János első levele 2,22-29
2024. január 25.
Veszélyes többre vágyás


Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek! Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a Fiúban és az Atyában. (1János 2,24)
Slide1

A mindenáron való mindig újabb és újabb izgalmak utáni sóvárgás veszélyes függőséghez vezethet, mert kikezdheti a legfontosabb alapértékekhez való ragaszkodásunkat is. Van, amikor valaminek a megőrzése az egyetlen célravezető hozzáállás...


Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek! Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a Fiúban és az Atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. (1János 2,24-25)


János első levele 2,22-29

22 Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. 23 Aki tagadja a Fiút, azé nem lehet az Atya sem. Aki vallja a Fiút, azé az Atya is. 24 Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek! Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a Fiúban és az Atyában. 25 Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. 26 Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket, 27 de bennetek megmarad a megkenetés olaja, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint a megkenetés olaja, amely igaz és nem hazugság, megtanít titeket mindenre, és amint meg is tanított titeket, úgy maradjatok meg őbenne! 28 És most, gyermekeim, maradjatok meg őbenne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. 29 Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel azt is, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született.


Az Atya és a Fiú tisztelete szétválaszthatatlan. – hangsúlyozza János. Ez különösen szólt azoknak a zsidóknak, akik Jézust elutasították. A helyzetet bonyolította az ekkorra már jelentősen megerősödött gnoszticizmus. Valamiféle rejtett többlet tudás megszerzésének lehetősége csalogató volt sokak számára. Egyik irányzata tagadta Jézus Krisztus valóságos emberré lételét, valóságos szenvedését, sőt valóságos halálát is. A levél olvasói korábban már elfogadták a tiszta evangéliumot, de most figyelmeztetni kell őket: „Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek!” (24. v.) Akkor sem, ma sem kell több a Krisztusban megjelent üdvözítő kegyelem jó hírénél. A mindig újabb és újabb izgalmakra, élményekre vágyó nyughatatlan szív kísértése, hogy újdonság kedvéért feladhat maradandó alapigazságokat. Anno a gnózis, a rejtett tudás megszerzése jelentett kísértést többeknek, ma talán az érzés (feeling) átélése. Félő, hogy aki erre hajt, valahol elvéti az igazságban való járást, a hitének tettekben való gyümölcsözését. Kérd Istent, frissítse meg számodra az Ő igéjét, hogy mindig elég vonzó legyen önmagában is! Te pedig szánj időt annak olvasására, és légy engedelmes a felismert igazságoknak, hogy egyre mélyebben tárulhasson fel előtted az Ő szavának gazdagsága, szépsége! Sólyom AttilaJános első levele

Szeretsz a nagyszüleiddel vagy más idős emberekkel beszélgetni? Szívesen hallgatod a régi történeteket? Örömmel veszed a tanácsaikat, intelmeiket és gondolataikat? Az sem zavar, hogy időnként eltérnek a témától, majd újra visszatérnek hozzá?
János első levelét olvasva pontosan ugyanezt fogod érezni. Az idős János apostol „szeretteinek”, „fiacskáinak” akart írni, de úgy, mintha ott lennének vele, és csak beszélgetne velük. Nem szerkesztette meg előre a levelet, nem építette fel, hogy honnan hová szeretne eljutni. Azonban, amit a hitről és a szeretetről tudni kell, azt mind leírta benne. Igyekezett megismertetni az igazságot, hogy a tévtanítók ne tudják becsapni az övéit. Leírta, hogy Isten világosság és Isten szeretet. Aki ezt felismeri, azt ma sem tudják becsapni semmiféle hamis magyarázattal.
Úgy olvasd ezt a levelet, mintha neked írta volna a nagypapád, aki a legfontosabb útravalóval akart ellátni!