János első levele 4,17–21
2024. február 1.
Party Service


Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. (1János 4,17)
Slide1

Istennel akkor tudunk élő kapcsolatban lenni, ha hiszünk szeretetében és benne élünk. Ez a válasz az Ő megelőző szeretetére. Ha naponként bizalomban és engedelmességben élünk Vele, megtanulunk még jobban hinni. Minél hasonlóbbá válunk Jézushoz, minél jobban elköteleződünk mellette, annál teljesebb lesz Isten szeretete az életünkben.


A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. (1János 4,18–21)


János első levele 4,17–21

1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. 2 Az Isten Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. 3 Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. 4 Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. 5 Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. 6 Mi Istentől valók vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévelygés lelkét. 7 Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; 8 aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. 9 Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. 10 Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Mk 10,45; Róm 3,25 11 Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. 12 Istent soha senki nem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Jn 1,18 13 Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk. 14 És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. 15 Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben; 16 és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. 17 Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. 18 A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. 19 Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. 20 Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. 21 Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.


Isten iránti szeretetemet legjobban úgy fejezhetem ki, ha szeretem a testvéreimet. Egy jó környéken élő, tehetős gyülekezet tagjainál szokásban volt, hogy a délelőtti istentiszteletet követően összegyűltek kávéra és süteményre. A tavaszi és nyári hónapokban szívesen időztek a templom virágoskertjében, a kis pavilonok és lugasok között. Miközben az elegáns ruhába öltözött hölgyek és urak kávét szürcsölve csevegtek a kertben, bebotorkált egy hajléktalan az utcáról. Csendben odalépett egy asztalhoz, ahol ezüsttálcán sorakoztak a drága sütemények. Elvett egyet, és behunyt szemmel beleharapott. Aztán elvett egy másikat is, és a kabátja zsebébe tette. Az emberek pusmogtak, majd az egyik hölgy odalépett a lelkészhez, és így szólt hozzá: Tegyen már valamit! A fiatal lelkész kissé esetlenül érezte magát, átadta kávéscsészéjét a hölgynek, odalépett az asztalhoz, és megállt a hajléktalan mellett. Majd az asztal alá nyúlt, ahova az üres süteményesdobozokat tették. Fogta az egyik süteménnyel teli ezüsttálcát, és tartalmát a dobozba pakolta. Ugyanígy tett a második tálcával is. Aztán behajtotta a doboz tetejét, és átadta a hajléktalan férfinak. Minden vasárnap itt vagyunk! - mondta neki. A férfi rámosolygott a lelkészre, magához ölelte a dobozt, és halkan kisomfordált a kertből. A lelkész visszament, rámosolygott a csészéjét tartó hölgyre, és megkérdezte: Ugye, erre gondolt, amikor azt kérte, hogy tegyek valamit? Lehet, hogy úgy érzed, fogalmad sincs, mit tehetnél másokért. Úgy tűnhet, a többiek jól megvannak a segítséged nélkül is. Próbálj meg ma nyitott szemmel és szívvel járni: lehet, hogy valakinek néhány jó szóra, egy kis biztatásra, figyelemre van szüksége - éppen Tőled. Blatniczkyné Hammersberg Ganczstuckh JúliaHallgasd meg a Rend Collective – Build Your Kindgom Here című dalát a háttérinfóknál.

János első levele
Szeretsz a nagyszüleiddel vagy más idős emberekkel beszélgetni? Szívesen hallgatod a régi történeteket? Örömmel veszed a tanácsaikat, intelmeiket és gondolataikat? Az sem zavar, hogy időnként eltérnek a témától, majd újra visszatérnek hozzá?
János első levelét olvasva pontosan ugyanezt fogod érezni. Az idős János apostol „szeretteinek”, „fiacskáinak” akart írni, de úgy, mintha ott lennének vele, és csak beszélgetne velük. Nem szerkesztette meg előre a levelet, nem építette fel, hogy honnan hová szeretne eljutni. Azonban, amit a hitről és a szeretetről tudni kell, azt mind leírta benne. Igyekezett megismertetni az igazságot, hogy a tévtanítók ne tudják becsapni az övéit. Leírta, hogy Isten világosság és Isten szeretet. Aki ezt felismeri, azt ma sem tudják becsapni semmiféle hamis magyarázattal.
Úgy olvasd ezt a levelet, mintha neked írta volna a nagypapád, aki a legfontosabb útravalóval akart ellátni!