Péter első levele 3,8-17
2024. április 10.
Örülj az életnek!


Ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. (1Péter 3,15)
Slide1

Milyen jó lenne, ha lenne egy recept, amiben felírnák nekünk a boldogság kellékeit! Amit aztán kiváltva örülni tudnánk az életnek! De nincs ilyen recept. Mégis örülhetünk az életnek.


Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot; forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet; mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. 1Péter 3,10–12


Péter első levele 3,8-17

8 Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. 9 Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. 10 Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot; Zsolt 34,13-17 11 forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet; 12 mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul. 13 De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? 14 De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok; a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Mt 5,10; Ézs 8,12-13 15 Ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. 16 Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való példás életeteket. 17 Mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata.


Szólt Péter a rabszolgákhoz, a családokhoz, végső soron mindenkihez, aki Krisztust követi. A mai igében mintha összefoglalná, amit eddig is mondott. Krisztust követni azt jelenti, hogy azt tesszük, amit Ő tenne, azokban a tulajdonságokban gyakoroljuk magunkat, amik Őrá jellemzőek. Együttérzés, könyörületesség, alázat. Jót és szépet mondani, a békességet keresni. Ezek Krisztus tulajdonságai. Talán neked is van valaki, valami híresség – egy sportoló, zenész vagy tudós –, akihez szeretnél hasonlítani, hasonló eredményeket elérni. És elkezdesz olyan cuccokban járni, mint a sztárod, és elkezded azt a diétát tartani, amit ő, és akkor fekszel le, amikor ő szokott. Figyeld és hallgasd Jézust, tartsd Őt Úrnak a szívedben, vagyis Ő mondja meg, hogyan élj, és meglátod, elkezdesz változni; türelmesebb leszel, meglepő módon tudsz válaszolni annak, aki a hitedről kérdez, és már nem fog örömet szerezni hülyeségeket posztolni. Szeretnél örülni az életnek? Ez is a szívedben dől el, és nem a körülményeidtől függ. Mi lenne, ha kipróbálnád, és ma átadnád az irányítást Krisztusnak – először az életben, vagy ma újra? Mert akkor igazán örülhetnél az életnek! Harmathy ÁgotaHallgasd meg Graham Kendrick Rejoice című dalát a háttérinfóknál!

Péter első levele
Péter Jézus tanítványaként minden fontos dolognak részese volt: hallotta Mestere tanításait, látta és tapasztalta a csodákat, felismerte, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek Fia. Szomorkodott, amikor Jézust elfogták és megfeszítették, de teljes öröme volt, amikor találkozhatott és beszélgethetett a feltámadott Úrral. Éppen ezért, ha van valaki, aki össze tudja foglalni a keresztyénség lényegét az ő, és ezt meg is tette első levelében, amelyet körlevélként küldött el a „szétszórtságban” élőknek 63-64 tájékán. Akkoriban ő az általa Babilonnak nevezett Rómában volt és ott vezette a helyi gyülekezetet.
A levelet nem saját maga írta, hanem társa, Szilvánusz jegyezte le. De nem a betűk formája, vagy a kifejezések szépsége a fontos, hanem az üzenet, amit Péter mindenkivel meg akart értetni, hogy a keresztyén embernek van reménysége és elhívatása, és nem mindegy hogyan viselkedik a környezetével és a gyülekezetével. Luther azt mondta erről a levélről: „Az apostol semmit nem felejtett el itt abból, amit egy keresztyénnek tudnia kell.” Kíváncsi vagy rá, hogy milyennek kell lenned Krisztus követőjeként? Akkor olvasd sorra mind az öt fejezetet és megtudod, hogy miként lehet még a szenvedésben is dicsőíteni Istent!