A Zsoltárok könyve 86
2024. január 21.
Segélykiáltástól magasztalásig


Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki benned bízik! (Zsoltárok 86,2b)
Slide1

A segélykérő ima egyben hitvallás is – azért fordulok hozzád, Istenem, mert bízom benned. És azért bízom, mert már megtapasztaltam a jóságos segítséged.


Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok mindennap. Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert utánad vágyódik a lelkem, ó, Uram! Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz… Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet örökké. Hiszen annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentettél.” (Zsoltárok 86,3-4; 12-13)


A Zsoltárok könyve 86

1 Dávid imádsága. Figyelj rám, és hallgass meg, Uram, mert nyomorult és szegény vagyok! 2 Tartsd meg életemet, mert én a te híved vagyok! Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki benned bízik! 3 Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok mindennap. 4 Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert utánad vágyódik a lelkem, ó, Uram! 5 Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz, nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. 6 Hallgass, Uram, imádságomra, és figyelj könyörgő szavamra! 7 A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Zsolt 50,15 8 Nincs hozzád hasonló, Uram, az istenek között, műveidhez fogható nincsen. 2Móz 15,11; Ézs 40,12-31 9 Eljön minden nép, amelyet alkottál, leborulnak előtted, Uram, és tiszteletet adnak nevednek. Zsolt 22,28-30 10 Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül! Ézs 44,6 11 Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet. 12 Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet örökké. 13 Hiszen annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentettél. Zsolt 16,10 14 Istenem! Kevélyek támadtak rám, erőszakosok hada tört életemre, de nem számolnak veled! 15 Pedig te, Uram, irgalmas és kegyelmes Isten vagy, hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged. 2Móz 34,6 16 Fordulj hozzám, légy kegyelmes! Adj erőt szolgádnak, segítsd meg szolgálóleányod fiát! 17 Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek, mert te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.


Isten szolgájának lenni nem feltétlenül jelent életbiztosítást… Mennyi támadáson, szenvedésen ment keresztül Dávid, de őelőtte mások is: Noé, Lót, Ábrahám, Mózes, József, vagy később Jeremiás, Dániel és megannyi próféta! Ha krízisen mész keresztül, akkor a Zsoltárok a te könyved! Tanuljunk Dávidtól, hogyan kezeli a szorongattatást: Kimondja a bajt – mondd ki te is! De rögtön utána mondd ki Isten nevét! Ezzel már a szellemi tekinteted a bajról átfordul Istenre. Amikor az Ő személyére nézel, már jönnek is azok az élmények, tapasztalatok, amikor megsegített téged a múltban. Az ellenség képe helyett megjelenik a biztonság, szeretet, megbocsátás, és az Úr hatalmának vigasztaló jelenléte. Figyeld meg, hogy a fájdalom és a szenvedés kifejezésétől hova jut el a zsoltáros: a magasztalásig! Olvasd többször hangosan a zsoltár középső részét: nézz te is a kegyelem Istenére és dicsőítsd a szabadításáért! Minden azon múlik, hogy mire/kire nézel. Ahogy dr. Gyökössy Endre mondókája írja: Árnyék mögött Fény ragyog, nagyobb mögött - még nagyobb, amire nézek - az vagyok! Bármilyen szörnyűség vonzza a tekinteted, nézz Jézusra – és visszajön a hited. Legyen reflex számodra, hogy a bajban Istenhez fordulsz! Zámbó AndrásHallgasd meg: Imádságok – Desert Song - Hillsong

A Zsoltárok könyve
Előfordult már veled, hogy beszélgettél valakivel és nagyon nehezen tudtad megfogalmazni az érzéseidet, gondolataidat, és hirtelen a másik néhány mondatban, vagy csak egy-két szóban, de pontosan azt mondta el, amit te akartál? Ha volt már ilyen, tudod, hogy ez milyen nagy segítség abban, hogy tovább tudj lépni, más oldalról lásd a helyzetedet vagy észrevedd, hogy mi a feladatod.
A Zsoltárok könyvének olvasása közben pontosan ezt élheted át! Kavarognak benned a gondolatok és érzelmek, erre a zsoltáros azt mondja: ismerem a helyzetedet, én is ezt éreztem, amikor leírtam ezt a verset, és kiöntöttem a szívemet Isten előtt, Ő fölemelt akkor, megvigasztalt, erőt adott és most hálásan dicsőítem Őt.
Nem igazán találsz olyan élethelyzetet, amelyet a zsoltárok között ne írt volna le valaki. Dávid király közel a felét írta a százötven zsoltárnak. De mások is írtak ebben az öt, különböző hosszúságú könyvben olyan költeményeket, dicsérő énekeket (ez a zsoltár jelentése), amelyek egyénileg vagy közösségben is, más-más dallamra vagy különböző hangszerkísérettel énekelhetők.
Ne lepődj meg, ha ugyanazzal az igehellyel jelölve időnként más verset találsz a különböző fordításokban. Meglesz az is, amit keresel, csak lehet, hogy egy fejezettel előbb vagy később. Ugyanis több fordítás a Septuagintát veszi alapul, amely másképpen osztja föl a zsoltárokat.
Nagyon érdekes, hogy ebben a könyvben van a Biblia legrövidebb és a leghosszabb fejezete is. Megtalálod melyek ezek?