A Zsoltárok könyve 149
2024. április 28.
Tánc a Bibliában? Hát hová vezetne az?


Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dobokkal, hárfakísérettel! (Zsoltárok 149,3)
Slide1

Hogy lehet körtáncot járva, dobolással, húros hangszerrel Istent dicsérni??? Nincs itt valami félreértés? Táncolni és zenélni a bulikon szokás, nem?


Örüljön alkotójának Izráel, Sion lakói örvendezzenek királyuknak! Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dobokkal, hárfakísérettel! Mert gyönyörködik népében az ÚR, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. Vigadnak a hívek e dicsőségben, ujjonganak pihenőhelyükön. (Zsoltárok 149,2–5)


A Zsoltárok könyve 149

1 Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében! Zsolt 33,3 2 Örüljön alkotójának Izráel, Sion lakói örvendezzenek királyuknak! 3 Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dobokkal, hárfakísérettel! 4 Mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. 5 Vigadnak a hívek e dicsőségben, ujjonganak pihenőhelyükön. 6 Szájuk Istent magasztalja, kezükben kétélű kard van. 7 Bosszút állnak a népeken, megfenyítik a nemzeteket. 8 Láncra verik királyaikat, vasbilincsbe előkelőiket. 9 Így hajtják végre rajtuk az ítéletet, amely meg van írva. Dicső dolog lesz ez az Úr minden hívének. Dicsérjétek az Urat!


Kedvencem a moldvai zene. A táncaikat is szeretem. Zömében körtáncok. Engem ebben az ragad meg, hogy a közösségről szól, nem az egyénieskedésről. Minden jeles eseményhez kapcsolódott a zene, a tánc, az öröm, a fesztelenség, a „bulihangulat”. Eljegyzés, esküvő, valamilyen közösségi ünnep – az egész közösség örömködött. A tánc és a zene az örömöt fejezi ki. A IV. században a keresztyén liturgiának még része volt a körtánc. A mi kultúránkból ez erősen kikopott mára. A tánc sokkal inkább összekapcsolódik a féktelenséggel, az erotikával, az ivással, az éjszakázással, de a zsidóság számára ma is nagyon fontos az ünnepeken való közös tánc, ahol nem magánszámokat mutatnak be, nem a párok ringatóznak magukban, minden másról elfeledkezve, hanem körtáncokat járnak fiatalok, öregebbek együtt, ahol nem én számítok, hanem az, hogy mi együtt vagyunk, mi mind részei vagyunk valaminek, aminek örülünk. Aminek együtt örülünk. A táncban az ember ledobja magáról a feszültségeket, fel tud szabadulni. Szent Ágoston azt írta: „Tanulj meg táncolni, különben az ég angyalai nem tudnak mit kezdeni veled.” A befeszült, görcsös ember nem tud táncolni, mert nem tudja elengedni magát. Ahogy táncolni nem tud, örülni sem tud fesztelenül, aki csak magával foglalkozik, a hibáit, mások hibáit boncolgatja szüntelenül. Isten előtt el kell tudnunk engedni magunkat. El kell tudnunk engedni a könnyeinket, akár bánattól vannak, akár örömtől. Amikor a zsidóság átkelt a Vörös-tengeren, Mirjám, Áron testvére dobot vett a kezébe, és az összes asszony dobolva, körtáncot járva örült. (2Móz 15,20) Micsoda felszabadulás lehetett számukra, hogy végre megszabadultak a rabszolgaságból! Amikor Jeremiás a mennyei Jeruzsálemről ír, akkor ugyanez a kép jelenik meg: „Fölékesíted még magad, és kézi dobokkal lejtesz majd körtáncot a vigadozók között!” (Jer 31,4) Tanulj meg örülni! Engedd el magad Atyád előtt! Jézus megváltott téged, örülj fesztelenül a többi megváltottal együtt! Doroszlainé Jóka RenátaNézd meg a MEKDSZ videóját, hogy ropják a táncot a fiatalok!

(Akkor majd táncolva)
A Zsoltárok könyve
Előfordult már veled, hogy beszélgettél valakivel és nagyon nehezen tudtad megfogalmazni az érzéseidet, gondolataidat, és hirtelen a másik néhány mondatban, vagy csak egy-két szóban, de pontosan azt mondta el, amit te akartál? Ha volt már ilyen, tudod, hogy ez milyen nagy segítség abban, hogy tovább tudj lépni, más oldalról lásd a helyzetedet vagy észrevedd, hogy mi a feladatod.
A Zsoltárok könyvének olvasása közben pontosan ezt élheted át! Kavarognak benned a gondolatok és érzelmek, erre a zsoltáros azt mondja: ismerem a helyzetedet, én is ezt éreztem, amikor leírtam ezt a verset, és kiöntöttem a szívemet Isten előtt, Ő fölemelt akkor, megvigasztalt, erőt adott és most hálásan dicsőítem Őt.
Nem igazán találsz olyan élethelyzetet, amelyet a zsoltárok között ne írt volna le valaki. Dávid király közel a felét írta a százötven zsoltárnak. De mások is írtak ebben az öt, különböző hosszúságú könyvben olyan költeményeket, dicsérő énekeket (ez a zsoltár jelentése), amelyek egyénileg vagy közösségben is, más-más dallamra vagy különböző hangszerkísérettel énekelhetők.
Ne lepődj meg, ha ugyanazzal az igehellyel jelölve időnként más verset találsz a különböző fordításokban. Meglesz az is, amit keresel, csak lehet, hogy egy fejezettel előbb vagy később. Ugyanis több fordítás a Septuagintát veszi alapul, amely másképpen osztja föl a zsoltárokat.
Nagyon érdekes, hogy ebben a könyvben van a Biblia legrövidebb és a leghosszabb fejezete is. Megtalálod melyek ezek?