Ézsaiás próféta könyve 47,1-15
2024. július 9.
Ülj a földre!


Szállj le, és ülj a porba, Babilon szűz lánya! Ülj a földre, nincs már trónus, káldeusok lánya! Nem neveznek többé finomnak és dédelgetettnek. (Ézsaiás 47,1)
Slide1

“Ülj le! De ne egy székbe, hanem a földre!” A mi kultúránkban is létezik ilyen felszólítás, de nálunk ez jellemzően ovisok és kisgyerekek felé szokott elhangozni. Amikor ezt az igerészt papírra vetették, az ülő pozíció a megalázottság és rabszolgasors jelképe volt. Ebben a próféciában Isten Babilont (az akkori idők nagyhatalmú uralkodóját, amely rabszolgasorsba taszította Izráelt) egy asszonyhoz hasonlítja, és ráparancsol, hogy azonnal üljön a földre. És nem csak, hogy üljön le, hanem kezdjen el őrölni a kézimalommal, ami egy roppant fárasztó, kényelmetlen tevékenység.


Gonoszságodban bíztál, azt gondoltad, hogy nem lát senki. Bölcsességed és tudományod félrevezetett, amikor ezt gondoltad magadban: Csak én vagyok, rajtam kívül nincs más! Pedig utolér téged is a baj, nem tudsz ellene varázsigét. Rád szakad a veszedelem, nem tudod elhárítani. (Ézsaiás 47,10-11)


Ézsaiás próféta könyve 47,1-15

1 Szállj le, és ülj a porba, Babilon szűz lánya! Ülj a földre, nincs már trónus, káldeusok lánya! Nem neveznek többé finomnak és dédelgetettnek. Jób 2,8; Ézs 13,1-22; JSir 2,10 2 Fogd a kézimalmot, őrölj lisztet, vedd le fátyladat! Emeld föl ruhádat, takard ki combodat, úgy gázolj át a folyókon! 2Móz 11,5; Bír 16,21 3 Ne takarja semmi meztelenségedet, hadd lássák gyalázatodat! Bosszút állok kérlelhetetlenül! Ézs 13,8; Hós 2,12; Náh 3,5; Jel 17,16 4 – mondja a megváltónk, Izráel Szentje; Seregek Ura az ő neve. 5 Ülj némán, húzódj sötét helyre, káldeusok lánya! Nem neveznek többé országok úrnőjének. 6 Megharagudtam népemre, eltaszítottam örökségemet, és kezedbe adtam őket. Te pedig irgalmatlanul bántál velük, az öregre is súlyos igát raktál. Zsolt 79,1-3.10-11; 137,8; Ézs 49,25-26; 51,13.17; Jer 50,17; 51,34-35; JSir 5,12; Zak 1,15 7 Azt gondoltad, hogy úrnő maradhatsz örökkön-örökké? Nem fontoltad meg ezeket, nem gondoltál arra, mi lesz ennek a vége. Jel 18,7-8 8 De most halld meg ezt, te, aki jóléthez szoktál, biztonságban laktál, és ezt mondtad magadban: Csak én vagyok, rajtam kívül nincs más! Nem leszek özvegy, nem tudom meg azt, milyen a gyermektelenség! Ez 28,2; Zof 2,15; Jel 17,8 9 Pedig megéred mindkettőt hirtelen, egyetlen napon: rád nehezedik teljes súllyal a gyermektelenség és az özvegység, hiába a sok varázslás, a nagy hatású varázsige! Jel 18,23 10 Gonoszságodban bíztál, azt gondoltad, hogy nem lát senki. Bölcsességed és tudományod félrevezetett, amikor ezt gondoltad magadban: Csak én vagyok, rajtam kívül nincs más! Jób 22,13-14; Zsolt 10,11; 94,7; Ez 8,12; 9,9; 28,4 11 Pedig utolér téged is a baj, nem tudsz ellene varázsigét. Rád szakad a veszedelem, nem tudod elhárítani. Hirtelen ér utol a nem várt pusztulás. 12 Állj elő varázsigéiddel és sok varázslásoddal, amellyel ifjúságod óta vesződtél, hátha segíthetsz magadon, hátha elriasztod a bajt! 4Móz 23,23; Ézs 44,25; Dán 2,2 13 Egészen kimerülsz a tervezgetésben. Álljanak hát elő, és segítsenek rajtad, akik az eget vizsgálják, a csillagokat nézik, akik újhold napján meg szokták mondani, hogy mi történik majd veled. 14 Úgy járnak, mint a tarló: tűz égeti el őket. Nem mentik meg életüket a lángok hatalmától. Nem melegedni való parázs az, nem olyan tűz, amely mellett ülni szoktak. Ézs 29,6; 30,30; Mt 3,12 15 Így jársz majd a varázslókkal, akikkel ifjúságod óta vesződtél. Mindenki hanyatt-homlok menekül, nem segít rajtad senki!


