Péter első levele 1,10-21
2024. április 3.
Motiváció a szentségre


…ti is szentek legyetek egész magatartásotokban… (1Péter 1,15b)
Slide1

Lehet parancsszóra szentnek lenni? Ha már próbáltad saját erőből, akkor tudod, hogy nem… De van valami, ami mégis lehetségesé teszi a lehetetlent!


… szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén. (1Péter 1,17–19)


Péter első levele 1,10-21

10 Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétáltak, 11 kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést Krisztus bennük levő Lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. 12 Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. 13 Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. 14 Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, 15 hanem – mivel ő, a Szent hívott el titeket – ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, 16 mert meg van írva: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” 3Móz 11,44-45; 19,2 17 Ha pedig mint Atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején, 18 tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, 19 hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén. 20 Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent tiértetek, 21 akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen.


Az Ószövetségben azzal próbálták elnyerni Isten tetszését és a szentséget, hogy a törvényt jó alaposan áttanulmányozták, és igyekeztek betartani. Mai keresztyéneket is sokszor megfelelési kényszer hajt, hogy a törvény betartásával nyerjék el Isten kegyeit. Totális tévút! Istennek már tetszel! Úgy vásárolt meg, mint a legdrágább kincsét – a legdrágább fizetséget tette le, hogy megvásároljon téged. Ez az Újszövetség örömhíre, hogy Isten a saját Fiát adta érted! Örök szeretettel szeret. Tehát ÉRTÉKES VAGY! Ez az értékesség és szeretettség-tudat adja neked azt az erőt és értéket, hogy jól viselkedj. Voltál már szerelmes úgy, hogy társad is viszonozta? Én szerelmesen azt éltem meg, hogy nem esett nehezemre keresni a partnerem tetszését, sőt, igazából mindig lestem, hogy mit és hogyan tehetek az ő kedvére. Az igazi motiváció tehát nem egy megfelelési kényszer, hanem a szerelem boldogsága, a megajándékozottság érzés és a hála! János apostol írja 1. levelében, hogy „az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. És az ő parancsolatai nem nehezek…” – hiszen a szerelmemnek „lehozom a holdat is az égről…” Szintén szerelmes példa: Jöhet elém akármilyen varázslatos nő, nem fogok vele flörtölni, és úgy viselkedni, mint aki nem házas, mert én TELE VAGYOK a feleségem szeretetével, szövetségben vagyok vele, és ebbe nem engedek mást. Mi motivál téged? A megfelelési kényszer, vagy a hála? Zámbó AndrásHallgasd meg a Hogy bízhattál rám oly kincset című dalt a háttérinfóknál.

Péter Jézus tanítványaként minden fontos dolognak részese volt: hallotta Mestere tanításait, látta és tapasztalta a csodákat, felismerte, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek Fia. Szomorkodott, amikor Jézust elfogták és megfeszítették, de teljes öröme volt, amikor találkozhatott és beszélgethetett a feltámadott Úrral. Éppen ezért, ha van valaki, aki össze tudja foglalni a keresztyénség lényegét az ő, és ezt meg is tette első levelében, amelyet körlevélként küldött el a „szétszórtságban” élőknek 63-64 tájékán. Akkoriban ő az általa Babilonnak nevezett Rómában volt és ott vezette a helyi gyülekezetet.
A levelet nem saját maga írta, hanem társa, Szilvánusz jegyezte le. De nem a betűk formája, vagy a kifejezések szépsége a fontos, hanem az üzenet, amit Péter mindenkivel meg akart értetni, hogy a keresztyén embernek van reménysége és elhívatása, és nem mindegy hogyan viselkedik a környezetével és a gyülekezetével. Luther azt mondta erről a levélről: „Az apostol semmit nem felejtett el itt abból, amit egy keresztyénnek tudnia kell.” Kíváncsi vagy rá, hogy milyennek kell lenned Krisztus követőjeként? Akkor olvasd sorra mind az öt fejezetet és megtudod, hogy miként lehet még a szenvedésben is dicsőíteni Istent!