Az Apostolok Cselekedetei 16,1-10
2024. június 14.
Zárt ajtós vezetés


…Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. (ApCsel 16,6b)
Slide1

Micsoda szokatlan gesztus ez! Hogy éppen Szentlélek állítaná le az igehirdetést? Na, ennek valami különösen nyomós oka kellett, hogy legyen!


Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak: egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: Jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük: Isten oda hívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. (ApCsel 16,9–10)


Az Apostolok Cselekedetei 16,1-10

1 Így jutott el Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, 1Tim 1,5 2 akiről jó bizonyságot tettek a lisztrai és ikóniumi testvérek. 3 Pál magával akarta őt vinni, ezért az ott lakó zsidókra való tekintettel körülmetélte őt. Mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. 4 Amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. 5 A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. 6 Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. 7 Amikor Míszia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus Lelke nem engedte őket. Róm 8,16 8 Ezért Míszián áthaladva lementek Tróászba. 9 Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak: egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: Jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre! 10 A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük: Isten oda hívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot.


Emlékszel olyan döntési helyzetre, amikor nem jó és rossz között kellett választanod, hanem egy jó és egy még jobb lehetőség között? Esetleg több elfogadható változat közül kellett egy vagy több mellett elkötelezni magad. Mi legyen a szakmám, a munkám, a hivatásom? Melyik egyetemre adjam be a jelentkezésem? Mit sportoljak? Hol és milyen albérletet keressek? Kivel kössem össze az életemet? Milyen útvonalon jussak el A-ból B-be? Mibe fektessem a pénzem? Sokáig lehetne sorolni azokat a döntési helyzeteket, amikkel szinte biztosan szembesülni fogsz. A döntéshozatalt kutató tudósok elemzései, bonyolult matematikai képletek támogathatják. Komplex stratégiai dilemmákban szóba jöhet akár mesterséges intelligencia is. Hétköznapi esetekben a megszerzett tapasztalat, a józan ész, szülők, szakértők vagy megbízható barátok tanácsai szintén sokat jelenhetnek. De nézzük csak, mi történik itt? Az apostolok városról városra járva hirdetik Isten örömhírét. Ám előfordul, hogy hiába tervezik meg útjukat legjobb szándékuk és bölcsességük szerint, akadályokba ütköznek. Hol Szentlélek áll az útjukba, hol egy látomás fordítja őket más irányba. Isten vezetése sokféle lehet. A rossz utat sokszor könnyű kizárni. Többször van viszont jó út, meg még jobb út, meg legjobbnak látszó út, egyikkel sincs semmi baj. De ott van az Isten terve. Az az út, amerre Ő vezet minket. Néha úgy teszi ezt, hogy kívánatosnak, célszerűnek látszó választások irányába nem enged, zárt ajtókba ütközünk. Érdemes keresni az Ő vezetését, az Ő útját. Erre rátalálni nagy megnyugvással jár akkor is, ha nem a legkönnyebb azon járni. Javaslom, hogy keress magad körül olyan hiteles embert, akit megkérhetsz: meséld már el nekem, légyszi, hogyan vezetett téged Isten életed legfontosabb döntéseiben? Kántor TamásHallgasd meg a Sanctus Real - Today Tomorrow & Forever című dalát a háttérinfóknál!

Az Apostolok Cselekedetei
Tudod, hogy mit jelent a pálfordulás? Hallottad már, hogy a keresztyén név először csak gúnynév volt? Tudod, hogy kezdett elterjedni az evangélium? Milyen jó, hogy erre már mások is kíváncsiak voltak! Éppen ezért Lukács evangélista egy előkelő úrnak, Teofilusnak írta le két könyvben mindazt, amit átélt, és aminek utánajárt. Az első könyv Jézus életéről és tetteiről szólt. A második pedig azokról a cselekedetekről, amelyeket Isten Lelke által vitt véghez népe életében Jézus mennybemenetele után. A könyv címe: Az Apostolok cselekedetei. De valójában az evangélium terjedéséről olvashatunk benne. A legtöbbet Pál apostol missziói útjairól tudhatunk meg, hiszen Lukács maga is sok helyen személyesen jelen volt, tehát elsőkézből tudósít bennünket az eseményekről.
Nem volt könnyű dolguk az apostoloknak, szolgatársaiknak, de még a követőiknek sem. Ez a könyv egy izgalmas kalandregénynek is beillene, de ugyanakkor pontos útleírás és történelemkönyv is egyben, ami mind Istenre mutat. Ha szereted a földrajzot, vedd elő a térképet és nyomon követheted a keresztyénség terjedésének kezdeteit. Ha a kalandok érdekelnek jobban, akkor is érdemes elolvasni, mert ebben a könyvben szinte láthatod magad előtt, amint hajótörést szenvednek néhányan, vagy hatalmas katonai sereg szinte lopva menekíti a rabot. Ahogy olvasod az Apostolok cselekedeteit, rá fogsz jönni, hogy ez nem csak történelem, hanem személy szerint neked szóló üzenet. Bár nem fenyeget a veszély, hogy börtönbe zárnak Jézus nevének hirdetéséért, mégis olyan sokszor hallgatunk róla. Te hirdeted Isten szeretetét és Jézus megváltását minden időben?