János második levele 1–13
2024. február 6.
Valós idejű kapcsolatok


Remélem azonban, hogy eljutok hozzátok, és személyesen beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen. (2János 1,12)
Slide1

Mit helyettesítenek az életedben a szociális média különböző formái és eszközei? Vannak-e valós kapcsolataid? Te keresel másokat? Isten milyen formában keres téged?


Nem úgy kérlek, Úrnőm, mintha új parancsolatot írnék neked, sőt azt írom, ami kezdettől fogva a miénk volt: hogy szeressük egymást. Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsai szerint élünk: ez a parancs viszont az, amelyről kezdettől fogva hallottátok, hogy aszerint kell élnetek. (2János 1,5–6)


János második levele 1–13

1 Én, a presbiter, a kiválasztott Úrnőnek és gyermekeinek, akiket igazán szeretek, és nemcsak én, hanem mindenki, aki ismeri az igazságot, 2 amely bennünk marad, és velünk lesz örökké. 3 Legyen velünk kegyelem, irgalom, békesség az Atya Istentől és Jézus Krisztustól, az Atya Fiától igazsággal és szeretettel. 4 Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeid között olyanokat, akik igazságban járnak, úgy, ahogyan parancsolatot kaptunk erre az Atyától. 5 Nem úgy kérlek téged, Úrnőm, mintha új parancsolatot írnék neked, sőt azt írom, ami kezdettől fogva a miénk volt: hogy szeressük egymást. Jn 13,34; 15,12.17 6 Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsolatai szerint élünk: ez a parancsolat viszont az, amelyről kezdettől fogva hallottátok, hogy aszerint kell élnetek. 7 Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitető és az antikrisztus. 8 Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, amit elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat kapjatok. 9 Aki nem marad meg Krisztus tanításában, hanem azon túllép, annak nincs Istene; aki megmarad a tanításban, azé az Atya és a Fiú. 10 Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek, ApCsel 19,9 11 mert aki köszönti, közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel. 12 Sok írnivalóm van nektek, de nem akartam papíron és tintával írni. Remélem azonban, hogy eljutok hozzátok, és személyesen beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen. 13 Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvéred gyermekei.


Amit János a levele végén ír, azt modern kommunikációs szempontból vizsgálva is egészen mainak mondhatjuk. „Sok írnivalóm van nektek, de nem akartam papíron és tintával írni. Remélem azonban, hogy eljutok hozzátok, és személyesen beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen.” (12. v.) Hány ilyen megállapítást olvasunk ma: nem elég jók a szociális médiafelületek, nem helyettesíti a Facebook, az Instagram, a Twitter a személyes találkozást. Inkább valós találkozásokra törekedj! Ami akkor a papír és a tinta volt, az ma a közösségi oldal és a chat. János (már akkor is) a személyességet hangsúlyozza. Különösen fontos ez annak fényében, hogy János leveleinek központi mondanivalója Isten és szeretete viszonya, vagyis Isten és a szeretett nép, azaz a mi kapcsolataink. Ebben a rövid levélben is azt hangsúlyozza, hogy nem új mondanivalót ír, hanem nagyon is régit, ami kezdettől fogva van, hogy „Szeressük egymást.” S ez a szeretet nem valami negédes, kötelezően előírt megfelelés, hanem mély, Istentől eredő szeretet. Amivel kezdettől fogva szeretett minket. Törekedjünk a személyes kapcsolatokra, töltsünk sok időt egymás jelenlétében, és ápoljuk ezeket a személyes és testvéri viszonyainkat! Bölcsföldi AndrásJános második levele

Régen, amikor az emberek leültek levelet írni, azt jól megfontolták, végiggondolták, és aztán hosszú oldalakon meséltek el mindent a távollévőnek. Ma már nagyon ritka a hosszú, kézzel írt levél, gyorsabb e-mailben vagy sms-ben elküldeni egy-egy gondolatot.
János apostol mintha egy kicsit megelőzte volna a korát. Az első század végén írt két nagyon rövid magánlevelet, amiben azért minden benne van, amit az adott személyeknek tudniuk kell. S ráadásul ezek olyan üzenetek, amelyek még nekünk is szólnak, hisz azt írja a presbiter, „az öreg”, hogy Jézus Krisztus az igazság, akire mindenkinek szüksége van, és az igazságra a szeretet vezethet el. Ha már megismertük az Igazságot, akkor legyünk hűségesek Hozzá és forduljunk el a hamis tanítóktól! Néhány mondatban összesűrítette mindazt, ami fontos.
Nem fog sokáig tartani, hogy elolvasd ezt az „ikerlevelet”, de javaslom, hogy gondolkodj el rajta egy kicsit és ne „töröld” az elolvasás után, mint ahogy az e-mail-jeidet szoktad.