Péter első levele 4,7-11
2024. április 13.
Szeretni és adni


Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. (1Péter 4,8)
Slide1

Ha semmi más cél nincs a mai napon előttünk, akkor is a legjobb úton járunk.


Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. 8Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. 9Legyetek egymás iránt vendégszeretők zúgolódás nélkül. (1Péter 4,7-9)


Péter első levele 4,7-11

7 Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. 8 Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Péld 10,12 9 Legyetek egymás iránt vendégszeretők zúgolódás nélkül. 10 Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: 11 ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.


A brit együttes, a Beatles énekelte egykor az All you need is love (Csak szeretetre van szükséged) című számot. Aztán sajnos feloszlottak. A mai igerészben Péter apostol nemcsak arról beszél, hogyan szeressünk teljes szívből. Itt sokkal többről van szó: arra bátorítja az olvasóit, hogy tanúsítsanak önuralmat, legyenek kedvesek és vendégszeretőek egymással, zúgolódás és panaszkodás nélkül. Péter ezzel Pál apostol nyomdokaiba lép, aki egyik levelének egy egész fejezetében maga is a hit, a remény és a szeretet fontosságáról ír, külön kiemelve a szeretetet (1Kor 13). Péter bátorít a prédikálásra, mint létfontosságú gyülekezeti szolgálatra, és arra, hogy mindenki szolgáljon aszerint, amire ajándékot kapott. Ez az ígéret a mienk: mindenki, akinek csak szüksége van rá, meg fogja kapni a szolgálathoz szükséges erőt, hogy Isten megdicsőüljön Jézus Krisztus által. Az Atya mindig Jézusnak akarja adni az első helyet. Érdekes, hogy ennek a résznek az elején Péter röviden utal a végidőkre, vagyis azokra a napokra, mikor Jézus teljes dicsőségben, méltóságban és hatalomban jön majd vissza, és amikor minden térd meghajol majd, „és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére” (Fil 2,11). Törekedjünk rá, hogy azok közt legyünk, akik ezt már most, és majd az örökkévalóságban is megteszik! Gus EyreHallgasd meg a Mily nagy vagy Urunk című számot a Golgota dicsőítésében a háttérinfóknál!

Péter első levele
Péter Jézus tanítványaként minden fontos dolognak részese volt: hallotta Mestere tanításait, látta és tapasztalta a csodákat, felismerte, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek Fia. Szomorkodott, amikor Jézust elfogták és megfeszítették, de teljes öröme volt, amikor találkozhatott és beszélgethetett a feltámadott Úrral. Éppen ezért, ha van valaki, aki össze tudja foglalni a keresztyénség lényegét az ő, és ezt meg is tette első levelében, amelyet körlevélként küldött el a „szétszórtságban” élőknek 63-64 tájékán. Akkoriban ő az általa Babilonnak nevezett Rómában volt és ott vezette a helyi gyülekezetet.
A levelet nem saját maga írta, hanem társa, Szilvánusz jegyezte le. De nem a betűk formája, vagy a kifejezések szépsége a fontos, hanem az üzenet, amit Péter mindenkivel meg akart értetni, hogy a keresztyén embernek van reménysége és elhívatása, és nem mindegy hogyan viselkedik a környezetével és a gyülekezetével. Luther azt mondta erről a levélről: „Az apostol semmit nem felejtett el itt abból, amit egy keresztyénnek tudnia kell.” Kíváncsi vagy rá, hogy milyennek kell lenned Krisztus követőjeként? Akkor olvasd sorra mind az öt fejezetet és megtudod, hogy miként lehet még a szenvedésben is dicsőíteni Istent!