Az Apostolok Cselekedetei 13,26-41
2024. június 3.
Nem vagy éhes?


…és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattatok meg, őáltala mindenki megigazul, aki hisz. (ApCsel 13,39)
Slide1

Pál arra számít, hogy vannak ebben a gyülekezetben éhes emberek, akik ha meghallják Jézus Krisztus jó hírét, akkor rájönnek, hogy nekik pontosan erre van szükségük.


Vegyétek tehát tudomásul, testvéreim, férfiak, hogy őáltala hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattatok meg, őáltala mindenki megigazul, aki hisz. Vigyázzatok tehát, hogy be ne következzék az, amit megmondott az Úr a próféták által. (ApCsel 13,38–40)


Az Apostolok Cselekedetei 13,26-41

26 Testvéreim, férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai és a hozzátok csatlakozott istenfélők! Nekünk küldetett el ennek az üdvösségnek az igéje. 27 De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték fel őt, és így betöltötték a próféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvasnak, azáltal, hogy elítélték őt. 28 Bár semmiféle halálos bűnt nem találtak benne, mégis azt követelték Pilátustól, hogy ölesse meg. 29 Amikor véghezvitték mindazt, ami meg van írva róla, levették a fáról, és sírba tették. 30 De Isten feltámasztotta őt a halálból, 31 és ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel vele Galileából Jeruzsálembe, és akik most az ő tanúi a nép előtt. 32 Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. 33 Ahogyan meg van írva a második zsoltárban is: „Fiam vagy te, ma nemzettelek téged.” Zsolt 2,7 34 Azt pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg: „Nektek váltom be a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket.” Ézs 55,3 35 Ezért más helyen is így szól: „Nem engeded, hogy a te Szented elmúlást lásson.” Zsolt 16,10 36 Mert Dávid, miután a maga nemzedékében szolgált Isten akarata szerint, meghalt, és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást látott. 37 Akit azonban Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást. 38 Vegyétek tehát tudomásul, testvéreim, férfiak, hogy őáltala hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, 39 és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattatok meg, őáltala mindenki megigazul, aki hisz. Róm 3,20 40 Vigyázzatok tehát, hogy be ne következzék az, amit megmondott az Úr a próféták által: 41 „Lássátok meg, ti gúnyolódók, ámuljatok, és semmisüljetek meg, mert olyasmit viszek véghez napjaitokban, amelyet el sem hinnétek, ha valaki elbeszélné nektek.” Hab 1,5


Megvan az érzés, amikor farkaséhesen hazaérsz a suliból, esetleg edzésről? Volt már, hogy beléptél a házba és megcsapott egy jó laktató kaja illata? Vagy esetleg ilyenkor már indulsz is a hűtőhöz, és már a szádban érzed annak az ízét, amit a szíved mélyén a fridzsidervadászattól remélsz? A kolisok és a fiúk legalábbis biztos tudják, hogy miről beszélek. Mert ha az ember éhes, vagy kíván valamit, akkor enni fog – amíg jól nem lakik. Nagyon egyszerű dolog ez, de nemcsak a hasadra igaz, hanem a lelkedre is. Pál apostol a prédikációja második felében sem mond nagy újdonságokat, nem tapasztja hozzá mondandójához az ő nagy, lehengerlő spirituális élményeit. Egyszerűen csak elmondja az evangéliumot – úgy, hogy hallgatói megértsék és magukra tudják vonatkoztatni. Igen, ez talán nem tűnik nagy teljesítménynek – de itt nem is erre volt szükség. Pál arra számít, hogy vannak ebben a gyülekezetben éhes emberek, akik, ha meghallják Jézus Krisztus jó hírét, akkor rájönnek, hogy nekik pontosan erre van szükségük. A legtöbb embernek semmit nem jelent, hogy valaki kétezer éve feláldozta magát, hogy elvegye a bűneit és új szívet adjon. Mert nem éhesek. Te vajon éhes vagy? Kérd Istent bátran, hogy olyan éhséget adjon a szívedbe, amit csak Ő tölthet be! Riczinger PéterHallgasd meg a Casting Crowns-tól a következő dalt a háttérinfóknál! (I’m still out here)

Az Apostolok Cselekedetei
Tudod, hogy mit jelent a pálfordulás? Hallottad már, hogy a keresztyén név először csak gúnynév volt? Tudod, hogy kezdett elterjedni az evangélium? Milyen jó, hogy erre már mások is kíváncsiak voltak! Éppen ezért Lukács evangélista egy előkelő úrnak, Teofilusnak írta le két könyvben mindazt, amit átélt, és aminek utánajárt. Az első könyv Jézus életéről és tetteiről szólt. A második pedig azokról a cselekedetekről, amelyeket Isten Lelke által vitt véghez népe életében Jézus mennybemenetele után. A könyv címe: Az Apostolok cselekedetei. De valójában az evangélium terjedéséről olvashatunk benne. A legtöbbet Pál apostol missziói útjairól tudhatunk meg, hiszen Lukács maga is sok helyen személyesen jelen volt, tehát elsőkézből tudósít bennünket az eseményekről.
Nem volt könnyű dolguk az apostoloknak, szolgatársaiknak, de még a követőiknek sem. Ez a könyv egy izgalmas kalandregénynek is beillene, de ugyanakkor pontos útleírás és történelemkönyv is egyben, ami mind Istenre mutat. Ha szereted a földrajzot, vedd elő a térképet és nyomon követheted a keresztyénség terjedésének kezdeteit. Ha a kalandok érdekelnek jobban, akkor is érdemes elolvasni, mert ebben a könyvben szinte láthatod magad előtt, amint hajótörést szenvednek néhányan, vagy hatalmas katonai sereg szinte lopva menekíti a rabot. Ahogy olvasod az Apostolok cselekedeteit, rá fogsz jönni, hogy ez nem csak történelem, hanem személy szerint neked szóló üzenet. Bár nem fenyeget a veszély, hogy börtönbe zárnak Jézus nevének hirdetéséért, mégis olyan sokszor hallgatunk róla. Te hirdeted Isten szeretetét és Jézus megváltását minden időben?