János harmadik levele 1–15
2024. február 7.
Nevek a személytelenség mögött


Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent. (3János 11)
Slide1

A gyakorlati keresztyén élet tehát valaminek a követése: egy útnak, előírásnak, egy elvnek. De legfőképpen mi egy személyt követünk, aki erre is hívott minket: Jézus Krisztust.


Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is, akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha ezeket Istenhez méltón engeded útnak, mert az ő nevéért indultak el. (3János 1,5–6)


János harmadik levele 1–15

1 Én, a presbiter, a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek. ApCsel 19,29; Róm 16,23; 1Kor 1,14 2 Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. 3 Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, minthogy te igazságban jársz. 2Jn 4 4 Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. 5 Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is, 6 akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha ezeket Istenhez méltóan engeded útnak, 7 mert az ő nevéért indultak el, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól. 8 Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká legyünk az igazságban. 9 Írtam valamit a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki közöttük elsőségre vágyik, nem fogad el minket. 10 Ezért tehát, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel, amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket, de nem elégszik meg ezzel, hanem maga sem fogadja be a testvéreket, azokat pedig, akik akarnák, úgyszintén megakadályozza ebben, és kiveti a gyülekezetből. Zsolt 37,27; 1Pt 3,11; 1Jn 3,6-9 11 Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta Istent. 12 Démétriosz mellett bizonyságot tesz mindenki, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. 13 Sok írnivalóm volna még számodra, de nem akarok neked tintával és tollal írni; 14 remélem azonban, hogy hamarosan meglátlak, és személyesen fogunk beszélni. 15 Békesség neked! Köszöntenek barátaid. Köszöntsd te is barátainkat név szerint.


János harmadik levelében is a szeretet-témát taglalja, de egyben tovább is lép, és azt hangsúlyozza, hogy a szeretet nemcsak egy érzés vagy elvi dolog, nem is csupán egy parancsnak való megfelelés, hanem annak gyakorlati következménye is van, és ennek tudatában tanácsol is: „Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent.” (11. v.) Erre konkrét példákat is mond: van, akit pozitívan emel ki, mint például Demetrioszt és Gájuszt, az utóbbinak vendégszeretetét állítja követendőnek, és van, akit elmarasztal, mint Diotrefészt. Ezeknek a számunkra talán ismeretlen neveknek kettős üzenete van. Egyrészt már hangsúlyoztuk, hogy a hitünknek gyakorlati síkra vetíthető következménye van, azaz megélhető, gyakorlatba ültethető, és csak úgy van értelme. Másrészt pedig azt is látjuk, hogy a hit mindig személyes, nevesíthető, egy-egy embert kell tudunk tenni a nevek mögé. Például, amíg valaki „csak” egy „hajléktalan”, egy „külföldi”, egy „cigány”, egy „idegen”, egy „valaki”, aki iránt nincs bizalmunk, addig nem lesz belőle személyes kapcsolat, de mihelyt tudjuk, hogy ki van mögötte, ki az ember, ki a személyiség, más lesz a szívünkben is az adott karakter. Szedd össze, kiket hordozol, kikért jársz követségben a következő időszakban imádságban! Bölcsföldi AndrásHallgasd meg Alisa Childers Pray For Me című dalát a háttérinfóknál.

János harmadik levele
Régen, amikor az emberek leültek levelet írni, azt jól megfontolták, végiggondolták, és aztán hosszú oldalakon meséltek el mindent a távollévőnek. Ma már nagyon ritka a hosszú, kézzel írt levél, gyorsabb e-mailben vagy sms-ben elküldeni egy-egy gondolatot.
János apostol mintha egy kicsit megelőzte volna a korát. Az első század végén írt két nagyon rövid magánlevelet, amiben azért minden benne van, amit az adott személyeknek tudniuk kell. S ráadásul ezek olyan üzenetek, amelyek még nekünk is szólnak, hisz azt írja a presbiter, „az öreg”, hogy Jézus Krisztus az igazság, akire mindenkinek szüksége van, és az igazságra a szeretet vezethet el. Ha már megismertük az Igazságot, akkor legyünk hűségesek Hozzá és forduljunk el a hamis tanítóktól! Néhány mondatban összesűrítette mindazt, ami fontos.
Nem fog sokáig tartani, hogy elolvasd ezt az „ikerlevelet”, de javaslom, hogy gondolkodj el rajta egy kicsit és ne „töröld” az elolvasás után, mint ahogy az e-mail-jeidet szoktad.