János első levele 3,11-17
2024. január 27.
Tartozunk vele


Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. (1János 3,16)
Slide1

Úgy odavagyunk magunktól időnként, amikor valami jót teszünk valakivel. De mi köze ennek az igazi szeretethez? Jézus példáját szemlélve és átélve, helyére kerülnek a dolgok bennünk is.


Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket: aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos; azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. (1János 3,14-16)


János első levele 3,11-17

11 Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást, Jn 13,34 12 nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. 1Móz 4,8 13 Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. 14 Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket: aki nem szereti a testvérét, az a halálban marad. Jn 5,24 15 Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos; azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Mt 5,21; Jn 8,44 16 Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Jn 3,16 17 Akinek pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete?


Figyeld a kapcsolódást: „Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek!” (1Jn 2,24) – „Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást” (11. v.) Mindennek a forrása Isten szeretete, és ezért kezdettől fogva jogos igény részéről az, hogy akik megismerték az Ő szeretetét, egymást is szeressék. A szeretet kettős parancsa olyannyira ősi, hogy – Jézus tanítása szerint – „E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.” (Mt 22,34-40) Isten és az Ő szeretetének ismerete nélkül nincs valódi egymás iránti szeretet se. Nélküle csak gyűlölni, sőt ölni tudjuk egymást. Az Istent nem ismerő világ minket, gyermekeit se komál, ha csak az igazság bajnokaiként lépünk fel. Az Istentől jövő szeretet továbbadásával van esély arra, hogy a szívek megnyíljanak Isten felé, és a Vele való találkozás hatására elfogadják az Ő igazságát is. Persze a szeretet nem számító, mert ha az, már semmi köze az Istentől jövő szeretethez. A Tőle jövő szeretet segít, ahol és amikor adott a szükség, ill. a lehetőség, mert ez a természete, akár önmaga feladása árán is. Ez saját erőből nem megy. Csak az Ő példáját szemlélve, az Ő segítségét kérve mozdulhat meg valami benned önző, magadnak való régi természeteddel dacolva. Szemléld tehát Őt minél többet és elmélyültebben, és könyörögj segítségért! Sólyom AttilaJános első levele

Szeretsz a nagyszüleiddel vagy más idős emberekkel beszélgetni? Szívesen hallgatod a régi történeteket? Örömmel veszed a tanácsaikat, intelmeiket és gondolataikat? Az sem zavar, hogy időnként eltérnek a témától, majd újra visszatérnek hozzá?
János első levelét olvasva pontosan ugyanezt fogod érezni. Az idős János apostol „szeretteinek”, „fiacskáinak” akart írni, de úgy, mintha ott lennének vele, és csak beszélgetne velük. Nem szerkesztette meg előre a levelet, nem építette fel, hogy honnan hová szeretne eljutni. Azonban, amit a hitről és a szeretetről tudni kell, azt mind leírta benne. Igyekezett megismertetni az igazságot, hogy a tévtanítók ne tudják becsapni az övéit. Leírta, hogy Isten világosság és Isten szeretet. Aki ezt felismeri, azt ma sem tudják becsapni semmiféle hamis magyarázattal.
Úgy olvasd ezt a levelet, mintha neked írta volna a nagypapád, aki a legfontosabb útravalóval akart ellátni!