Az Apostolok Cselekedetei 13,1-12
2024. május 31.
Te is lehetsz. Vagy ő.


Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak, és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. (ApCsel 13,2)
Slide1

El sem tudjuk képzelni, hogy hányan térhettek meg, vagy egyszerűen csak épülhettek Pál szolgálata által az életében – vagy éppen az utókor számára fennmaradt leveleiből. Nagy dolgok ezek és olyan távol áll tőlünk a gondolat, hogy Isten a mi generációnkból akárkit is ilyesmire hívna.


Antiókhiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító: Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, cirénei Lúciusz és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak, és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. (ApCsel 13,1–3)


Az Apostolok Cselekedetei 13,1-12

1 Antiókhiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító: Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, cirénei Lúciusz és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. 2 Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak, és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. 3 Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. 4 Ők így a Szentlélektől küldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusra. 5 Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. János is velük volt mint segítőtárs. 6 Miután bejárták az egész szigetet Páfoszig, találkoztak egy zsidó varázslóval és álprófétával, akinek Barjézus volt a neve. 7 Ez közel állt Szergiusz Paulusz helytartóhoz, aki értelmes ember volt. Ő magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten igéjét. 8 De Elimász, a varázsló – neve ugyanis ezt jelenti – szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. 9 Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve Szentlélekkel ránézett, 10 és így szólt: Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait? ApCsel 8,20-23; 9,2 11 Most íme, az Úr keze rajtad van, megvakulsz, és nem látod a napot egy ideig! Erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket. 12 Mikor a helytartó látta a történteket, hitt, elámulva az Úr tanításán.


Tudod, hogy hány km-re van Moszkva Budapesttől? Kb. 2000. Tudod, hogy hány napig kéne sétálnod, hogy odaérj? Hát, nagyjából 18, ha nem állsz meg, nem eszel, nem alszol. Na, Pál ezt a távot tette meg a missziói útja során. Mármint az első missziói útra gondolok, ami a legrövidebb volt a háromból. El sem tudjuk képzelni, hogy hányan térhettek meg, vagy egyszerűen csak épülhettek Pál szolgálata által az életében – vagy éppen az utókor számára fennmaradt leveleiből. Nagy dolgok ezek és olyan távol áll tőlünk a gondolat, hogy Isten a mi generációnkból akárkit is ilyesmire hívna. Pedig mivel is kezdődött ez az egész sztori? A második versből kiderül, hogy egyszerűen annyi történt, hogy egy gyülekezet elkezdett Istenre figyelni. Imádkoztak, szolgáltak, böjtöltek, és keresték, hogy mire akarja őket használni Isten! És Istennek éppen nagy tervei voltak, és választott közülük valakiket – most éppen Pált és Barnabást -, hogy valami hatalmas kalandba vágjanak bele. De ők ettől semmivel nem lettek többek, mint azok, akik együtt böjtöltek velük. Egyszerűen csak az történt, hogy néhány hívő nagyon komolyan odaszánta magát Istennek, mert az Ő akaratát akarták tenni. Lehet, hogy veled, esetleg veletek is nagy terve volna Istennek? Képes vagy odafigyelni Rá, esetleg néha külön odatenni magad, hogy jobban halld a hangját? És ha kiderülne, hogy nem téged, hanem az egyik barátodat választotta volna ki Jézus, hogy ilyen híres misszionárius legyen, vajon féltékeny lennél-e rá? Riczinger PéterHallgasd meg a MercyMe dalát (To Not Worship You) a háttérinfóknál!

Apostolok Cselekedetei
Tudod, hogy mit jelent a pálfordulás? Hallottad már, hogy a keresztyén név először csak gúnynév volt? Tudod, hogy kezdett elterjedni az evangélium? Milyen jó, hogy erre már mások is kíváncsiak voltak! Éppen ezért Lukács evangélista egy előkelő úrnak, Teofilusnak írta le két könyvben mindazt, amit átélt, és aminek utánajárt. Az első könyv Jézus életéről és tetteiről szólt. A második pedig azokról a cselekedetekről, amelyeket Isten Lelke által vitt véghez népe életében Jézus mennybemenetele után. A könyv címe: Az Apostolok cselekedetei. De valójában az evangélium terjedéséről olvashatunk benne. A legtöbbet Pál apostol missziói útjairól tudhatunk meg, hiszen Lukács maga is sok helyen személyesen jelen volt, tehát elsőkézből tudósít bennünket az eseményekről.
Nem volt könnyű dolguk az apostoloknak, szolgatársaiknak, de még a követőiknek sem. Ez a könyv egy izgalmas kalandregénynek is beillene, de ugyanakkor pontos útleírás és történelemkönyv is egyben, ami mind Istenre mutat. Ha szereted a földrajzot, vedd elő a térképet és nyomon követheted a keresztyénség terjedésének kezdeteit. Ha a kalandok érdekelnek jobban, akkor is érdemes elolvasni, mert ebben a könyvben szinte láthatod magad előtt, amint hajótörést szenvednek néhányan, vagy hatalmas katonai sereg szinte lopva menekíti a rabot. Ahogy olvasod az Apostolok cselekedeteit, rá fogsz jönni, hogy ez nem csak történelem, hanem személy szerint neked szóló üzenet. Bár nem fenyeget a veszély, hogy börtönbe zárnak Jézus nevének hirdetéséért, mégis olyan sokszor hallgatunk róla. Te hirdeted Isten szeretetét és Jézus megváltását minden időben?