A Krónikák második könyve 4,1-22
2024. április 22.
Templom és áldozat


Készített Hírám fazekakat, lapátokat és hintőedényeket. Ezzel befejezte Hírám azt a munkát, amelyet az Isten házában kellett készítenie Salamon király megbízásából. (2Krónikák 4,11)
Slide1

Ha mostanában jártál, akár turistaként, akár imádkozóként nagy székesegyházban, lehet emlékszel rá, hogy ez milyen érzéseket keltett benned. Salamon király hatalmas templomának rengeteg aranya és pompája nagy valószínűséggel elkápráztatta a papokat és az átlagos embereket is egyaránt. Mégis, ez a templom csak a legapróbb részletét tükrözi annak a ragyogásnak és csodának, ami a Jelenések könyvében leírt Új Jeruzsálemet fogja jellemezni (Jel 21,9–21).


Elkészíttette Salamon a többi fölszerelést is az Isten házához: az aranyoltárt, az asztalokat, amelyeken a szent kenyerek voltak; a lámpatartókat és azok mécseseit színaranyból, hogy ott égjenek rendeltetésük szerint a szentek szentje előtt; a virágokat, a mécseseket és a koppantókat is aranyból, mégpedig színaranyból; azután a késeket, hintőedényeket, kanalakat és szenesserpenyőket színaranyból, valamint a templom bejáratát, a szentek szentjébe nyíló ajtót és a templom szentélyébe vezető ajtót is aranyból. (2Krónikák 4,19–22)


A Krónikák második könyve 4,1-22

1 Készíttetett egy rézoltárt, melynek a hosszúsága húsz könyök, szélessége húsz könyök, magassága pedig tíz könyök volt. 2 Azután elkészíttette az öntött medencét, amelynek egyik pereme a másik peremétől tízkönyöknyire volt, kör alakú és öt könyök magas volt, és harminc könyök hosszú zsinór érte körül. 3 Alatta körös-körül bikaalakok voltak, könyökönként tíz-tíz, ezek vették körül a medencét. Két sorban helyezkedtek el a bikaalakok, amelyeket az öntvénnyel együtt öntöttek. 4 A medencét tizenkét bika tartotta: három északra, három nyugatra, három délre, három pedig keletre nézett; mindegyik a hátsó részével fordult befelé, és ezeken volt a medence. 5 Egy tenyér volt a vastagsága, a pereme pedig kifelé hajlott, ahogy a poharak pereme, mint a liliomvirág. Háromezer bat víz fért bele. 6 Azután készíttetett tíz mosófazekat. Ötöt helyezett el jobb felől, ötöt pedig bal felől, hogy azokban mossák és öblítsék le azt, amit az égőáldozathoz előkészítettek. A medencében pedig a papok mosakodtak. 2Móz 30,18-21 7 Készíttetett tíz arany lámpatartót is a megadott minta szerint, és elhelyezte azokat a templomban: ötöt jobb felől, ötöt pedig bal felől. 2Móz 25,31-40; 1Kir 7,49; 1Krón 28,11-12 8 Készíttetett tíz asztalt is, és elhelyezte azokat a templomban: ötöt jobb felől, ötöt pedig bal felől. Készíttetett száz arany hintőedényt is. 2Móz 25,23-30 9 Elkészíttette a papok udvarát, és egy nagy bekerített helyet. Ajtókat is csináltatott a bekerített helynek, és az ajtókat rézzel boríttatta be, 10 a medencét pedig jobb felől, délkeletre helyezte el. 11 Készített Hírám fazekakat, lapátokat és hintőedényeket.Ezzel befejezte Hírám azt a munkát, amelyet az Isten házában kellett készítenie Salamon király megbízásából: 12 a két oszlopot és a két kerek oszlopfőt, amelyek az oszlopok tetején voltak, a két hálót az oszlopok tetején levő két kerek oszlopfő beborítására, 13 meg négyszáz gránátalmát a két hálóra, két sor gránátalmát egy-egy hálóra, az oszlopokon levő két kerek oszlopfő beborítására. 14 Elkészítette az állványokat és az állványokra a mosófazekakat, 15 a medencét és alá tizenkét bikát; 16 továbbá fazekakat, lapátokat és villákat. Mindezt a fölszerelést tiszta rézből kellett elkészítenie Hírám mesternek az Úr háza számára Salamon király megbízásából. 2Krón 2,12 17 A Jordán környékén öntette ezeket a király az agyagos földben, Szukkót és Cerédá között. 18 Mindezt a fölszerelést nagy mennyiségben csináltatta Salamon, a réz roppant bősége miatt. 19 Elkészíttette Salamon a többi fölszerelést is az Isten házához: az aranyoltárt, az asztalokat, amelyeken a szent kenyerek voltak; 20 a lámpatartókat és azok mécseseit színaranyból, hogy ott égjenek rendeltetésük szerint a szentek szentje előtt; 21 a virágokat, a mécseseket és a koppantókat is aranyból, mégpedig színaranyból; 22 azután a késeket, hintőedényeket, kanalakat és szenesserpenyőket színaranyból, valamint a templom bejáratát, a szentek szentjébe nyíló ajtót és a templom szentélyébe vezető ajtót is aranyból.


