Az Apostolok Cselekedetei 16,11-24
2024. június 15.
Pénz beszél – ahogy a romlottság működik


Amikor pedig látták a gazdái, hogy odalett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt, a hatóság elé, a főtérre hurcolták őket. (ApCsel 16,19)
Slide1

A romlottság – a közhasználatban korrupció – nem új dolog ám! Az mégis meglepő, hogy a mai tapasztalatainkhoz mennyire hasonló módon működött már évezredes távlatban is.


Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgálóleány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott: Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek! Ezt több napon át művelte. Mivel Pált bosszantotta ez, megfordult, és ezt mondta a léleknek: Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle! És az még abban az órában kiment belőle. Amikor pedig látták a gazdái, hogy odalett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt, a hatóság elé, a főtérre hurcolták őket. Azután az elöljárók elé vezették őket, és ezt mondták: Ezek az emberek felforgatják a városunkat. Zsidók lévén, olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az elöljárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. (ApCsel 16,16-23)


Az Apostolok Cselekedetei 16,11-24

11 Elhajóztunk tehát Tróászból; egyenesen Szamotrakéba mentünk, másnap Neapoliszba, 12 onnan pedig Filippibe, amely Makedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. 13 Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. 14 Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Thiatirából való bíborárus, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. 15 Amikor pedig háza népével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: Ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, és szálljatok meg a házamban! És kérlelt bennünket. 16 Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgálóleány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. 17 Követte Pált és minket, és így kiáltozott: Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek! Mt 8,29; ApCsel 9,2 18 Ezt több napon át művelte. Mivel Pált bosszantotta ez, megfordult, és ezt mondta a léleknek: Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle! És az még abban az órában kiment belőle. 19 Amikor pedig látták a gazdái, hogy odalett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt, a hatóság elé, a főtérre hurcolták őket. ApCsel 19,24-27 20 Azután az elöljárók elé vezették őket, és ezt mondták: Ezek az emberek felforgatják a városunkat. 21 Zsidók lévén, olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. 22 Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az elöljárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. 23 Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. 24 Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta.


Mi a hasonlóság a romlás régi és mai vonásaiban? Megpróbáljuk megkeresni ebből a történetből azokat a sajátosságokat, amik korunkra emlékeztetnek? Akár ma is történhetne mindez. Először is van valaki, aki erkölcsileg vitatható jövedelemre tesz szert úgy, hogy ő maga semmit nem tesz érte. Másik emberből húz jogtalan hasznot. Aztán amikor a pénzforrás kiapad akár egy jobbító szándékú leleplezés hatására, mérges lesz, bosszút forral, s ehhez megtalálja azt, aki keresztbe tett neki, de legalábbis bűnbakot keres. Hazugsággal, koholt vádakkal a maga oldalára állítja a nyilvánosságot (manipulálja a sajtót). Ebben gátlástalanul használja a „nem közülünk való” érvelést, a nemzeti kártyát, a kívülállók hibáztatását. A bosszúálláshoz az igazságszolgáltatástól jogi, karhatalmi segítséget vásárol. Az elriasztás érdekében az erőszaktól sem riad vissza: hadd fájjon! Persze a pénz, mint indíték, sokszor vakká tesz, ahogy itt is. Legalább két fontos szempontot figyelmen kívül hagynak a szolgálóleány gazdái. Ahogy később kiderül, hírverésük teljesen alaptalan, hiszen római polgárokkal packáznak. S ami több, nem számolnak azzal, hogy Isten a túloldalon áll. Hogy jelenik meg a romlottság kicsiben, a te környezetedben, ami talán még csak apró huncutságnak tekinthető? Kis hazugságban, sumákolásban, elhallgatásban, gúnyolódásban, sodródásban, félrevezetésben, bliccelésben, puskázásban, amikkel előnyhöz lehet jutni? Mit szólnál egy határozott eltökéléshez, hogy felébreszted, éberen tartod és megélesíted a lelkiismereted, figyeled magad, és megpróbálod tudatosan elkerülni ezeket a csapdákat? Isten melléd fog állni, bízhatsz benne. Kántor TamásAz Apostolok Cselekedetei

Tudod, hogy mit jelent a pálfordulás? Hallottad már, hogy a keresztyén név először csak gúnynév volt? Tudod, hogy kezdett elterjedni az evangélium? Milyen jó, hogy erre már mások is kíváncsiak voltak! Éppen ezért Lukács evangélista egy előkelő úrnak, Teofilusnak írta le két könyvben mindazt, amit átélt, és aminek utánajárt. Az első könyv Jézus életéről és tetteiről szólt. A második pedig azokról a cselekedetekről, amelyeket Isten Lelke által vitt véghez népe életében Jézus mennybemenetele után. A könyv címe: Az Apostolok cselekedetei. De valójában az evangélium terjedéséről olvashatunk benne. A legtöbbet Pál apostol missziói útjairól tudhatunk meg, hiszen Lukács maga is sok helyen személyesen jelen volt, tehát elsőkézből tudósít bennünket az eseményekről.
Nem volt könnyű dolguk az apostoloknak, szolgatársaiknak, de még a követőiknek sem. Ez a könyv egy izgalmas kalandregénynek is beillene, de ugyanakkor pontos útleírás és történelemkönyv is egyben, ami mind Istenre mutat. Ha szereted a földrajzot, vedd elő a térképet és nyomon követheted a keresztyénség terjedésének kezdeteit. Ha a kalandok érdekelnek jobban, akkor is érdemes elolvasni, mert ebben a könyvben szinte láthatod magad előtt, amint hajótörést szenvednek néhányan, vagy hatalmas katonai sereg szinte lopva menekíti a rabot. Ahogy olvasod az Apostolok cselekedeteit, rá fogsz jönni, hogy ez nem csak történelem, hanem személy szerint neked szóló üzenet. Bár nem fenyeget a veszély, hogy börtönbe zárnak Jézus nevének hirdetéséért, mégis olyan sokszor hallgatunk róla. Te hirdeted Isten szeretetét és Jézus megváltását minden időben?