Az Apostolok Cselekedetei 15,1-5
2024. június 8.
Vagy mégsem?


… meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. (ApCsel 15,5)
Slide1

Tegnap, az előző bibliai versekben még azt olvashattuk, hogy az Atya Isten a pogányokat is üdvözíti minden feltétel és elvárás nélkül, pusztán Fia miatt. Értehetetlen, hogy mi ez a fordulat. Mégis zsidóvá kell lennie egy pogánynak, hogy Krisztus-követője lehessen?!


Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. (ApCsel 15,5)


Az Apostolok Cselekedetei 15,1-5

1 Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket: Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Gal 2,11-14 2 Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Gal 2,1-2 3 Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. 4 Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadta őket a gyülekezet, az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük Isten. 5 Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Gal 2,1-9


A megtért vallásos zsidók számára logikus sorrendnek tűnt, mivel a Megváltó Ábrahám népéből származik, akkor az üdvösség is csak ezeken a kereteken belül érhető el. Tehát, amikor a farizeusok a pogány megtérőkről hallottak, követelték, hogy ezek ne csak megkeresztelkedjenek, hanem a mózesi törvényeket is tartsák be. A zsidó vezetők hajlamosak voltak arra, hogy az üdvösséget a népük kiváltságának tekintsék, és mint ilyen csak a szabályaik szerint érhető el. Ezzel szemben Jézus példázataiban is arról beszélt, hogy Ő nemcsak Izráel fiaiért jött, hanem minden nép üdvöségéért. Igy Jézus a missziós parancsában arra küldte az apostolokat, hogy tegyenek tanítvánnyá minden népet, de Jézus nem kérte őket arra, hogy előbb tegyék a pogányokat zsidókká. Gondolkozz el, hogy nem kisért meg téged is ez a farizeusi gondolkozás? Te is pontosan tudod, hogy milyennek kellene lennie egy megtért testvérednek? Hogy köszönjön, milyen legyen a frizurája, ruhája? Ha szeretnéd pontosan megérteni, hogy kik a farizeusok, érdemes elolvasnod a háttéranyagot. Győrffy EszterHallgasd meg a Rend Collective - No Outsiders című dalát a háttérinfóknál!

Farizeus
A farizeus arámi eredetű szó jelentése „elkülönít.” Azt a vallásos zsidót jelöli, aki tisztátlan dolgoktól s személyektől távol tartja magát, hogy saját tisztaságát Isten előtt megőrizze. Ebbe a pártba csak azokat vették be, akik kötelezték magukat a törvény szigorú betartására, a tiszta életre, a tudatlanoktól való távoltartásra, a tized megfizetésére, jótékonykodásra, és a fogadalmak feltétlen tiszteletben tartására.
A farizeusok többek között
hittek az isteni gondviselésben és végső igazságszolgáltatásban;
várták a (dávidi) Messiást.
vallották Isten szuverenitását
hittek a szabad akaratban.
Ez utóbbi óriási kockázatot is jelentett, hiszen az ember könnyen összetévesztheti a jót a rosszal. Ezt a veszélyt akarták a farizeusok kiküszöbölni azzal, hogy az élet minden helyzetére kidolgozott, aprólékos szabályokkal jelölték ki a helyesnek tartott utat: például mi jó és mi rossz, mi számít tisztának és mi tisztátalannak, mit szabad és mit nem szabad cselekedni. Az egyre bővülő előírás gyűjteménnyel könnyítettek ugyan az egyéni döntés terhén, de az Istennel személyes kapcsolatot üzleti partnerségre egyszerűsítették. Isten akkor fogad el és szeret, ha a törvényeket az ember betartja, ha nem, akkor Isten megbünteti azt.
Keresztelő János és Jézus bírálták és vitatkoztak a törvényeskedő és önelégült farizeusokkal, akik megbotránkoztak, ha például Jézus a „tisztátalanokkal” ült egy asztalhoz. Végül a farizeusok meggyűlölték Jézust és elhatározták, hogy végeznek vele (Mt 12,14), még az ellenségeikkel is összefogtak, hogy kivégeztessék. A farizeusok részt vettek a Jézus tanítványai ellen indított hajszában is (ApCsel 9,1-2).
Voltak olyan farizeusok is, akik Jézusnak (titkos) tisztelői lettek, például Nikodémus. Arimátriai József és Gamáliel rabbi, Pál apostol is és azok is, akikről ebben a részben olvashatunk.