Péter első levele 5,8-14
2024. április 17.
Veszélyben


Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el… (1Péter 5,8)
Slide1

Tudtad, hogy veszélyben vagy?


Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. (1Péter 5,8–9)


Péter első levele 5,8-14

8 Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: 9 álljatok neki ellen a hitben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. 10 A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. 11 Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. 12 Szilvánusz által, aki – mint gondolom – hűséges testvéretek, röviden írtam, bátorítva titeket és bizonyságot téve arról, hogy az az Isten igazi kegyelme, amelyben álltok. ApCsel 15,22.40 13 Köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet és Márk, az én fiam. ApCsel 12,12.25; 13,13; 15,37-39; Kol 4,10; Filem 24 14 Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, akik Krisztusban vagytok.


Láttál már közelről ordító oroszlánt? (Szerintem még nem, állatkertben pedig nem ordítoznak.) Akik már láttak, azok elmesélték, hogy – finoman fogalmazva is – elég félelmetes. Gyakorlatilag lesokkolsz és halálfélelmed lesz. Mikor először hallottam ezt az igeverset, lelki szemeim előtt megjelent ez a kép. Megijedtem. Aztán eszembe jutott Dávid, aki fiatal pásztorfiúként támadt az oroszlánra, hogy kiszabadítsa a szájából a prédául esett bárányát (1Sám 17,34–36). Ő hitte, tudta, hogy Isten mellette áll, megvédi őt. Ha ő tudta, hitte, akkor te is tudhatod, hiheted. Ugyanakkor vigyázz, mielőtt még azt hinnéd, hogy majd te elzavarod, majd tőled megijed. Vagyis ne gondold azt, hogy egymagad képes leszel ellenállni a kísértésnek. Ez az egyik legjobb álcája a Sátánnak. Könnyen játékszerévé, majd vacsorájává válhatsz. Azonban Jézussal, Vele felvértezve, Benne bízva már nagyobb esélyed van! Jó, ha tudod: a Sátán legyőzött ellenség, aki Jézus nevétől fél. Luther Márton reformátor egyenesen úgy fogalmaz, hogy a „Az ördög Isten láncos kutyája.” Ez azt jelenti, hogy az ördögnek csak egy bizonyos „hatósugara” van; csak olyan messzire mehet el, amilyen messzire Isten engedi. Azért ne becsüld le, de ugyanakkor tudd: Ha Isten veled, kicsoda ellened? (Római levél 8,31) Kovács RebekaHallgasd meg a Casting Crowns - Who Am I? (Ki vagyok én?) című dalát angolul, majd magyarul a Kegyelem Gyülekezet előadásában is a háttérinfóknál!

Péter első levele
Péter Jézus tanítványaként minden fontos dolognak részese volt: hallotta Mestere tanításait, látta és tapasztalta a csodákat, felismerte, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek Fia. Szomorkodott, amikor Jézust elfogták és megfeszítették, de teljes öröme volt, amikor találkozhatott és beszélgethetett a feltámadott Úrral. Éppen ezért, ha van valaki, aki össze tudja foglalni a keresztyénség lényegét az ő, és ezt meg is tette első levelében, amelyet körlevélként küldött el a „szétszórtságban” élőknek 63-64 tájékán. Akkoriban ő az általa Babilonnak nevezett Rómában volt és ott vezette a helyi gyülekezetet.
A levelet nem saját maga írta, hanem társa, Szilvánusz jegyezte le. De nem a betűk formája, vagy a kifejezések szépsége a fontos, hanem az üzenet, amit Péter mindenkivel meg akart értetni, hogy a keresztyén embernek van reménysége és elhívatása, és nem mindegy hogyan viselkedik a környezetével és a gyülekezetével. Luther azt mondta erről a levélről: „Az apostol semmit nem felejtett el itt abból, amit egy keresztyénnek tudnia kell.” Kíváncsi vagy rá, hogy milyennek kell lenned Krisztus követőjeként? Akkor olvasd sorra mind az öt fejezetet és megtudod, hogy miként lehet még a szenvedésben is dicsőíteni Istent!