Márk evangéliuma 4,1-20
2024. május 18.
Növekedjen a hit és semmi más!


Más része a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. (Márk 4,7)
Slide1

A jó föld nem garantálja a termést. A megtűrt bűnök könnyedén meg tudják fojtani a hitet.


Megint más a tövisek közé vetett mag: ezek azok, akik meghallják az igét, de e világ gondja, a gazdagság csábítása vagy egyéb dolgok megkívánása benövi és megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. (Márk 4,18–19)


Márk evangéliuma 4,1-20

1 Ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren maradt; az egész sokaság pedig a tengerparton volt. 2 Sokat tanította őket példázatokban; és ezt mondta nekik tanítás közben: 3 Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni, 4 és történt vetés közben, hogy némely mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és felkapkodták. 5 Némelyik pedig a köves helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben; 6 amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. 7 Más része a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. 8 A többi pedig a jó földbe esett, és mikor kikelt, és szárba szökkent, termést hozott: egyik a harmincszorosát, másik a hatvanszorosát, sőt némelyik a százszorosát is. 9 Majd hozzátette: Akinek van füle a hallásra, hallja! 10 Amikor egyedül maradt, a körülötte lévők a tizenkettővel együtt megkérdezték őt a példázatokról. 11 Jézus így szólt hozzájuk: Nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívül valóknak minden példázatokban adatik, 12 hogy látván lássanak, de ne ismerjenek, és hallván halljanak, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsáttassanak. Ézs 6,9-10 13 Azután így szólt hozzájuk: Nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? 14 A magvető az igét veti. 15 Az útfélre esett mag: azok, akiknek hirdettetik az ige, de amikor hallgatják, azonnal jön a Sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét. 16 A köves helyre vetett mag: azok, akik amikor hallgatják az igét, azonnal örömmel fogadják azt, 17 de nem gyökerezik meg bennük, ezért állhatatlanok, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal elbuknak. 18 Megint más a tövisek közé vetett mag: ezek azok, akik meghallják az igét, 19 de e világ gondja, a gazdagság csábítása vagy egyéb dolgok megkívánása benövi és megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. 20 A jó földbe vetett mag: azok, akik hallgatják az igét, befogadják, és az egyik harmincannyi, a másik hatvanannyi, némelyik pedig százannyi termést hoz.


A magvető példázata az embereket nem pszichológiai szempontból, hanem az Isten igéjéhez való viszonyulásuk alapján osztja fel. Némely magok a tövisek közé estek, és bár jó volt a föld, mégsem lett termés. Érdekes, hogy még a jó föld sem elég. Azaz nem elég, hogy az ember elfogadja, örömmel hallgatja és elhiszi az Isten Igéjét. Azt a hitet a világ gondjai, a pénz csábítása, vagy egyéb kívánságok meg tudják fojtani. Hogyan is nőhetnek fel a gondok vagy kívánságok olyan nagyra, hogy elfojtsák a hitet? Sajnos nagyon is könnyedén. Nem gyorsan, hanem lassú kicsi változásokban. Elég minden nap csak egy kicsit jobban aggódni valamiért vagy epekedni valami titkos bűn után. Jelentéktelen változásnak tűnik a tegnaphoz képest, de végzetessé nőheti ki magát, ahogyan telnek a napok, aztán hónapok, vagy akár évek is. Mindeközben változik a hit is, azaz minden nap után egyre csak gyengül és fogy. A megtűrt bűnök tehát mérgezik a hitet, még akkor is, ha jó hitről beszélünk. Csak a hitet engedhetem, hogy növekedjen, minden más dolognak vesznie kell az életemben. Mit kell ma abbahagyjak, hogy a hitem növekedni tudjon? Melyek azok a dolgok, melyek fenyegetést jelentenek a hitem szempontjából? Van olyan dolog, ami már túl nagyra nőtt az életemben? Jézussal bármilyen gyomot ki lehet tépni, mert neki van hatalma, hogy megtisztítsa az életemet. Krivács ZoltánHallgasd meg a Tisztítsd meg a szívemet című dalt a háttérinfóknál!

Márk evangéliuma
Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.