A Zsoltárok könyve 135
2024. január 28.
Vitalitás


Amit csak akar az ÚR, megteszi az égen és a földön és a mélységes tengerekben. (Zsoltárok 135,6)
Slide1

"Amit csak akar... " Ha ez így áll, akkor most már csak egy kérdés merülhet fel: De mit akar?


Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek az ÚR nevét, dicsérjétek az URat, akik szolgái vagytok, akik ott álltok az ÚR házában, Istenünk házának udvaraiban! Dicsérjétek az URat, mert jó az ÚR, zengjétek nevét, mert az gyönyörűséges! [...] Tudom én, hogy milyen nagy az ÚR, nagyobb a mi Urunk minden istennél. Amit csak akar az ÚR, megteszi az égen és a földön és a mélységes tengerekben. (Zsoltárok 135,1-3; 5-6)


A Zsoltárok könyve 135

1 Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Úr nevét, dicsérjétek az Urat, akik szolgái vagytok, 2 akik ott álltok az Úr házában, Istenünk házának udvaraiban! 3 Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr, zengjétek nevét, mert az gyönyörűséges! 4 Mert magának választotta Jákóbot az Úr, tulajdonává tette Izráelt. 2Móz 19,5-6 5 Tudom én, hogy milyen nagy az Úr, nagyobb a mi Urunk minden istennél. Zsolt 86,8 6 Amit csak akar az Úr, megteszi az égen és a földön és a mélységes tengerekben. 7 Felhőket hoz fel a föld széléről, villámokat szór, ha esik az eső, szelet bocsát ki kamráiból. Jer 10,13 8 Lesújtott Egyiptom elsőszülötteire, emberre, állatra egyaránt. 2Móz 12,29 9 Jeleket és csodákat vitt véghez Egyiptomban a fáraón és összes szolgáján. Zsolt 78,43 10 Sok népet vert meg, hatalmas királyokat ölt meg: Józs 12 11 Szíhón emóri királyt, Ógot, Básán királyát és Kánaán összes királyát. 12 Országukat örökségül adta, örökségül népének, Izráelnek. 13 Uram, neved örökkévaló, Uram, téged fognak emlegetni nemzedékről nemzedékre. 14 Mert igazságot szolgáltat népének az Úr, és megkönyörül szolgáin. 5Móz 32,36 15 A pogányok bálványai ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. 16 Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, 17 van fülük, de nem hallanak, lehelet sincs szájukban. 18 Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik és mindazok, akik bennük bíznak. 19 Izráel háza, áldjad az Urat! Áron háza, áldjad az Urat! 20 Lévi háza, áldjad az Urat! Akik csak félitek az Urat, áldjátok az Urat! 21 Áldott az Úr a Sionon, aki Jeruzsálemben lakik. Dicsérjétek az Urat!


E zsoltárt olvasva Merlin Carothers: A magasztalásban rejlő erő című könyve jutott eszembe. Egyrészt szemléletváltást igényel részünkről az, hogy a pillanatnyi kellemetlenségeinken felülemelkedve bízzunk Istenben. Ehhez Ő kellő alapot szolgáltatott. Áldozatos szeretete (Róm 8,32) és mindenek felett álló hatalma a biztosíték arra, hogy mindig a javunkat keresi és bármit a javunkra tud fordítani (Róm 8,28). Másrészt, ha elkötelezzük magunkat magasztalásának gyakorlásában, az katalizátorként segít majd meglátni jóságának konkrét megnyilvánulásait is. (Figyeld meg, e zsoltár is az átfogó képből halad a konkrét részletek felé.) A 15. verstől a bálványimádás természetrajza tárul elénk. A bálványoknak látszólag van mindenük, de nem funkcionálnak, élettelenek. Ugyanakkor „hozzájuk hasonlók lesznek készítőik” is, „és mindazok, akik bennük bíznak”. – „[…] az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy.” (Jel 3,1) Az élő Isten szívbéli magasztalása élettel tölt meg. Bármi más kerül helyére, el fogja szívni életerőnket. Járj nyitott szemmel, értelemmel, hogy észrevedd minden élethelyzetedben az Ő jóságának, szeretetének és hatalmának megnyilvánulásait! Tanulj meg bízni Benne a felhős napokban is! Sólyom AttilaHallgasd meg: 103. Zsoltár (EMaBISz Kórus)

A Zsoltárok könyve
Előfordult már veled, hogy beszélgettél valakivel és nagyon nehezen tudtad megfogalmazni az érzéseidet, gondolataidat, és hirtelen a másik néhány mondatban, vagy csak egy-két szóban, de pontosan azt mondta el, amit te akartál? Ha volt már ilyen, tudod, hogy ez milyen nagy segítség abban, hogy tovább tudj lépni, más oldalról lásd a helyzetedet vagy észrevedd, hogy mi a feladatod.
A Zsoltárok könyvének olvasása közben pontosan ezt élheted át! Kavarognak benned a gondolatok és érzelmek, erre a zsoltáros azt mondja: ismerem a helyzetedet, én is ezt éreztem, amikor leírtam ezt a verset, és kiöntöttem a szívemet Isten előtt, Ő fölemelt akkor, megvigasztalt, erőt adott és most hálásan dicsőítem Őt.
Nem igazán találsz olyan élethelyzetet, amelyet a zsoltárok között ne írt volna le valaki. Dávid király közel a felét írta a százötven zsoltárnak. De mások is írtak ebben az öt, különböző hosszúságú könyvben olyan költeményeket, dicsérő énekeket (ez a zsoltár jelentése), amelyek egyénileg vagy közösségben is, más-más dallamra vagy különböző hangszerkísérettel énekelhetők.
Ne lepődj meg, ha ugyanazzal az igehellyel jelölve időnként más verset találsz a különböző fordításokban. Meglesz az is, amit keresel, csak lehet, hogy egy fejezettel előbb vagy később. Ugyanis több fordítás a Septuagintát veszi alapul, amely másképpen osztja föl a zsoltárokat.
Nagyon érdekes, hogy ebben a könyvben van a Biblia legrövidebb és a leghosszabb fejezete is. Megtalálod melyek ezek?