Péter első levele 3,1-7
2024. április 9.
Ugyanígy…


Ugyanígy, ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, (…) És ugyanígy, ti, férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel. (1Péter 3,1. és 7. verse)
Slide1

Férjeknek, feleségeknek szól ez az ige, én ezt kihagyom! Azért mégis, várj egy kicsit, talán ez az „ugyanígy” rád is vonatkozik, és neked is „ugyanígy” kellene cselekedned. De hogy?


Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes Isten előtt. 1Péter 3,4-5


Péter első levele 3,1-7

1 Ugyanígy, ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket, Ef 5,22; Kol 3,18 2 felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. 3 Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, 1Tim 2,9 4 hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes Isten előtt. 5 Egykor a szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, így díszítették magukat: engedelmeskedtek férjüknek, 6 ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jót tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. 1Móz 18,12 7 És ugyanígy, ti, férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg neki a tiszteletet mint örököstársatoknak is az élet kegyelmében, hogy imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Ef 5,25; Kol 3,19


Emlékszel? Tegnap ott hagytuk abba, hogy Krisztus példáját kellene követnünk, az Ő nyomdokaiban járni, mikor valami igazságtalanság ér bennünket. És ugyanígy kellene tennünk a családi életünkben is, ha van feleségünk vagy férjünk. Mert nem ez a lényeg, hogy milyen a családi állapotunk, hanem hogy kik vagyunk. Ha Krisztus követője vagy, akkor „ugyanígy” téged is az határoz meg, hogy mi a Mester akarata, hogy Ő mit tenne, hogy Neki mi a fontos. A világ azt mondja nekünk, hogy ha el akarod adni magad, ha azt szeretnéd, hogy szeressenek, menő ruhákat kell hordanod, és rengeteg eszközt kínál, hogy kicicomázd, „megcsináld” magad olyanra, amire szerinted vevő lesz a társaság körülötted. A világ azt mondja, hogy legyél macsó, foglalkozz magaddal, hogy neked mi jó, így éred el, hogy tiszteljenek. Így aztán mi ezt jól elhisszük, komoly energiákat fektetünk abba, hogy kívülről jól nézzünk ki. Aztán vagy bejön, vagy nem. Te reggelente a tükör előtt állsz többet, vagy Isten előtt? Ugyanúgy viselkedsz, mint a világban bárki, vagy ugyanúgy, mint Krisztus? (Ugye, mondtam, ugyanúgy szól ez az ige mindenkinek. Még neked is?) Harmathy ÁgotaPéter első levele

Péter Jézus tanítványaként minden fontos dolognak részese volt: hallotta Mestere tanításait, látta és tapasztalta a csodákat, felismerte, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek Fia. Szomorkodott, amikor Jézust elfogták és megfeszítették, de teljes öröme volt, amikor találkozhatott és beszélgethetett a feltámadott Úrral. Éppen ezért, ha van valaki, aki össze tudja foglalni a keresztyénség lényegét az ő, és ezt meg is tette első levelében, amelyet körlevélként küldött el a „szétszórtságban” élőknek 63-64 tájékán. Akkoriban ő az általa Babilonnak nevezett Rómában volt és ott vezette a helyi gyülekezetet.
A levelet nem saját maga írta, hanem társa, Szilvánusz jegyezte le. De nem a betűk formája, vagy a kifejezések szépsége a fontos, hanem az üzenet, amit Péter mindenkivel meg akart értetni, hogy a keresztyén embernek van reménysége és elhívatása, és nem mindegy hogyan viselkedik a környezetével és a gyülekezetével. Luther azt mondta erről a levélről: „Az apostol semmit nem felejtett el itt abból, amit egy keresztyénnek tudnia kell.” Kíváncsi vagy rá, hogy milyennek kell lenned Krisztus követőjeként? Akkor olvasd sorra mind az öt fejezetet és megtudod, hogy miként lehet még a szenvedésben is dicsőíteni Istent!