Az egyik legszörnyűbb dolog, ami egy asszonnyal történhet az, ha elveszíti férjét és gyermekeit. És itt nem csak az érzelmi traumára gondolok. Az akkori társadalomban egy ilyen nő teljesen magára lett hagyva: se védelme, se értéke nem volt többé. Amikor Babilont végül elfoglalták, a király és sok ember esett el. Így teljesült be a prófécia, hogy az asszony elveszíti majd férjét és gyermekeit. (9. v.) Mi az oka annak, hogy ilyen rettenetes csapás érte Babilont? Mindez amiatt történt, ahogyan a babiloniak Isten népével, Izráellel bántak, akiket fogságban tartottak. A saját zsarnokságuk és erőszakoskodásuk miatt jutottak ide. Talán azt gondolták, hogy senki sem látja, és semmi következménye nem lesz annak, amit tesznek? Lehet, hogy néha mi is így érzünk? A másik probléma az volt, hogy a babiloniak magukban és a praktikáikban bíztak: saját bölcsességükben és varázslóikban. Hatalmas különbség van az emberi bölcsesség és Isten bölcsessége közt. Te melyikben bízol igazán? Ne magadban bízz! Légy alázatos és bízd magad Istenre! Tekints magadba és kérd Őt, hogy az Ő világosságának fényében láthasd a saját életedet! Vedd a bátorságot, és kérd ki akár hívő keresztyén testvéreid véleményét is! James Wheeler-MezeiÉzsaiás próféta könyve

A próféta feladata az, hogy Isten szavát tolmácsolja a népnek. Mint tolmács nem válogathat, hogy mit mond el és mi az, ami már kínos lenne, és ezért inkább hallgat róla. Ézsaiás egy olyan próféta volt, aki hatvan éven keresztül végezte ezt a fontos szolgálatot, olyan időkben, amikor Izráelt nagy birodalmak (az asszír, az egyiptomi és a babiloni) vették körül és harcolni kellett ellenük. Négy király is uralkodott ezekben az időkben, akiket Ézsaiás ismert, mert valószínűleg ő is előkelő családból származott. Egy gazdag országban kezdte működését, de egy meghódított és elpusztult országban fejezte be. Feleségét prófétanőként említi. Gyermekei pedig már a nevükben is próféciát hordoztak: „a maradék megtér” és „hamarzsákmány, gyorspréda”.
Ézsaiás próféta stílusa emelkedett, változatos és fordulatos. Méltó ahhoz az üzenethez, amit el kell mondania az eljövendő Messiásról és arról, hogy Isten azt várja, hogy népe szentségben járjon, bánja meg bűneit és engedelmesen várja az Eljövendőt, aki gyermekként adatik, de népe megváltása a feladata. Isten szolgája, a Messiás üdvösséget szerez szenvedése és halála által.
Időnként nehéz olvasni a prófétai szavakat, máskor meg annyi reménységet adnak, hogy másképpen tudsz előre tekinteni. Kívánom, hogy ez a könyv számodra is érthető örömüzenetté váljon!