Márk evangéliuma 1,14-20
2024. január 4.
Otthagyni csapot-papot


A hálókat otthagyva azonnal követték Őt. (Márk 1,18)
Slide1

Nem könnyű a megszokottból fölállni, otthagyni azt, ami addig a biztos jót, vagy akár a biztonságos középszert, netán rosszat biztosította.


Így szólt hozzájuk Jézus: kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték Őt. (Márk 1,17-18)


Márk evangéliuma 1,14-20

14 Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát: 15 Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban! Dán 7,22 16 Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak; 17 és így szólt hozzájuk Jézus: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. 18 Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. 19 Amikor egy kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban; 20 és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek őutána.


Petőfi Sándor versében az étel, ital és zene feledtetett mindent, csapot-papot Csokonaival. Ha valaki szerelmes, akkor hajlamos az iskolai dolgairól megfeledkezni, teljesen kiesik neki, milyen házit adtak föl, mit kellene megcsinálni. Ebben a szakaszban Jézus hívó szava ír felül mindent, ami eddig fontos, meghatározó volt a későbbi tanítványok életében. Megtörtént-e veled, hogy Jézus elhívott valahonnan, hogy az Ő TANÚJA, az Ő tanítványa legyél, felmutasd Őt magad körül? Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Jézus szerint két dolog következik ebből: 1. Eljött, elénk jött a megtérés ideje, alkalma. Most van az Úrhoz térés órája, lehetősége. Most segítségedre lesz a Szentlélek, hogy átadd életed vezetését, és őszintén kérd: légy Úr a szívemben! 2. Eljött annak ideje, hogy higgy, bízz az evangéliumban, Isten jó hírében! Jézust követni nagyszerű. De ahhoz, hogy ezt átéld, ott kell hagynod a magad hálóit, hajóját, és el kell fogadnod új küldetésed. Vajon a te életedben mit jelent ez? Tar ZoltánMárk evangéliuma

Ha egy eseményről, amelyen nem vettél részt pontosan akarod tudni, hogy milyen volt, és mi is történt ott valójában, akkor hol keresed az igazságot? Átnézed a hírportálokat, hogy mit írnak, vagy a hozzászólásokból próbálod kitalálni, hogy mi történt? Esetleg az ismerőseid között keresel olyat, aki többet tud a dologról? Azt hiszem, ez visz legközelebb a valósághoz. Jézus életéről is úgy tudhatjuk meg a legtöbbet, ha olyan embertől hallunk róla, aki ott volt. Ezért érdemes elolvasni az evangéliumokat. Márkról ugyan nem tudjuk, hogy ott volt-e az eseményeknél, de az biztos, hogy mestere, Péter mindenütt jelen volt, amikor Jézus tanított és csodákat tett, és ott volt akkor is, amikor megfeszítették Krisztust, sőt a feltámadása után is találkozott vele.
Márk Pétertől sokszor hallhatta Jézus történetét és fordította szavait, hisz tolmácsként és munkatársként is mellette volt. Valószínűleg Péter élete vége felé az ő beleegyezésével, esetleg diktálására írta le Márk Jézus életének, halálának és feltámadásának történetét 64-65 tájékán.
Máté ugyan megelőzi az Újszövetségben, de mégis Márk a legelső leírt evangélium a négy közül. És ez a legrövidebb is. Éppen ezért bátran ajánlhatod azoknak a barátaidnak is elolvasásra, akik még nem ismerik a Bibliát és nem tudják, hol kezdjenek hozzá. Mert ebben a könyvben nem találnak nehezen érthető részeket, nemzetségtáblázatokat, azonban megtalálnak mindent, amit Isten Szolgájáról, Jézus Krisztusról tudniuk kell.