Az épület előtt egy nagy víztartó medence feküdt, aminek a szerepe az volt, hogy a papok ebben mosakodjanak meg, mielőtt a templomban szolgáltak. Az e mellett álló tíz kisebb mosó-medencét pedig az égőáldozatra szánt állatok megtisztítására használták. A külső tisztaság és higiénia nemcsak praktikus volt, hanem a belső tisztaságot is jelképezte, amivel a papoknak rendelkezniük kellett. Jézus pont azzal vádolta a farizeusokat, hogy csak kívülről tiszták és belül pedig az ellenkezője jellemzi őket (Mt 23,27). A templom kb. 400 éves volt, mikor a babilóniak lerombolták azt. Az ezután épített templom pedig 500-600 évig állt talpon, mielőtt a rómaiak ezt is lerombolták. Amikor a zsidó vallási vezetők jelet kértek Jézustól, Ő úgy jellemezte Magát, mint egy templomot, amelyet le fognak rombolni és három nap alatt újraépül (Jn 2,19–20). Keresztyénként mi nem azért járunk templomba, hogy állatokat áldozzunk fel a bűneinkért cserébe, hiszen Jézus, Isten Báránya volt a tökéletes áldozat, aki elmosta minden szennyünket és bűnünket. Ha elfogadjuk Jézust, tisztán állhatunk az Atya elé. Te megtisztultál-e már? James Wheeler-MezeiKépzeld el Salamon templomát ennek a 3D animációs videónak a segítségével! Nézz körül a templomban!

Krónikák második könyve
A bibliai kánon összeállításakor a Krónikák – akkor még egynek számító – könyve került be utoljára a válogatásba. De milyen jó, hogy benne van és olvashatjuk! Különben honnan tudnánk meg olyan apró részleteket, hogy miként ment végbe a templom építése, felszentelése, vagy éppen milyen imádság hangzott el akkor?
Dávid úgy gondolta, nem helyes, hogy ő palotában lakik, miközben Istennek csak egy sátra van, ezért szeretett volna templomot építeni, amit azonban az Úr nem fogadott el tőle. Viszont megígérte, hogy a fia, Salamon megépítheti majd azt a templomot. Dávid nem sértődött meg ezen, hanem elkezdett mindent megtervezni és összegyűjteni az anyagokat, hogy ha majd építeni lehet, ne legyen már másra gond. Valóban egyszerűbb volt így az építkezés. Salamon életéről és az építkezésről az első kilenc fejezet szól.
A továbbiakban a kettészakadt országról, vagy inkább csak a júdai részéről, majd a babiloni fogságról olvashatunk. Ezek nem túl szívderítőek, de mégiscsak jó hírrel zárul a könyv, mert Círus, babiloni király engedélyt ad a hazatérésre és a templom újjáépítésre.