A Krónikák második könyve 3,1-17
2024. április 20.
Őbenne van az erő!


Azután felállíttatta az oszlopokat a templommal szemben, egyiket jobb felől, másikat bal felől. A jobboldalit Jákínnak, a baloldalit Bóáznak nevezte el. (2Krónikák 3,17)
Slide1

Életünk győzelmei Isten dicsőségét és erejét hirdetik. Ha sikerül megvalósítanod valamit, mutass rá az Úrra, építs lelki oszlopot Neki!


Azután elkezdte építeni Salamon az ÚR házát Jeruzsálemben, a Mórijjá-hegyen, ahol az ÚR megjelent apjának, Dávidnak, azon a helyen, amelyet Dávid kijelölt, a jebúszi Ornán szérűjén. Uralkodása negyedik évében, a második hónap második napján kezdte meg az építkezést. (2Krónikák 3,1–2)


A Krónikák második könyve 3,1-17

1 Azután elkezdte építeni Salamon az Úr házát Jeruzsálemben, a Mórijjá-hegyen, ahol az Úr megjelent apjának, Dávidnak, azon a helyen, amelyet Dávid kijelölt, a jebúszi Ornán szérűjén. 1Krón 21,18-26; 1Móz 22,2 2 Uralkodása negyedik évében, a második hónap második napján kezdte meg az építkezést. 3 Így szabta meg Salamon az Isten háza építésekor az alapméreteket: hosszúsága a régi könyökmérték szerint hatvan könyök, szélessége húsz könyök volt. 4 Az eléje épített csarnok hossza a templom szélességének megfelelően húsz könyök, magassága százhúsz könyök volt. A belsejét színarannyal borította be. 5 A főépületet beburkolta ciprusfával, azt pedig finom arannyal burkolta be, és pálmafákat meg füzéreket készíttetett rá. 6 Díszítésül beborította a templomot drágakövekkel. Az arany parvajimi arany volt. 1Krón 29,2-9 7 Arannyal vonatta be a templomot, a gerendákat, a küszöböket, a falakat és az ajtószárnyakat is, a falakra pedig kerúbokat vésetett. 8 Azután elkészíttette a szentek szentjének az épületét. Ennek a hosszúsága a templom szélességének megfelelően húsz könyök, szélessége is húsz könyök volt, és hatszáz talentum finom arannyal vonatta be azt. 2Móz 26,33 9 A szegek súlya ötven aranysekel volt. A felső szobákat is arannyal vonatta be. 10 Készíttetett a szentek szentjének az épületébe két kerúbszobrot, és arannyal vonatta be azokat. 2Móz 25,18-20 11 A kerúbok szárnyainak a hosszúsága együttvéve húsz könyök volt. Az első kerúb egyik öt könyök hosszú szárnyával a templom falát, a másik öt könyök hosszú szárnyával a második kerúb szárnyát érintette. 12 A második kerúb egyik öt könyök hosszú szárnyával szintén a templom falát, a másik öt könyök hosszú szárnyával pedig az első kerúb szárnyát érintette. 13 Ezeknek a kerúboknak a szárnyai kiterjesztve tehát húsz könyököt tettek ki. Lábukon álltak, és befelé tekintettek. 14 Kárpitot is készíttetett kék és piros bíborból, karmazsinból és lenből, amelyekbe kerúbokat szövetett. 2Móz 26,31 15 A templom elé két harmincöt könyök magas oszlopot készíttetett, a tetejükre pedig öt könyök magas oszlopfőket. 16 Készíttetett lánc formájú füzéreket, és rárakatta azokat az oszlopfőkre, azután készíttetett száz gránátalmát, és rárakatta azokat a füzérekre. 17 Azután felállíttatta az oszlopokat a templommal szemben, egyiket jobb felől, másikat bal felől. A jobboldalit Jákínnak, a baloldalit Bóáznak nevezte el.


Bár a templommal szemben felállított oszlopok nem voltak sajátságosak, ilyeneket más vallásúak is készítettek, elnevezésük sokatmondó. Jákín arra utal: az Úr megerősít; Boáz pedig: Őbenne van az erő. A kor építészetéhez mérve hatalmas templommal szemben ez a két oszlop azt hirdette, az erő nem mibennünk, az építőkben van, hanem az Úrban, aki megerősít. Ahogy az Újszövetségben Pál megvallja: Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. (Fil 4,13) Ha valami nagy dolgot tudsz véghez vinni, vagy nyerni tudsz a sportban, egy versenyen, jó, ha Istenre tudsz rámutatni, Neki adva a győzelemért a dicsőséget. Hogyan teheted ezt meg? Elmondhatod barátaidnak, hogyan adott Isten erőt, kitartást a felkészülésben; megoszthatod azt, hogy a felkészítőidet Isten ajándékaként látod magad előtt, vagy azt, hogy amit sikeresen teszel, Isten örömére is teszed! Tar ZoltánHallgasd meg a Szombat 5 dicsőítését a háttérinfóknál - Tied Minden Hódolat!

Krónikák második könyve
A bibliai kánon összeállításakor a Krónikák – akkor még egynek számító – könyve került be utoljára a válogatásba. De milyen jó, hogy benne van és olvashatjuk! Különben honnan tudnánk meg olyan apró részleteket, hogy miként ment végbe a templom építése, felszentelése, vagy éppen milyen imádság hangzott el akkor?
Dávid úgy gondolta, nem helyes, hogy ő palotában lakik, miközben Istennek csak egy sátra van, ezért szeretett volna templomot építeni, amit azonban az Úr nem fogadott el tőle. Viszont megígérte, hogy a fia, Salamon megépítheti majd azt a templomot. Dávid nem sértődött meg ezen, hanem elkezdett mindent megtervezni és összegyűjteni az anyagokat, hogy ha majd építeni lehet, ne legyen már másra gond. Valóban egyszerűbb volt így az építkezés. Salamon életéről és az építkezésről az első kilenc fejezet szól.
A továbbiakban a kettészakadt országról, vagy inkább csak a júdai részéről, majd a babiloni fogságról olvashatunk. Ezek nem túl szívderítőek, de mégiscsak jó hírrel zárul a könyv, mert Círus, babiloni király engedélyt ad a hazatérésre és a templom újjáépítésre.