Háttér anyag
A zsinat kiváltó oka a jeruzsálemi gyülekezet farizeus csoportjának a magatartása, akik mereven elutasították a körülmetélkedés nélküli keresztyénséget, és a mózesi törvény megtartását az üdvösség elnyerésének alapvető feltételévé nyilvánították (ApCsel 15,5). Ezért Pál apostol törvénykezésmentes evangéliumát és az antiókhiai gyülekezet „Krisztusban nyert szabadságát” (Gal 2,4) gyanakvással figyelték. A kérdés tisztázására az antiókhiai gyülekezet küldöttséget indított Barnabás és Pál vezetésével Jeruzsálembe (ApCsel 15,2.3) egy gyűlésre, hogy ezeket a kérdéseket megvitassák. Péter, majd pedig Pál és Jakab apostolok meggyőzték a jeruzsálemi gyülekezet tagjait arról, hogy a pogányokat nem kell arra kényszeríteni, ha keresztyénné akarnak lenni, hogy betartsák az összes törvényt és előírást. A Jézus evangéliumát nem szabályozva, és a zsidó és pogány származású keresztyének közötti hétköznapi érintkezéseket biztosítsák, Jakab a mózesi törvény 4 rendelkezésének megtartására kötelezte a pogány-keresztyéneket. Ezek:
Tartózkodjanak a paráznaságtól, ahol a házasságon kívüli nemi kicsapongásra gondolhatunk, vagy pedig a 3Móz 18,6-18-ban tiltott rokonok közötti házasságra is (1Kor 5,1). A Bibliában a házasság egyben Isten és népének a szövetségének a jelképe is, ezért is védi Isten különlegesen a házasság épségét. A paráznaság nemcsak a sértett házasfelet, de Isten szentségét és tiszteletét is sérti.
Tartózkodjanak a bálványáldozati hús fogyasztásától (3Móz 17,7-9) – vagyis nem tesznek olyat, amivel bármilyen szinten, de elismerik, hogy vannak bálványok.
Tartózkodjanak a vér (3Móz 17,10-12) és a megfulladt állat (3Móz 17,13.15), azaz a ki nem vérzett hús fogyasztásától. Ne fogyasszanak olyat, ami kultikusan nem tiszta.
Ezek a törvények már az Ószövetségben is érvényesek voltak az Izráelben lakó idegenekre (3Móz 17,8.10.13; 18,26).