Márk evangéliuma 16,1-8
2024. március 31.
Nincsen itt!


…nincsen itt! (Márk 16,6)
Slide1

A kérdések folytatódnak. Maga a történet is többet megfogalmaz, talán még többet elhallgat. A világ rendjét fejre állító Isten azonban nem engedi a történet emberi elsimítását. Ha eddig elképzelhetetlen dolgokat éltek át, hát most jön csak az igazi döbbenet…


A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és így beszélgettek egymás között: Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Amint felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. (Márk 16,2–5)


Márk evangéliuma 16,1-8

1 Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus holttestét. 2 A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, 3 és így beszélgettek egymás között: Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? 4 Amint felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. 5 És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. 6 De az így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. 7 De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. 8 Kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és rémület fogta el őket; és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek.


Az előző napokon is ott voltak. Ott voltak, és távolabbról figyelték az eseményeket. Most pirkadatkor ők lépnek elő és indulnak el, hogy a szokások szerint megtegyék, amit még emberileg lehet. A rítusok megtartása segít a gyász megélésében és a sebek gyógyulásában. Mechanikusan cselekszenek, ahogy megtanulták. Ez abból látszik, hogy elfeledkeznek arról, hogy már le lett zárva a sír, és közöttük nincs senki, aki fel tudná nyitni. Ez nem így szokott történni, nem az ő feladatuk szokott lenni. Az elmúlt napokban ijesztő volt átélni, hogy mintha minden teljesen isteni kontroll nélkül történne. Felfordult a világ, és Isten hagyta ezt. Pilátus döntött. A katonák végrehajtották a kegyetlen parancsot. József tette, amit még tehetett, az asszonyoknak pedig maradt a gyász. De most egyszer csak egyértelműen láthatóvá válik, hogy valójában Isten cselekszik. Felpattan a sír szája, eltűnik Jézus halott teste, és angyalok jelennek meg. Ha eddig elképzelhetetlen dolgokat éltek át, hát most jön csak az igazi döbbenet. Nincsen itt! Feltámadt! De mi ez? Hát hogy ne féljenek, amikor fejre állt a világ?! Pedig valójában akkor zökkent újból a helyére. Azon a hajnalon, amikor az élet újból átvette a hatalmat a halál felett. Talán megnyugtatóbb és könnyebb lenne a megszokott utakat járni, még akkor is, ha nem vezetnek sehova. Isten azonban ki szeretne ebből zökkenteni, hogy új úton indulj tovább! Ne a holtak közt keresd, mert él! Szólít, indít, előtted megy! Tégy ma egy lépést valaki felé ennek az öröm üzenetével! Győri Gábor DávidHallgasd meg Édes Gábor előadásában a Mint zúgó szél című dalt a háttérinfóknál.

Márk evangéliuma
Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.